TNT's privatlivserklæring

Din tillid er vigtig for os. Det er derfor, at vi beskytter dine oplysninger og anvender dem på en forsvarlig måde, samtidig med at vi fortsat leverer samme fremragende service, som du forventer fra TNT Express B.V. og dennes koncernselskaber, datterselskaber og afdelinger (herefter kaldet "TNT"). Hos TNT stræber vi efter at beskytte dit privatliv og holde dine persondata sikre. Vi har udarbejdet denne privatlivserklæring for at forklare dig, hvordan TNT indsamler og bruger dine persondata.

Senest opdateret: maj 2018

Kontaktoplysninger

TNT Express – Corporate Data Protection Office

Attn: Legal Department

Taurusavenue 111

2132 LS Hoofddorp

The Netherlands

E: dataprotection@tnt.com

Oversigt

Denne privatlivserklæring besvarer følgende spørgsmål:

 

 1. Gælder denne erklæring for dig?
 2. Hvilke oplysninger indsamler TNT?
 3. Hvorfor behandler TNT persondata?
 4. Hvem har adgang til dine persondata?
 5. Hvor længe gemmer TNT dine persondata?

 6. Hvilke foranstaltninger træffer TNT for at beskytte dine persondata?
 7. Hvor gemmer og overfører TNT dine persondata til?
 8. Hvilke rettigheder kan du udøve med hensyn til dine pesondata?
 9. Hvilke persondata bliver der indsamlet på TNT's websteder? 
 10. Hvad hvis du har andre spørgsmål eller klager? 
 11. Vil der blive gjort ændringer til denne erklæring? 

1. Gælder denne erklæring for dig?

Denne privatlivserklæring finder anvendelse på dig, hvis du er en kunde hos TNT, en modtager af en pakke leveret af TNT, en leverandør for TNT, eller hvis du eksempelvis kontakter TNT ved at besøge www.tnt.com, gennem sociale medier, eller hvis du har modtaget e-mails fra TNT. Vores websteder er lavet til et alment publikum og er ikke rettet mod børn, og vi indsamler ikke bevidst persondata om børn under 16 år. Hvis du er under 16 år, bedes du undlade at indsende persondata til os, men i stedet få en forælder eller værge til at hjælpe dig. Hvis du mener, at dit barn kan have oplyst persondata til os, bedes du kontakte os på dataprotection@tnt.com, hvorefter vi fjerner dataene.

2. Hvilke oplysninger indsamler TNT?

TNT vil i løbet af sine forretningsaktiviteter og levering af servicer være nødt til at behandle persondata. "Persondata" er enhver information, der enten direkte eller indirekte kan bruges til at identificere en fysisk person. Du forsyner selv de fleste af dine persondata til TNT, eksempelvis:

 • Kontaktoplysninger såsom dit navn, din adresse, e- mailadresse og dit telefonnummer
 • Finansielle oplysninger såsom dit kontonummer, betalingsstatus og fakturaer
 • Identifikationsoplysninger såsom dit kørekortsnummer
 • Kontooplysninger såsom login-oplysninger (inklusive din e-mailadresse og adgangskode) og andre oplysninger, der er opgivet på din konto
 • Oplysninger relateret til forsendelse og servicer såsom sporingsnummer på forsendelsen, forsendelsens ruteinformation, placeringsdata, status på en forsendelse, leveringsdestination, pakketype, antal dele, vægt, billede af pakken, toldinformation
 • Brugerinformation og information om præferencer såsom forsendelsesmængde, klager, købshistorik og relaterede kommercielle aktiviteter, undersøgelsesinformation, shoppingpræferencer.

3. Hvorfor behandler TNT persondata?

Persondata bliver indsamlet, brugt, gemt eller på anden vis behandlet, hvis det er nødvendigt for, at TNT kan føre en effektiv forretningsledelse. Vi behandler persondata, fordi det er nødvendigt for at udføre vores kontraktmæssige forpligtelser med dig eller for at overholde vores retlige forpligtelser, eller hvis det er nødvendigt for andre af TNT's berettigede forretningsinteresser, således at vi kan levere en kvalitetsservice med sikker forsendelse. Mere specifikt benytter TNT sig af persondata til følgende aktiviteter:

