การควบคุมสินค้าขาออกและวิธีการบังคับ

ดำเนินงานอย่างไรจึงจะสอดคล้องกับวิธีการบังคับ และ & กฎข้อบังคับการส่งออก

การขนส่งสินค้าไปยังประเทศอื่น จะได้รับผลกระทบจากการควบคุมสินค้าขาออกและวิธีการบังคับสากลที่บังคับใช้อยู่ในขณะนั้น ตามแต่ประเภทสินค้า ประเทศแหล่งกำเนิดและจุดหมาย หรือฝ่ายที่เกี่ยวข้องในธุรกรรม.

แม้ว่าโดยส่วนใหญ่ทีเอ็นทีให้บริการแก่ประเทศที่ปัจจุบันอยู่ภายใต้วิธีการบังคับสาก หากเราสามารถให้บริการที่สอดคล้องกับกฎข้อบังคับและวิธีการบังคับต่างๆ ทั้งที่กำหนดโดยองค์การสหประชาชาติ สหภาพยุโรป และโดยประเทศต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน กรุณาดูรายละเอียดใน  ข้อตกลงและเงื่อนไข ของทีเอ็นที เรื่อง การจัดการกับรายการสินค้าเชิงยุทธศาสตร์ และ จุดหมายที่อยู่ภายใต้วิธีการบังคับ เพื่อการจัดการกับการซื้อขายที่ถูกจำกัดอย่างถูกต้องตามกฎหมาย.

รายชื่อต้องหาม

รายชื่อต้องห้ามที่ถูกระงับสิทธิ์ คือหนึ่งในมาตรการวิธีการบังคับและข้อกำหนดในการควบคุมสินค้าขาออกสากล ทีเอ็นทีไม่ยอมรับการขนส่งสินค้าที่เกี่ยวข้องกับบุคคลหรือองค์กรที่อยู่ในรายชื่อคู่สัญญาที่ถูกระงับสิทธิ์.

ลิงก์ข้อมูลที่มีประโยชน์:


รายการสินค้าเชิงยุทธศาสตร์

รายการสินค้าเชิงยุทธศาสตร์คือสินค้าที่เกี่ยวข้องกับทหารหรือใช้ประโยชน์สองด้าน ซึ่งอาจใช้สำหรับทั้งจุดประสงค์ด้านพลเรือนและทหาร ทีเอ็นที ไม่ได้มีการแบ่งประเภทสินค้าเชิงกลยุทธ์ ดังนั้น จึงตกเป็นความรับผิดชอบของผู้ส่งออกสินค้า ขีดความสามารถในบริการของเรามีความแตกต่างกันไปตามพื้นที่ กระนั้น ก็ยังจำเป็นต้องมีรายละเอียดที่ชัดเจนเกี่ยวกับใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับสินค้า กรุณาติดต่อฝ่ายบริการศุลกากรในประเทศนั้นๆ เพื่อสอบถามข้อมูล.

 

ลิงก์ข้อมูลที่มีประโยชน์:


ปลายทางที่อยู่ภายใต้ข้อบังคับ

เพื่อการปฏิบัติตามวิธีการบังคับสากล ทีเอ็นทีได้ระงับบริการบางประเภทหรือใช้ข้อกำหนดเพิ่มเติมในการขนส่ง ด้านล่างเป็นรายชื่อประเทศที่มีวิธีการบังคับที่ส่งผลกระทบต่อบริการของทีเอ็นที.

 

ลิงก์ข้อมูลที่มีประโยชน์:

Edit this application component and select any application

เบลารุส

การให้บริการส่งสินค้าเข้าสู่/ออกจากประเทศเบลารุสนั้น ถูกระงับบริการจนกว่าจะมีการแจ้งเพิ่มเติม

 

ภูมิภาค ไครเมีย

ทีเอ็นที ไม่มีบริการในภูมิภาคไครเมีย ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 เป็นต้นไป

 

คิวบา

ทีเอ็นที่จะไม่มีการให้บริการ ในคิบา โดยเริ่มตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559

 

อิหร่าน

ทีเอ็นที ไม่มีบริการในประเทศอิหร่าน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 เป็นต้นไป

 

เกาหลีเหนือ

ทีเอ็นที ไม่มีบริการในประเทศเกาหลีเหนือ

 

รัสเซีย

เนื่องจากสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปได้มีมาตรการคว่ำบาตรต่อประเทศรัสเซีย เพื่อให้การบริการขนส่งในประเทศรัสเซียได้อย่างเหมาะสม โดยสอดคล้องกับมาตรการคว่ำบาตรตามกฎระเบียบดังต่อไปนี้:

 

  • ไม่รับ/และ หรือส่งออกสินค้าทางการทหารสินค้าเข้าสู่/ออกจากประเทศรัสเซีย
  • ไม่รับ/และ หรือส่งออกสินค้าที่ใช้ได้สองทาง คือ สินค้าและเทคโนโลยีที่สามารถนำมาใช้ได้ทั้งทางสันติและทางทหารไปยังผู้ใช้งานปลายทางในประเทศรัสเซีย
  • สินค้าที่อยู่ในรายการอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการน้ำมันและก๊าซนั้นจะต้องมีใบอนุญาตกำกับก่อนจึงจะรับส่งออกไปยังประเทศรัสเซียได้ คลิกเพื่อดูเอกสาร

ซูดาน

ทีเอ็นที ไม่มีบริการในประเทศซูดาน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 เป็นต้นไป

 

ซีเรีย

ทีเอ็นที ไม่มีบริการในประเทศซีเรีย