การรับรองของเรา

คุณภาพที่ยอมรับไปทั่วโลก

ทีเอ็นทีภาคภูมิใจและยินดีกับรางวัลและการรับรองคุณภาพมากมาย.

คุณภาพและบริการของทีเอ็นที เป็นที่ยอมรับขององค์กรต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งรางวัลและการรับรองคุณภาพมากมายเหล่านี้เป็นการยกย่องในระดับประเทศ คุณสามารถดูรายละเอียดทั้งหมดได้ในเว็บไซต์ของเรา.

หากต้องการดาวน์โหลดรายชื่อรางวัลและการรับรองคุณภาพของทีเอ็นทีจากทั่วโลกในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาเป็นรูปแบบไฟล์ PDF, กรุณากดที่นี่.