Politika ochrany soukromí

Tato Politika ochrany soukromí popisuje naši politiku a praxi ohledně sběru, zpracování, využití, zveřejňování a uchovávání Osobních údajů, které nám poskytnete napřímo či přes tyto webové stránky. Než začnete naše stránky používat či na tyto stránky zadávat informace, přečtěte si ji prosím pozorně.

Stávající webové stránky jsou spravovány společností TNT Express N. V., s centrálou registrovanou v Amsterdamu, v Nizozemí, a také jménem všech jejích poboček (současně dále označovány jako „TNT“ či „my“) a řídí se nizozemskými právními předpisy.

Osobní údaje

Informace, které shromažďujeme o našich zákaznících, zahrnují jména, informace o zásilce, adresy, emailové adresy a telefonní čísla. Některé informace, které TNT shromažďuje, jsou údaje, které se vztahují k určité osobě a mohou ji identifikovat („Osobní údaje“).

Předání Osobních údajů

Osobní údaje mohou být za účelem poskytování našich služeb předány do zemí mimo Evropský ekonomický prostor, které neposkytují odpovídající úroveň ochrany. Navíc, pokud uvedete Osobní údaje ve veřejně přístupných částech webových stránek, mohou se k nim dostat osoby v zemích mimo Evropský ekonomický prostor, kde chybí odpovídající úroveň ochrany.

TNT může být nucena předat vaše informace místním nebo zahraničním orgánům státní moci, aby vyhověla platným právním předpisům nebo v zájmu spěšného doručení vaší zásilky na místo určení.

Řádné a bezpečné zpracování vašich Osobních údajů

Společnost TNT podnikne všechny nezbytné kroky k tomu, aby zajistila, že veškeré Osobní údaje, které získá, budou zpracovány řádně a v souladu se zákonem. K zavedení a udržování této politiky podnikne veškeré nezbytné kroky. Všichni zaměstnanci TNT a zpracovatelé dat, kteří mají přístup k Osobním údajům, jsou povinni respektovat důvěrnost vašich Osobních údajů.

Přístup a opravy

Přejete-li si zjistit, jaké Osobní údaje o vás shromažďujeme, kontaktujte prosím svoji místní pobočku společnosti TNT. Během 4 týdnů vaši žádost vyřídíme. Pokud nebudeme moci vaše Osobní údaje doložit, sdělíme vám důvody takového zamítnutí. Chcete-li zachovat vaše Osobní údaje přesné, aktuální a úplné, prosím informujte nás v případě jakýchkoliv nesrovnalostí. V našich záznamech vaše Osobní údaje aktualizujeme nebo opravíme.

Soubory cookies

Soubory cookies jsou malé textové soubory – obvykle se skládají z písmen a číslic – které se uloží ve vašem zařízení, když navštívíte webové stránky. Soubory cookies se běžně používají na mnoha webových stránkách k různým účelům. Soubory cookies jsou například nutné k tomu, aby se webové stránky mohly přizpůsobit jednotlivým zákazníkům.

 

Další informace o tom, jak soubory cookies používáme, naleznete zde.

Emailová adresa (jen u přihlášeného odběru informací)

Pokud se přihlásíte k odběru našich e-mailových upozornění, zaznamenáme si vaši e-mailovou adresu. Tuto adresu budeme využívat pouze k tomu, abychom vás informovali o novinkách v TNT. Pokud se budete chtít odhlásit z odběru našich upozornění, můžete tak učinit kdykoliv jak je uvedeno v každém e-mailu, který obdržíte, nebo tím, že nás kontaktujete prostřednictvím e-mailové adresy marketing.cz@tnt.com.

Změny

TNT může změnit tuto Politiku ochrany soukromí na základě vlastního uvážení. Před revizí Politiky ochrany soukromí bude TNT uživatele této webové stránky informovat.

Shromažďování Osobních údajů a jeho využití

TNT shromažďuje a uchovává informace o každé zásilce, kterou zpracovává, aby bylo možné efektivně poskytovat doručovací služby dle přání zákazníka. TNT využívá informace o zákazníkovi, jeho zásilkách a jeho přepravní činnosti především proto, aby poskytla či zvýšila úroveň služeb svým zákazníkům. TNT Express využívá tyto informace pro komunikaci se svými zákazníky ohledně dalších služeb poskytovaných společností TNT, které mohou mít přidanou hodnotu pro zákazníka. Tyto informace také využívá pro uspokojení svých obchodních zájmů (zahrnujicí analýzy trendů výkonnosti a tržní studie), pro stanovení cen, zřízení kreditních rámců, provádění fakturace a pro splnění zákonných požadavků platných pro nás nebo pro naše přidružené společnosti.

