ข้อกำหนดการรับส่งสินค้า

ข้อกำหนดเหล่านี้คืออะไร

'ข้อกำหนดในการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ' (International Commercial Terms) ได้รับการเผยแพร่ครั้งแรกในปี 1936 โดยประกอบไปด้วย 11 ข้อตกลง ที่ให้ความหมายถึงผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ

เหตุใดจึงมีความสำคัญ

ข้อกำหนดเหล่านี้เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากทั่วโลก โดยถือเป็นข้อกำหนดแห่งกฎหมายที่มีผลบังคับใช้กับใบกำกับสินค้า ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงของแนวโน้มการตีความผิดพลาดได้อย่างมาก

ข้อกำหนดให้ความคุ้มครองอะไรบ้าง

ข้อกำหนดในการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ มีเนื้อหาเกี่ยวกับงาน ความเสี่ยง และต้นทุนที่เกี่ยวข้องในระหว่างการทำการซื้อขายสินค้าจากผู้ขายไปยังผู้ซื้อ

ข้อกำหนดในการส่งมอบสินค้าทั่วไปมี 3 ประการ ดังนี้

EXW – Ex-Works

 • ผู้ซื้อต้องยอมรับค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงทั้งหมดที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดส่ง
 • หน้าที่เพียงอย่างเดียวของผู้ขายคือการทำให้แน่ใจว่าผู้ซื้อจะสามารถเข้าถึงสินค้าได้
 • เมื่อผู้ซื้อมีสิทธิ์เข้าถึงแล้ว หน้าที่ทั้งหมดจะตกเป็นของผู้ซื้อ (รวมถึงการขนถ่ายสินค้า)

ความเสี่ยงย้ายจากผู้ขายไปยังผู้ซื้อ:

ผู้ขายรับผิดชอบเพียงค่าใช้จ่ายในการจัดเตรียมสินค้าไว้ ณ คลังสินค้าหรือสำนักงานของผู้ขาย รวมไปถึงสถานที่ที่เก็บรวบรวมสินค้า

DAP – Delivered At Place

 • ผู้ขายรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงของการขนส่งสินค้าไปยังที่อยู่ตามที่ตกลงกันไว้
 • สินค้าจะได้รับการจัดประเภทเป็นจัดส่งแล้ว เมื่อสินค้าไปถึงยังปลายทางพร้อมสำหรับรับการขนถ่ายเข้า
 • ความรับผิดชอบในการส่งออกและนำเข้า เช่นเดียวกับข้อกำหนด DAT

ความเสี่ยงย้ายจากผู้ขายไปยังผู้ซื้อ:

เมื่อสินค้าพร้อมสำหรับการขนถ่ายออกตามที่อยู่ที่ตกลงไว้

DDP – Delivered Duty Paid

 • ผู้ขายรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงทั้งหมดที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดส่ง
 • ผู้ขายรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงของการขนส่งสินค้าไปยังที่อยู่ตามที่ตกลงไว้
 • ผู้ขายยังต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าสินค้าพร้อมสำหรับการขนถ่ายออก เป็นไปตามความรับผิดชอบด้านการส่งออกและนำเข้า รวมถึงชำระค่าภาษีและอากรต่างๆ

ความเสี่ยงย้ายจากผู้ขายไปยังผู้ซื้อ:

เมื่อสินค้าพร้อมสำหรับการขนถ่ายออกตามที่อยู่ที่ตกลงกันไว้

 

ข้อกำหนดในการส่งมอบสินค้าอื่น ๆ

 

CIP – Carriage And Insurance Paid To

 • อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ขายเช่นเดียวกับข้อกำหนด CPT โดยแตกต่างเพียงประการเดียว: ผู้ขายรับผิดชอบต่อค่าประกันสินค้า
 • ผู้ขายมีหน้าที่ซื้อความคุ้มครองขั้นต่ำเท่าที่เป็นไปได้เท่านั้น
 • หากผู้ซื้อต้องการการประกันที่ครอบคลุมมากกว่า จะต้องชำระเงินค่าประกันด้วยตัวเอง

ความเสี่ยงย้ายจากผู้ขายไปยังผู้ซื้อ:

