Förbered din verksamhet inför 2021

Uppdatering om Brexit

Övergångsperioden för Brexit har nu avslutats och Storbritannien och EU har förhandlat fram ett handels- och samarbetsavtal, vilket började gälla från och med den 1 januari 2021. Vi granskar och utvärderar för närvarande alla detaljer i avtalet, men det finns ytterligare krav du måste vara medveten om när du skickar försändelser mellan Storbritannien och EU.

 

Se vår verktygslåda för 2021 på fedex.com/Brexit där du även kan läsa om alla framtida åtgärder du måste genomföra.
 

TNT gör stegvisa investeringar för att anpassa våra system, processer, resurser och kundriktade lösningar och har säkerställt att vi är redo för förändringarna från den 1 januari 2021. För att spegla dessa investeringar och den stegvisa kostnadsökningen för klarering av försändelser lägger vi från och med den 1 januari 2021 på en tilläggsavgift på 53.50 SEK för alla försändelser från Storbritannien till EU och från EU till Storbritannien*.

 

Alla övriga tillämpliga tilläggsavgifter för att flytta försändelser över gränserna kommer att tillämpas och baseras på kundens instruktioner till TNT kring klareringen av försändelsen. 

 

* Detta väntas inte gälla för försändelser mellan Irland och Nordirland.