 • Produktudvikling, forskning og udvikling af TNT's produkter og/eller servicer: TNT behandler persondata til forskning og udvikling, og hvor det er nødvendigt for udvikling og forbedring af TNT's produkter og/eller servicer.
 • Resultataftaler: Dette omfatter sporing af TNT's servicer, kommunikation med enkeltpersoner og andre parter angående servicer, besvarelse af anmodning om (yderligere) oplysninger, tvistbilæggelse og udarbejdelse af aftaler.
 • Forholdsforvaltning og markedsføring af kommercielle aktiviteter: TNT kan behandle persondata, hvor det er nødvendigt for udvikling og forbedring af TNT's produkter og/eller servicer, eller hvor det er nødvendigt for udvikling og forbedring af kontostyring, kundeservice og effektiviteten af (målrettede) markedsføringsaktiviteter for at oprette et forhold med en kunde og/eller for at vedligeholde såvel som forlænge et forhold med en kunde, en forretningspartner eller leverandør og for at udarbejde analyser ud fra persondataene med henblik på statistik og videnskabelige formål.
 • Udførelse af forretningsprocesser, intern forvaltning og ledelsesrapportering: Dette inkluderer at tage fat på aktiviteter såsom forvaltning af virksomhedsaktiver, udførelse af interne revisioner og undersøgelser, finansiering og regnskabsførelse, implementering af forretningskontroller, levering af centrale databehandlingsfaciliteter med henblik på effektivisering, forvaltning af virksomhedsfusioner, opkøb og frasalg og behandling af persondata med henblik på ledelsesrapportering og analyse.
 • Sikkerhed: Persondata kan være inkluderet i behandling, når det drejer sig om aktiviteter vedrørende ting såsom sikkerhed og sundhed, beskyttelse af TNT's aktiver og kunde-, leverandør- eller forretningspartneraktiver og godkendelsen af en kundes, leverandørs eller forretningspartners status og adgangsrettigheder.
 • Beskyttelse af enkeltpersoners vitale interesser: Dette inkluderer behandling af persondata, når det er nødvendigt for at beskytte en enkeltpersons vitale interesser (fx uopsættelig lægebehandling).
 • Overholdelse af retlige forpligtelser: Dette omfatter behandlingen af persondata, hvor det er nødvendigt for at overholde lovgivning, regulativer og sektorspecifikke retningslinjer, som TNT er underlagt. Dette kan eksempelvis være at matche navne på kunder, leverandører og forretningspartnere mod lister over parter, som TNT nægter at acceptere forsendelser fra.

4. Hvem har adgang til dine persondata?

TNT kan under følgende omstændigheder dele dine persondata med tredjeparter:

 • TNT kan dele dine persondata med sine filialer, driftsgrupper, datterselskaber og afdelinger eller med tredjeparter, hvis dette er nødvendigt for de formål, der er angivet foroven. Hvis det er passende, vil TNT påkræve tredjeparter at udføre aktiviteter på en måde, der er i overensstemmelse med TNT's politikker og retningslinjer for databeskyttelse.
 • TNT kan dele dine persondata med databehandlere – dvs. parter, som behandler persondata på vores vegne. I sådanne tilfælde må disse tredjeparter kun anvende dine persondata til de formål, som er beskrevet foroven, og kun i overensstemmelse med vores instrukser. TNT benytter sig kun af databehandlere, som giver tilstrækkelige garantier for implementeringen af passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger samt sikrer beskyttelsen af de registrerede personers rettigheder.
 • TNT's medarbejdere kan få adgang til dine persondata, hvis det er nødvendigt for udførelsen af deres opgaver. I sådanne tilfælde vil adgang kun blive givet, hvis det er nødvendigt for ovenstående formål, og kun hvis medarbejderen er underlagt tavshedspligt.
 • TNT kan dele dine persondata, hvis det er påkrævet ved lov, i en retssag eller anden rettergang (eksempelvis med retshåndhævende myndigheder eller andre retsorganer), hvis det er nødvendigt for at etablere eller udøve vores juridiske rettigheder, hvis det er påkrævet i forbindelse med en virksomhedstransaktion såsom et frasalg, en fusion, konsolidering eller salg af aktiver eller i det usandsynlige tilfælde, at TNT går konkurs.

5. Hvor længe gemmer TNT dine persondata?

TNT gemmer dine persondata i et begrænset antal tid, og dataene bliver slettet igen, så snart de ikke længere er nødvendige for behandlingsformålet. Den helt nøjagtige tidsperiode afhænger af typen af persondata samt opbevaringens retlige forpligtelser eller forretningsmæssige formål.

 

6. Hvilke foranstaltninger træffer TNT for at beskytte dine persondata?

TNT har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte dine persondata mod utilsigtet eller ulovlig behandling, herunder ved at sikre, at:

 • dine persondata er beskyttet mod uautoriseret adgang
 • fortroligheden af dine persondata er garanteret
 • integriteten og tilgængeligheden af dine persondata opretholdes
 • personalet er uddannet i kravene om informationssikkerhed
 • faktiske eller formodede brud på data rapporteres i overensstemmelse med gældende lov.

7. Hvor gemmer og overfører TNT dine persondata til?

Grundet vores forretnings natur og de servicer, vi leverer til vores kunder, kan TNT være nødt til at overføre dine persondata til steder uden for det land, hvor du er bosat. Når vi overfører persondata, vil vi under alle omstændigheder sikre os, at en sådan overførsel er omfattet af passende beskyttelsesværn. Inden for EU vil sådanne overførsler til tredjeparter være underlagt en kontrakt baseret på standardkontraktklausuler for dataoverførsel, der er godkendt af Europa-Kommissionen. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om disse beskyttelsesværn, bedes du kontakte dataprotection@tnt.com.

8. Hvilke rettigheder kan du udøve med hensyn til dine persondata?


På baggrund af de love, der gælder for brugen af dine persondata, kan du være i stand til at udøve visse rettigheder med hensyn til dine persondata. Bemærk dog, at dine rettigheder i mange tilfælde ikke er fuldt betingede, og at vi ikke nødvendigvis er påkrævet at imødekomme din anmodning. Nedenfor er der givet forklaring på en række af sådanne rettigheder, der kan finde anvendelse inden for EU.

