Společenská odpovědnost

Společenská odpovědnost je nedílnou součástí naší obchodní strategie

Je zakotvena ve všech našich obchodních a provozních aktivitách.

 

Zdraví a bezpečnost

TNT dbá na bezpečnost pracovního prostředí pro všechny své zaměstnance včetně kurýrů.

Bezpečné a zdravé pracoviště

Naše politika ochrany zdraví a bezpečnosti při práci se řídí mezinárodní normou OHSAS 18001.

Bezpečnost na cestách

Řídíme se heslem: „bezpečná vozidla, bezpeční řidiči, bezpečná cesta“.

Proto neustále zvyšujeme bezpečnost našich aut a školíme kurýry. V některých méně rozvinutých oblastech zlepšujeme i kvalitu veřejných komunikací.

Životní prostředí

Neustále snižujeme naši emisní stopu. Nakupujeme nízkoemisní vozy. V naší flotile mají své důležité místo i vozy na CNG a elektromobily.

Naše enviromentální politika se řídí mezinárodní normou ISO 14001.