ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก


TNT คิดค่าบริการน้ำมันเชื้อเพลิงกับการขนส่งทุกครั้ง โดยปรับเปลี่ยนอัตราค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับบริการขนส่ง ตามค่าเฉลี่ยของราคาซื้อขายน้ำมันเชื้อเพลิงกลางอ้างอิงจาก US Gulf Coast (USGC) สำหรับเชื้อเพลิงอากาศยานประเภทน้ำมันเชื้อเพลิงคีโรซีนเป็นประจำทุกสัปดาห์ (เผยแพร่โดย U.S. Energy Information Administration ที่นี่)

สัปดาห์

ราคาประจำสัปดาห์

ดอลลาร์ต่อแกลลอน

ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง

บริการทั้งหมด


ค่าบริการน้ำมันเชื้อเพลิงของ TNT จะได้รับการปรับเป็นรายสัปดาห์ตามตารางต่อไปนี้

TNT เอเชียแปซิฟิก

ช่วงราคา

ดอลลาร์ต่อแกลลอน *

ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง

* อย่างน้อย – แต่น้อยกว่า

จะมีความล่าช้า 2 สัปดาห์ในการใช้ดัชนีค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิง เช่น ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงของวันที่ 7 มกราคม 2019 จะอ้างอิงค่าเฉลี่ยของราคาซื้อขายน้ำมันเชื้อเพลิงกลางที่มีการรายงานในวันที่ 28 ธันวาคม 2018 การเปลี่ยนแปลงค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงจะมีผลทุกวันจันทร์ ข้อมูลเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงในแต่ละสัปดาห์ได้ทุกวันศุกร์ก่อนที่ค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้

มีความล่าช้าระหว่างดัชนีราคาน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าบริการน้ำมันเชื้อเพลิง TNT อาจใช้เวลานานขึ้นเมื่อราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่โพสต์ใน eia.gov ล่าช้า

TNT ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนดัชนีและตารางค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งราคาและระยะเวลาของค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงจะได้รับการกำหนดโดยดุลยพินิจของ TNT แต่เพียงผู้เดียว หากค่าบริการค่าธรรมเนียมน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นเกินค่าสูงสุดหรือลดลงต่ำกว่าค่าต่ำสุด หรือมีการเปลี่ยนแปลงตามนัยยะสำคัญ เราจะทำการอัพเดตข้อมูลในตาราง

โปรดตรวจสอบข่าวสารและการอัพเดตเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าบริการน้ำมันเชื้อเพลิงในหน้านี้อย่างสม่ำเสมอ
 


ในการเข้าเยี่ยมชมและใช้งานเว็บไซต์นี้ คุณได้ยอมรับการใช้คุกกี้ของ TNT และคู่ค้าของบริษัท ค้นหาเพิ่มเติม