ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง

เอเชียตะวันออก ตะวันออกกลาง แอฟริกา และ ประเทศจีน

ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงที่บังคับใช้จริง

30 กันยายน 2561 - 27 ตุลาคม 2561 : 17.50%

2 กันยายน 2561 - 29 กันยายน 2561 : 17.50%

29 กรกฎาคม 2561 - 1 กันยายน 2561 : 17.50%

 

ดัชนีค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงของทีเอ็นที จะปรับเปลี่ยนตามค่าเฉลี่ยของราคาซื้อขายน้ำมันเชื้อเพลิงกลาง the United States Gulf Coast (USGC) spot price สำหรับเชื้อเพลิงอากาศยานประเภทน้ำมันเชื้อเพลิงคีโรซีนในปริมาตรจำนวนหนึ่งแกลลอน ประกาศโดยสำนักงานสารสนเทศด้านพลังงานสหรัฐ (EIA) กระทรวงพลังงานสหรัฐ ดาวน์โหลดตารางข้อมูลราคาล่าสุดจากเว็บไซต์ คลิกที่นี่

 

นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2018 เป็นต้นไป ดัชนีค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงได้เปลี่ยนแปลงตามตารางข้อมูลต่อไปนี้ ซึ่งจะปรับเปลี่ยนทุกเดือน เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของค่าเฉลี่ยราคาซื้อขายน้ำมันเชื้อเพลิงกลาง the United States Gulf Coast (USGC) spot price สำหรับเชื้อเพลิงอากาศยานประเภทน้ำมันเชื้อเพลิงคีโรซีน ตามตารางข้อมูลต่อไปนี้

 

โปรดทราบว่า ดัชนีค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงจะมีการล่าช้าของระยะเวลาในการใช้งาน 2 เดือน ยกตัวอย่างเช่น ค่าเฉลี่ยของค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง เดือนเมษายนจะตีพิมพ์ในช่วงสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนพฤษภาคม และจะใช้กำหนดค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงจริงในเดือนมิถุนายน

 

ทีเอ็นที สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงดัชนีค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงและตารางข้อมูลนี้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า โดยทีเอ็นทีจะเป็นผู้กำหนดจำนวนและระยะเวลาของค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น หากค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงมีการเปลี่ยนแปลง จะมีการปรับเปลี่ยนข้อมูลตารางด้านบนนี้

 

กรุณาตรวจสอบข้อมูลบนเว็บไซต์นี้อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ทราบข้อมูลล่าสุด

ในการเข้าเยี่ยมชมและใช้งานเว็บไซต์นี้ คุณได้ยอมรับการใช้คุกกี้ของ TNT และคู่ค้าของบริษัท เรียนรู้เพิ่มเติม