Příplatky

Vysvětlení jednotlivých položek uvedených na faktuře.

Palivový příplatek

TNT účtuje palivový příplatek na bázi indexu na veškerou přepravu. Více informací.

 

Více informací o palivovém příplatku k expresním a speciálním přepravám naleznete zde.

 

Příplatky představují povinné poplatky pro všechny vaše TNT zásilky.

Při přepravě zásilek s TNT jsou uplatněny následující příplatky: 

 

Aktualizace naších příplatků (od 1. ledna 2024)

V roce 2024 se chystáme aktualizovat základní výše těchto příplatků.

 Stávající cenaNová cena
Nestohovatelné*3 800 CZK/zásilku4 850 CZK/zásilku
Nebezpečné zboží:
Suchý led
540 CZK/zásilku540 CZK/zásilku
Vzdálená oblast:
Mimo oblast doručování**
11 CZK/kg (min. 600 CZK)13 CZK/kg (min. 600 CZK)
Tištěné přepravní listy138 CZK/zásilku195 CZK/zásilku

*Chcete-li se vyhnout příplatkům, řiďte se, prosím, našimi pokyny k balení zásilek.

**Seznam PSČ, kterých se týká tento příplatek, bude aktualizován. Úplné informace najdete zde.

Aktualizace příplatků za manipulaci se zásilkami (s účinností od 2. ledna 2023)

1.    Nové příplatky za dodatečnou manipulaci

S platností od 2. ledna 2023 se na vaše zásilky mohou vztahovat nové příplatky za dodatečnou manipulaci* (AHS) za nestandardní zásilky. Důvodem je zohlednění dodatečných prostředků potřebných k efektivnímu přesunu nestandardních zásilek v naší síti.


a.    Příplatek za dodatečnou manipulaci (Balení)

(40 EUR za zásilku)

Příplatek za dodatečnou manipulaci z důvodu povahy balení je aplikován na nestandardní zásilky, které nejsou kompatibilní s našimi standardními procesy a mohou představovat riziko pro naše vybavení, pracovníky a další zásilky. Tyto nestandardní zásilky vyžadují manuální zásah, aby se předešlo uvíznutí zásilek na dopravnících, ucpání dopravních skluzů nebo pásů nebo poškození třídicích strojů či jiných zásilek.

Příplatek za dodatečnou manipulaci (Balení) je aplikován na zásilku s položkou nebo balíkem, které:

  • není zcela uzavřen ve vnějším kontejneru nebo obalu,
  • jsou uzavřeny ve vnějším přepravním kontejneru nebo obalu, který není vyroben z vlnité lepenky, ale z kovu, dřeva, plátna, kůže, tvrdého plastu, měkkého plastu, polystyrénu (např. Styrofoam) a jiných materiálů,
  • jsou uzavřeny ve vnějším kontejneru nebo obalu překrytém smršťovací nebo stahovací fólií,
  • jsou oválného nebo válcového tvaru, jako jsou například poštovní tuby, plechovky, kbelíky, sudy, pneumatiky, bubny,
  • jsou svázané kovovými, plastovými nebo látkovými páskami, mají kola či kolečka, rukojeti nebo popruhy, jejich vnější povrch je nedostatečně obalen nebo z něj vyčnívá obsah,
  • mohou se zachytit o jiné zásilky nebo poškodit jiné zásilky či náš třídicí systém.

b.    Příplatek za dodatečnou manipulaci (Hmotnost)

(20 EUR za zásilku)

Je účtován u zásilek obsahujících položku nebo balík, jejichž hmotnost je vyšší než 31 kg (ale nižší než 68 kg).  Upozorňujeme, že příplatek za dodatečnou manipulaci z důvodu hmotnosti se nevztahuje na položku, balík nebo krabici na standardní paletě.

Náš třídicí systém je navržen pro zásilky o hmotnosti do 31 kg. Zásilky překračující tuto hmotnost vyžadují manuální zásah, aby se předešlo rozdrcení jiných zásilek nebo poranění zaměstnanců.