เมื่อผู้ให้บริการขนส่งของผู้ซื้อได้รับสินค้า

DAT – Delivered At Terminal

 • ผู้ขายรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงของการจัดส่งสินค้าไปยังปลายทางตามที่ตกลงไว้
 • ปลายทางดังกล่าวควรเป็นสนามบิน คลังสินค้า ถนน หรือลานเก็บตู้คอนเทนเนอร์
 • ผู้ขายจัดการเรื่องพิธีการศุลกากรและการขนถ่ายออกที่ปลายทางดังกล่าว
 • ผู้ซื้อจัดการเรื่องพิธีการศุลกากรขาเข้า รวมถึงชำระค่าภาษีและอากรที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงย้ายจากผู้ขายไปยังผู้ซื้อ:

ที่ปลายทาง

FCA – Free Carrier

 • ผู้ขายมีหน้าที่ส่งมอบสินค้าไปยังผู้ให้บริการขนส่งของผู้ซื้อ ณ สถานที่ที่ตกลงไว้
 • ผู้ขายจัดการเรื่องพิธีการศุลกากรขาออก

ความเสี่ยงย้ายจากผู้ขายไปยังผู้ซื้อ:

เมื่อผู้ให้บริการขนส่งของผู้ซื้อได้รับสินค้า

CPT – Carriage Paid To

 • อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ขายเช่นเดียวกับข้อกำหนด FCA โดยแตกต่างเพียงประการเดียว: ผู้ขายรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง
 • ผู้ขายจัดการเรื่องพิธีการศุลกากรขาออก เช่นเดียวกับข้อกำหนด FCA

ความเสี่ยงย้ายจากผู้ขายไปยังผู้ซื้อ:

เมื่อผู้ให้บริการขนส่งของผู้ซื้อได้รับสินค้าEXW – Ex-Works

FAS – Free Alongside Ship

 • ผู้ขายรับผิดชอบค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงทั้งหมด จนกว่าสินค้าจะได้รับการจัดส่งเทียบกับเรือแล้ว
 • ผู้ซื้อรับความเสี่ยงและจัดการเรื่องการตรวจผ่านการส่งออกและการนำเข้า

ความเสี่ยงย้ายจากผู้ขายไปยังผู้ซื้อ:

เมื่อสินค้าได้รับการจัดส่งเทียบกับเรือแล้ว

FOB – Free On Board

 • ผู้ขายรับผิดชอบค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงทั้งหมด จนกว่าสินค้าจะได้รับการจัดส่งขึ้นไปบนเรือ
 • ผู้ขายจัดการเรื่องพิธีการศุลกากรขาออก
 • ความรับผิดชอบทั้งหมดจะเป็นของผู้ซื้อในทันทีที่สินค้าได้รับการนำขึ้นเรือ

ความเสี่ยงย้ายจากผู้ขายไปยังผู้ซื้อ:

เมื่อสินค้าได้รับการจัดส่งขึ้นไปบนเรือ

CFR – Cost And Freight

 • ผู้ขายมีหน้าที่รับผิดชอบเช่นเดียวกับข้อกำหนด FOB ต่างกันตรงที่ต้องชำระค่าใช้จ่ายสำหรับการนำสินค้าไปยังท่าเรือ
 • ความรับผิดชอบทั้งหมดจะเป็นของผู้ซื้อในทันทีที่สินค้าได้รับการนำขึ้นเรือ เช่นเดียวกับข้อกำหนด FIB

ความเสี่ยงย้ายจากผู้ขายไปยังผู้ซื้อ:

เมื่อสินค้าอยู่บนเรือ

CIF – Cost, Insurance And Freight

 • อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ขายเช่นเดียวกับข้อกำหนด CFR ต่างกันตรงที่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการประกัน
 • ผู้ขายมีหน้าที่ซื้อความคุ้มครองขั้นต่ำ เช่นเดียวกับข้อกำหนด CIF
 • หากผู้ซื้อต้องการการประกันที่ครอบคลุมมากกว่า จะต้องชำระเงินค่าประกันด้วยตัวเอง

ความเสี่ยงย้ายจากผู้ขายไปยังผู้ซื้อ:

เมื่อสินค้าอยู่บนเรือ

ในการเข้าเยี่ยมชมและใช้งานเว็บไซต์นี้ คุณได้ยอมรับการใช้คุกกี้ของ TNT และคู่ค้าของบริษัท ค้นหาเพิ่มเติม