Přeprava speciálního zboží

V souladu s mezinárodními přepravními směrnicemi (IATA, ADR atd.) poskytujeme služby speciální přepravy a manipulace s klasifikovanými a speciálními látkami a komoditami.

Nebezpečné zboží

Servisní poplatek se platí u zásilek, které obsahují plně regulované nebezpečné zboží nebo lithiové baterie s kódem UN3480/UN3090.


Zásilky s lithiovými bateriemi

Servisní poplatek za manipulaci a přepravu u zásilek, které obsahují lithiové baterie (UN3481/UN3091).


Suchý led

Servisní poplatek za manipulaci a přepravu u zásilek, které obsahují suchý led (UN1845).


Výjimečné množství (Excepted quantities)

Nebezpečné zboží ve výjimečném množství (Excepted quantities – podle směrnic IATA pro přepravu nebezpečného zboží), je množství, které lze přepravit letecky.


Omezené množství

Poplatek se platí u zásilek, které obsahují nebezpečné zboží v omezeném množství (podle ADR), které není dovoleno přepravit letecky.


Biologická látka (kategorie B)

Servisní poplatek u zásilek, které obsahují biologické látky kategorie B (UN3373).

Objednat nyní

Pro objednání doplňkových služeb nás prosím kontaktujte.
V tuto chvíli je to možné pouze telefonicky.