Att förbereda våra kunder för Brexit

Bocka av din checklista inför Brexit

Då Brexit-förhandlingarna fortfarande inte har lett till en överenskommelse känner sig många företag osäkra på framtiden. Därför behöver du tjänster du kan lita på.
Vår dedikerade, tvärfunktionella Brexit-arbetsgrupp bedömer potentiella följder och utarbetar olika planer för att kunna vägleda ditt företag genom alla framtida förändringar.
 

För att hjälpa dig att förbereda dig ytterligare har vi sammanställt en användbar verktygslåda. Den uppdateras regelbundet under hela Brexit-processen och innehåller allt du behöver veta för att hjälpa dig att förbereda ditt företag för framtiden.

Uppdatering om Brexit

Storbritannien har beviljats en sex månaders uppskjutning av sitt planerade Brexit-datum.

Det har nu bestämts att Storbritannien ska lämna EU den 31 oktober, eller tidigare om en överenskommelse kan nås innan dess.

Din verktygslåda för Brexit

FedEx och TNT:s checklista inför Brexit

Är du redo för Brexit?
Här är vad ditt företag behöver göra för att vara väl förberett.

Förklaring av Brexit-jargong 
En ordlista från A till Ö med Brexit-termer som kan vara bra för export- och importföretag att ha koll på.

Viktigt att veta vid Brexit utan utträdesavtal

Försöker du lista ut hur en Brexit utan utträdesavtal kan påverka import och export av varor? Så här kan ändringarna påverka din verksamhet.

Vanliga frågor om Brexit

Vi svarar på de vanligaste frågorna
om hur Brexit skulle kunna påverka
din verksamhet.

Brexit-resurser

Läs den brittiska regeringens ”No Deal”-planeringsdokument

Läs EU:s beredskapsmeddelanden

Se hur du färdigställer en handelsfaktura.  
Se hur du gör här för FedEx eller här för TNT.

Därför kan du lita på FedEx och TNT

Förändringar kräver en partner du kan lita på. I och med FedEx förvärv av TNT har vi sammanlagt 117 års erfarenhet av globala transporter. Med vår oöverträffade kunskap om internationell handel och tusentals tullspecialister kan du vara säker på att vi har en unik beredskap inför framtiden.

Skicka till nya marknader

Vi hjälper till att säkerställa att dina varor kommer dit de ska och i tid. Vår kombinerade täckning och våra förbindelser innebär att du kan förlita dig på världens största flygtransportnätverk och ett oöverträffat europeiskt bilnätverk som ger dig den tillit som ditt företag behöver för att utforska morgondagens möjligheter i dag.


SNABBSPÅR ÖVER GRÄNSERNA

Dina tulldeklarationer blir enklare om du skickar med FedEx och TNT.  Det beror på att båda företagen har tillstånd som auktoriserad ekonomisk operatör (AEO), ett internationellt erkänt kvalitetsbevis som möjliggör en snabbare hantering i tullen.


VI SÄTTER DITT FÖRETAG FÖRST

Vi följer noga Brexit-utvecklingen, och du kan vara säker på att vi hjälper dig att införa nya processer och regler utan problem. Trots att ingen kan vara säker på följderna av Brexit , kan du vara säker på att vi är fast beslutna att ta hand om dina transportbehov.

Vi stöder internationella försändelser

Vi är angelägna om att höra ifrån företag av alla storlekar och i alla branscher, i synnerhet om du har några problem eller frågor som du vill att vi ska svara på.