Veškeré Osobní údaje, které shromažďujeme, budou použity výhradně za účelem poskytování našich služeb a nebudeme je uchovávat déle, než je pro tento účel právně přípustné.

Třetí strany

Protože shromažďujeme a využíváme informace o našich zákaznících, můžeme uzavřít smlouvu s dodavatelem, který nám pomůže zpracovat tyto informace pro účely uvedené v odstavci výše. Kromě toho můžeme požádat naše přidružené společnosti, aby informace pro dané účely zpracovaly v našem zastoupení. Tito dodavatelé nebo přidružené firmy jsou povinni zachovat důvěrnost informací a mají zakázáno zpracované informace použít pro jiné účely. Navíc, v rámci rozvoje naší společnosti, můžeme koupit či prodat přidružené společnosti nebo obchodní jednotky. Informace o zákaznících mohou být v rámci těchto transakcí jedním z převáděných aktiv.

U Osobních údajů, které shromažďujeme, budeme neustále sledovat dodržování příslušné místní legislativy a nařízení těmito třetími stranami, tj. dodavateli a dalšími smluvními stranami.

Internetové stránky TNT

Následující odstavce popisují náš závazek k ochraně Osobních údajů, vztahujících se k internetovým stránkám TNT.

Pokud není uvedeno jinak, můžeme použít vaše Osobní údaje ke zlepšení obsahu našich webových stránek, přizpůsobit internetové stránky vašim preferencím, ke komunikaci s vámi (pokud jste si ji vyžádali), pro naše marketingové a výzkumné účely a pro další účely uvedené v těchto Pravidlech ochrany soukromí.
 

Vaše Osobní údaje můžeme zveřejnit, pokud to vyžadují platné zákony, soudní příkazy nebo vládní nařízení.

Sběr Osobních údajů na internetových stránkách TNT

Uživatelé mohou navštívit většinu částí tohoto webu, aniž by museli poskytnout jakékoliv informace o sobě. Nicméně některé z našich interaktivních služeb vyžadují pro svoji správnou funkčnost identifikaci uživatelů. Na těchto stránkách TNT může požádat uživatele, aby poskytli Osobní údaje. Tyto informace můžeme sdílet s našimi přidruženými společnostmi.

Aktivní shromažďování Osobních údajů a jeho účel

Během vaší návštěvy těchto internetových stránek TNT aktivně sbírá informace od svých návštěvníků pokládáním specifických otázek a možností komunikovat s námi přes e-mail. Některé z informací, které nám takto poskytnete, mohou být Osobní údaje.

Některé části tohoto webu mohou vyžadovat poskytnutí Osobních údajů abyste mohli využívat jeho určité funkce (jako e-mailové upozornění nebo newslettery společnosti). Při každém sběru takových informací budete informováni, které údaje jsou potřebné a za jakým účelem.

Pasivní sběr Osobních údajů a jeho účel

Při procházení webových stránek mohou být určité informace shromažďovány pasivně (tj. bez vašeho aktivního poskytnutí těchto informací) za pomoci různých technologií a metod, jako jsou IP adresy, cookies (viz. další odstavec), internetové tagy a navigační sběr dat.

Tyto internetové stránky používají IP adresy. IP adresa je číslo přidělené vašemu počítači vaším poskytovatelem internetových služeb, abyste mohli přistupovat do internetu. Vaši IP adresu používáme k diagnostice problémů s naším serverem, reportování souhrnných informací, určení nejrychlejšího spojení vašeho počítače s naší stránkou a k administraci a zlepšování stránek.

Zabezpečení

TNT zajistí všechny nutné kroky k ochraně vašich Osobních údajů shromážděných TNT při návštěvě našich webových stránek a ochrání takovéto informace před ztrátou, zneužitím a neoprávněným přístupem, zveřejněním, pozměněním či znehodnocením. Prosím, mějte na paměti, že internetová spojení nejsou stoprocentně bezpečná nebo bezchybná. Konkrétně e-mail zaslaný na nebo z této internetové stránky nemusí být bezpečný, a proto byste měli věnovat zvláštní pozornost tomu, jaké informace nám zašlete e-mailem. Kromě toho, pokud užíváte hesla, ID čísla nebo jiné speciální přístupy k funkcím na této stránce, je vaší zodpovědností je řádně zabezpečit.

 

Tyto webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné internetové stránky jako usnadnění pro uživatele. Prosím vezměte na vědomí, že TNT neodpovídá za obsah takových webových stránek ani za jejich politiku ochrany soukromí nebo za Osobní údaje, a že tato Politika ochrany soukromí se na ně nevztahuje.

Návštěvou těchto stránek a jejich používáním souhlasíte s uložením cookies společnosti TNT a jejích partnerů na váš počítač. Zjistěte více