Incoterms

Vad är Incoterms?

"Incoterms" är det korta och snabba sättet att säga International Commercial Terms (internationella handelstermer). De publicerades för första gången 1936 och är en uppsättning med 11 regler som definierar vem som ansvarar för vad vid internationella transaktioner. Den senaste versionen är INCOTERMS 2020 och gäller från 1 januari 2020.

Varför är de så viktiga?

Incoterms är internationellt erkända regler som beskriver vem som bär ansvaret för varan under transporten och hur länge. Genom att hänvisa till dessa regler kan säljare och köpare undvika onödiga missförstånd. Incoterms är erkända av myndigheter och domstolar världen över.

Varor transporteras mellan köpare och säljare och det gäller att fastställa vem som står risken för varorna och vem som ska ombesörja och betala för transporten. Detta har betydelse för vilken av parterna som ska lämna uppdraget till en transportör eller en speditör. Vid internationell handel minskar Incoterms risken för missförstånd vilket kan leda till framtida juridiska problem och onödiga kostnader. Leveransvillkoret angivet i köpeavtalet bestämmer vem som ska betala försäkring av varorna under transporten, när risken för varorna övergår från säljaren till köparen mm.

För att undvika alla missförstånd rekommenderas att leveransvillkoret anges med 3-ställig kod eller full text på engelska med angivande av ort (och plats) följt av Incoterms 2020.

Incoterms anger: 

 • Vem som ska betala transport, försäkring och andra kostnader.
 • Från eller till vilken plats transporten ska ske.
 •  Om lastning och lossning ingår.

När risken övergår från säljaren till köparen.  

Vad täcker de?

Incoterms preciserar alla ansvarsområden, risker och kostnader som är inblandade vid transport av varor från säljare till köpare.

De 3 vanligaste internationella Incoterms

EXW – Ex-Works (tillgängligt på säljarens lager)

 • Köparen står för alla kostnader och risker under transportprocessen
 • Säljarens enda uppgift är att se till att köparen får tillgång till varorna
 • När köparen har tillgång till varorna övergår ansvaret till denne (inklusive att lasta dem)
 • EXW kan användas för alla transportsätt

Risken övergår från säljare till köpare:

På säljarens lager, kontor eller där varorna hämtas.

Försäkringsrekommendation:

Köparen behöver försäkring för hela transporten från det att varorna placerats av säljaren på angiven tid och plats enligt köpeavtalet.

DAP – Delivered At Place (levererat på angiven plats)

 • Säljaren står för kostnaderna och risken med att transportera varor till en överenskommen adress
 • Varorna anses vara levererade när de är vid adressen och redo att lastas av
 • Export- och importansvaret är detsamma som vid DAT (levererat på angiven terminal)
 • DAP kan användas för alla transportsätt

Risken övergår från säljare till köpare:

När varorna är redo att lastas av vid överenskommen adress

Försäkringsrekommendation:

Försäkring tecknas av säljaren till avtalad destination.

DDP – Delivered Duty Paid (levererat förtullat, på angiven plats)

 • Säljaren står för alla kostnader och risken med att transportera varorna till den överenskomna adressen
 • Säljaren ser även till att varorna är redo att lastas av, uppfyller export- och importkrav samt betalar eventuella avgifter
 • DDP kan användas för alla transportsätt

Risken övergår från säljare till köpare:

När varorna är redo att lastas av vid den överenskomna adressen.

Försäkringsrekommendation:

Försäkring tecknas av säljaren till avtalad bestämmelseort.

Övriga Incoterms

 

CIP – Carriage And Insurance Paid To (transport och försäkring betald till angiven plats)

 • Säljaren står för alla kostnader, inkluderat försäkring och frakt, fram till angiven bestämmelseort.
 • Säljaren måste ordna med försäkring som minst uppfyller villkoret Institute Cargo Clauses (A) fram till angiven destination för köparens räkning.
 • CIP kan användas för alla transportsätt

Risken övergår från säljare till köpare:

Köparen står för risken från och med att godset levererats till den förste fraktföraren på avtalad plats enligt köpeavtalet.

DPU – Levereras på plats utan avlastning (f.d. DAT)

 • Säljaren ansvarar för kostnaderna och risken med att transportera godset till överenskommen avlastningsplats.
 • Avlastningsplatsen kan vara var som helst, oavsett om den omfattas av försäkringen eller inte. 
 • Säljaren ordnar med tullklarering och lastar av varorna vid avlastningsplatsen.
 • Köparen står för importklarering och alla relaterade tullavgifter.
 • DPU kan användas för alla transportsätt

Risken övergår från säljare till köpare:

När godset är lossat på avtalad plats.

Försäkringsrekommendation:

Försäkring tecknas av säljaren fram tills att godset är lossat på angiven plats.

FCA – Free Carrier (hos transportören) (med angiven plats)

 • Det är säljarens uppgift att leverera varorna till fraktförare kontrakterad av köparen vid en överenskommen tid och plats. Detta bör noggrant anges i köpeavtalet.
 • Säljaren måste även exportklarera varorna.
 • FCA kan användas för alla transportslag.

Risken övergår från säljare till köpare:

När köparens förste fraktförare tar emot varorna.

Försäkringsrekommendation:

Köparen behöver ha försäkring för transporten. Säljaren behöver försäkring fram till platsen för överlämning som är angiven i köpeavtalet.

CPT – Carriage Paid To (transport betald till) (med angiven plats)

 • Säljaren ordnar export och frakt till angiven bestämmelseort, men köparen står för risken från och med att godset är levererat till den första transportören eller terminal.
 • CPT kan användas för alla transportslag

Risken övergår från säljare till köpare:

När köparens förste fraktförare tar emot varorna.

Försäkringsrekommendation:

Köparen behöver ha försäkring för transporten. Säljaren behöver försäkring fram till platsen för överlämning som är angiven i köpeavtalet.