Brændstoftillæg

(undtagen England og Irland)

Grundet fortsat svingende brændstofpriser, opkræver TNT et indeksbaseret brændstoftillæg på alle forsendelser. Vi har valgt et indeksbaseret tillæg, som justeres månedsvis, for at give vores kunder en "gennemsigtig" og fair afregning af brændstoftillæg.

Bemærk: Raterne på denne side er det gældende indeks for fakturering i Europa (med undtagelse af England og Irland), og dermed TNT Danmark. De amerikanske lande (Americas) samt Resten af verden (ROW) bruger andre indeks tilpasset disse regioner. Disse rater kan ses via linket nedenfor.

 

Brændstoftillæg i Europa samt udenfor Europa (linket går til TNTs engelske webside)

 

Brændstoftillæg Europa 2017:

01. oktober - 28. oktober: 13,75%
03. september - 30. september: 13,25%
30. juli - 2. september: 13,25%
02. juli - 29. juli: 13,75%
04. juni - 01. juli: 14,00%
30.april - 03. juni: 13,75%
02.april - 29. april: 14,25%
05. marts - 01. april: 14,00%
29. januar - 04. marts: 14,00%
01. januar - 28. januar: 13,25%

Vores brændstoftillæg er baseret på "London Brent Crude Oil spot price". Indekset er baseret på et afrundet gennemsnit af prisen for en tønde råolie, og justeres månedsvis, som publiceret af "US Department of Energy" (www.eia.doe.gov). Råolie er valgt da det er grundstoffet i produktionen af flyolie og diesel, og det er dermed en fair indikator at anvende for både luft- og biltransporter.

Bemærk at der er 1 måneds forskydning på brændstofpriserne. Fx. bliver den månedlige gennemsnitspris for brændstofprisen i april offentliggjort den anden uge i maj, og bliver brugt som beregningsgrundlag for den gældende brændstofpris i juni.

TNT forbeholder sig retten til at ændre indeks for brændstoftillæg og tilhørende tabel med eller uden varsel. Både beløb og gyldighedsperiode for brændstofstillægget fastsættes alene af TNT.