Obchodní faktura

Správné podklady urychlují proclívání

Kompletně a správně vyplněná obchodní faktura je klíčem k hladkému celnímu řízení. Celní úřady ji potřebují pro stanovení příslušných daní a poplatků. Správným vyplněním faktury se vyhnete zbytečným prodlevám.

Šablona obchodní faktury

Abychom vám usnadnili vyplňování obchodní faktury, připravili jsme pro vás šablonu, kterou snadno vyplníte. Nezapomeňte prosím: Tato šablona je určena jako návod pro zákazníky. Za vyplnění a předložení obchodní faktury odpovídá ten, kdo fakturu podepsal.

Základní prvky obchodní faktury

Co je obsahem vaší zásilky?

 

Popis zboží

Tím poskytujete celním úřadům jasný údaj o tom, co je v zásilce. Popis musí vysvětlit, o co se jedná, z čeho je to vyrobeno a k čemu se to používá (je-li to možné). Popis musí být jasný a musí zahrnovat všechny položky, které jsou v zásilce obsaženy.

 

Harmonizované tarifní kódy

Harmonizovaný systém (HS kódy) klasifikuje zboží, takže celní úřady ví, jakým daním, povinnostem a kontrolám může podléhat. Uvedení tohoto kódu je dobrovolné, ale může urychlit celní odbavení.

$

Uveďte hodnotu zásilky

Každé zboží má svou hodnotu, minimálně cenu výrobních nákladů, a to i v případě, že se jedná o vzorek, dárek nebo reklamované zboží. Je třeba uvést hodnotu co nejpřesněji. Pokud celní úřad zpochybní vaše hodnocení, může to způsobit zpoždění a postih. A další tip – uveďte hodnotu zboží v měně, která je uvedena na faktuře.

Země původu

Zde je uvedena země, v níž se zboží vyrábí. Může se lišit od země, z níž se zboží zasílá. V určitých případech může být požadováno osvědčení o původu. Potřebujete-li další informace o osvědčení o původu, kontaktujte prosím místní obchodní komoru.

Vyberte si správně podmínky Incoterms

Na všech obchodních fakturách musíte vyplnit podmínky prodeje (Incoterms). Incoterms® 2010 jsou celosvětově uznávané standardy, stanovené Mezinárodní obchodní komorou. Umožňují celním úřadům určit majitele zásilky kdykoliv během cesty.

Pokud máte obchodní smlouvu, jsou v ní Incoterms uvedeny. Pokud obchodní smlouvu nemáte, musíte si vybrat z Incoterms, které platí pro zásilky během přepravy po zemi nebo vzduchem. Například DAP (s dodáním v místě určení) znamená, že vy jako odesílatel platíte přepravní poplatky, ale příjemce platí daně a clo.

Hladký průběh celního odbavení

Teď vidíte, jak se správnou obchodní fakturou projdete celním odbavením hladce. Můžete vyplnit vlastní fakturu, nebo můžete ušetřit čas a použít naši šablonu obchodní faktury.