Retten til adgang

Du har ret til en kopi af de persondata, vi har om dig, og du har ret til indsigt i, hvordan vi bruger disse persondata. Dine persondata vil sædvanligvis blive givet til dig i digitalt format.

Retten til berigtelse

Vi gør os rimelige bestræbelser for at sikre, at vores oplysninger om dig er nøjagtige og komplette. Hvis du dog ikke mener, at dette er tilfældet, kan du bede os om at opdatere eller ændre dem.

Retten til slettelse

Du har under visse omstændigheder ret til at bede os om at slette dine persondata, eksempelvis når de persondata, vi har indsamlet, ikke længere er nødvendige for det originale formål, når persondataene er forældede, eller når du trækker dit samtykke tilbage. Dette skal dog opvejes mod andre faktorer. Eksempelvis kan vi være ude af stand til at overholde din anmodning grundet visse retlige eller regulerende forpligtelser.

Retten til at begrænse behandling
Du har under visse omstændigheder ret til at bede os om (midlertidigt) at stoppe vores behandling af dine persondata, eksempelvis når du mener, at vores persondata om dig kan være ukorrekte, eller hvis du mener, at vi ikke længere har behov for dine persondata.

Retten til dataportabilitet
Under visse omstændigheder kan du have ret til at bede os om at overføre persondata, som du har givet os, til en tredjepart efter eget valg.

Retten til indsigelse

Du har ret til at gøre indsigelse mod databehandling, der er baseret på vores berettigede interesser. Medmindre vi har en overbevisende berettiget årsag til behandlingen, vil vi standse vores behandling af dine persondata, når du gør en indsigelse. Bemærk dog, at vi muligvis ikke kan levere visse servicer eller fordele, hvis vi er ude af stand til at behandle de persondata, der er nødvendige for dette formål.

Rettigheder relateret til automatiske afgørelser
Du har ret til ikke at være underlagt automatiske afgørelser, herunder profilering, som skaber retsvirkninger for dig eller har en lignende effekt. Hvis du har været udsat for automatisk profilering og ikke er enig med resultatet, kan du kontakte os gennem nedenstående oplysninger og bede os om at se afgørelsen igennem.

Retten til at trække et samtykke tilbage

Vi kan i særlige tilfælde bede om dit samtykke til at behandle dine persondata. Når vi gør dette, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. TNT stopper yderligere behandling snarest muligt, efter du har trukket dit samtykke tilbage. Dette påvirker dog ikke lovligheden af den behandling, der fandt sted forud for tilbagetrækningen.

Du bedes anvende ovenstående oplysninger, hvis du ønsker at udøve nogen af dine rettigheder.

9. Hvilke persondata bliver der indsamlet på TNT's websteder?

Følgende afsnit beskriver vores engagement over for beskyttelsen af dine persondata, som det gælder for TNT's websted (www.tnt.com) og alle dens undersider, gennem hvilke TNT automatisk kan opnå persondata.

Disse persondata opnås gennem brugen af cookies og lignende teknologier. TNT bruger disse persondata til:

 • At hjælpe os og tredjeparter med at samle oplysninger om dine besøg af vores websteder.
 • At behandle dine forsendelser.
 • At analysere dine besøgsmønstre for at forbedre vores websteder.
 • At levere annoncer, informationer og indhold fra os og tredjepart, på vores og tredjeparts websteder, som er målrettet dine interesser.
 • At huske dit sprog og andre indstillinger.
 • At hjælpe dig med at finde den information du søger.
 • At levere sikkerhed i forbindelse med online-køb.
 • At måle hvor mange der bruger vores hjemmeside, og hvordan de bruger den, så vi bedre kan holde vores hjemmeside kørende så effektivt som muligt, samt til bedre at kunne forstå vores brugere.
 • systemadministration og fejlfinding

Hvis du ønsker mere information om behandlingen af dine persondata og brugen af disse teknologier, bedes du kigge i vores cookiepolitik.

10. Hvad hvis du har andre spørgsmål eller klager?

Spørgsmål eller klager angående behandlingen af dine persondata kan rettes mod TNT ved hjælp af de kontaktoplysninger, som er givet øverst i denne privatlivserklæring.

Du har også ret til at indgive en klage hos den lokale datatilsynsmyndighed i den retskreds, hvor du arbejder, bor, eller hvor en påstået overtrædelse finder sted. Du kan finde en liste over de europæiske datatilsynsmyndigheder her.

 

11. Vil der blive gjort ændringer til denne erklæring?

TNT kan fra tid til anden ændre denne privatlivserklæring. Hvis en ændring har en alvorlig indvirkning, vil TNT bestræbe sig på at informere dig om sådanne ændringer. TNT offentliggør til enhver tid en opdateret privatlivserklæring på webstedet www.tnt.com, hvor de seneste ændringer er angivet.

Ved at besøge og bruge dette websted accepterer du TNTs og partneres brug af cookies Få mere information
Luk