Skicka försändelser till och från Storbritannien

Skicka försändelser under 2021 och framåt

Handels- och samarbetsavtalet mellan EU och Storbritannien började gälla den 1 januari 2021. Se vår verktygslåda på fedex.com/Brexit för information om hur transportprocesserna har ändrats, och hur du gör för att fortsätta handla över gränserna smidigt och effektivt.