Další informace o těchto nových příplatcích najdete zde.

Více informací o tom, jak se vyhnout těmto příplatkům, naleznete v našich tipech a pokynech ke správnému balení zásilek na tnt.com.


2.     Aktualizace definice stávajících příplatků z důvodu sladění s globálními provozními standardy

a
.     Příplatek za dodatečnou manipulaci (Nestohovatelnost)

Příplatek za dodatečnou manipulaci z důvodu nestohovatelnosti je účtován, pokud je hmotnost položky nižší než 30 kg a přesahuje některý z následujících rozměrů: 1,21 m (D) × 0,76 m (Š) × 0,76 m (V)


b.    Nestohovatelnost

Příplatek za nestohovatelnost se vztahuje na zásilky, které obsahují alespoň jeden kus, balík nebo paletu, které nejsou stohovatelné. Nestohovatelnou položkou je míněn kus, balík či paleta, které nelze vertikálně stohovat bezpečným a zabezpečeným způsobem. Příplatek se uplatní na zásilku pouze jednou, i když je v zásilce identifikováno více nestohovatelných položek.

* Společnost FedEx si vyhrazuje právo účtovat dodatečné manipulační poplatky za zásilky, které vyžadují speciální manipulaci nebo které vyžadují, aby společnost FedEx během přepravy použila další obal. Tvar a rozměry zásilky se mohou během přepravy změnit, což může ovlivnit výši příplatku. Pokud se tvar a rozměry zásilky během přepravy změní, můžeme kdykoliv upravit poplatky za zásilku.

Společnost FedEx si vyhrazuje právo na změnu sazeb, příplatků, doby přepravy a zón (i bez předchozího oznámení), pokud to bude považovat za nezbytné, a to v souladu s jejími Přepravními podmínkami.

 

Dodatečné daně u zásilek vyzvedávaných TNT a dovážených z  Indie, Vietnamu nebo Thajska

Na fakturách u zásilek vyzvedávaných TNT a dovážených z Indie, Vietnamu nebo Thajska se u fakturované částky objeví dodatečná daň (od data platnosti uvedeného v tabulce níže). Je to z důvodu změny našeho obchodního modelu a potřeby vyhovět relevantním daňovým regulacím. Daň bude účtována všem zákazníkům TNT, jejichž zásilky pochází z Indie, Thajska nebo Vietnamu, včetně plátců, kteří fakturují mimo tyto země. Pokud máte ohledně daně nějaké otázky, kontaktujte nás na telefonním čísle uvedeném na faktuře TNT.

Místo odeslání zásilkyDodatečná daňDatum platnosti
Indie18 %1. června  2020
Vietnam10 %1. září  2020
Thajsko7 %1. září  2020

Vyzvednutí a doručení

Při doručování do vzdálených či hůře dostupných oblastí nebo na soukromé adresy vám budou účtovány následující poplatky.

 

OBSLUHOVÁNÍ VZDÁLENÝCH ČI HŮŘE DOSTUPNÝCH OBLASTÍ/OUT-OF-AREA (OOA)

Při vyzvednutí /doručení zásilky v takovéto oblasti je účtován dodatečný poplatek: 11 Kč/kg; min. 600 Kč, max. 3 250 Kč

Seznam poštovních směrovacích čísel, kde je poplatek účtován, naleznete zde (4.4MB pdf).

 

Doručování na residenční (soukromé) adresy/Residential Delivery Service (RES)

TNT standardně doručuje na obchodní adresy svých zákazníků. Za doručení zásilky  na rezidenční adresu je účtován dodatečný poplatek: 60 Kč

 

Chybná či nekompletní doručovací adresa / Resolved Wrong Address

Poplatek na pokrytí nákladů spojených s dohledáním správné doručovací adresy v případě, kdy odesílatelem uvedená adresa je chybná nebo nekompletní: 150 Kč