Çevre

Enerji ve karbon verimliliğini bir öncelik olarak düşünüyoruz. Çevresel etkiyi azaltma taahhüdümüz üç alana odaklanmaktadır:

  • Operasyon. CO2 verimliliğini ve hava kalitesini geliştirmek.Müşteriler. 
  • Emisyonları azaltmak için CO2 bilgisi sağlamak.
  • İnsanlar. Çevre yönetimi konusunda çalışanları ve alt yüklenicileri bilinçlendirmek ve eğitmek.

Çevre politikalarımız ve yönetim çerçevemiz, uluslararası ISO 14001 standardına dayanır. Tüm iş birimlerimizin, kendi ulusal ve yerel yasal standartlarına ek olarak, asgari olarak bu standarda ulaşmaları ve bunu dışarıdan belgelendirmeleri gerekmektedir.

TNT’nin çevre yönetim sistemi, faaliyetlerimizin çevresel etkisini planlamak, uygulamak, izlemek, yönetmek ve iyileştirmek için kullanılır. Çevresel gereksinimlere, sermaye harcamaları ve satın alma inceleme süreçlerimizde yer veririz. Her bir önemli birleşimde (planlama, satın alma ve operasyon) filomuzun ve altyapının çevresel etkisi yönetilir. Ayrıca, çevresel gereksinimlerimize uymaları için alt yükleniciler ve sağlayıcılara yönelik talimatlar mevcuttur.

Çevre performansı, diğer şeylerin yanı sıra mutlak CO2e emisyonları olarak ölçülür. 2014’te TNT’nin ve alt yüklenici operasyonlarının toplam CO2e emisyonları, 2.915 kilotondu (2013: 2.845 kiloton).

Bu sayfayı ziyaret ederek ve kullanarak, TNT ve iş ortaklarının çerez yerleştirmelerini kabul etmiş olursunuz. Daha fazla bilgi alın