Tillægsservices

Læs mere om internationale forsendelser

 

Der er altid forsendelser der kræver særlig opmærksomhed som fx. ekstra dokumentation eller specialhåndtering. Derfor tilbyder TNT en række tillægsservices for at gøre det lettere for dig og for at sikre at din forsendelse kommer frem til tiden og i perfekt stand.

Brændstof- og sikkerhedstillæg

Tillæg er de omkostninger, der ikke er medregnet i de faste priser, men som er obligatoriske og pålægges alle TNT forsendelser.

Tillæg

Forklaring

Kode

Pris i kr.

Brændstoftillæg

Indeksbaseret brændstoftillæg tilføjes alle forsendelser.

FS_

Tjek brændstoftillæg for den aktuelle måned her

Brændstoftillæg for international luftfragt

Tillægget beregnes ud fra afsenderlandet samt destinationen i forhold til hver forsendelse. Gælder for Air Freight services.

FO1: Europe - All
FI2: China - Europe
FI3: ROW - Europe

Gældende brændstoftillæg

Minimumstillægget er baseret på en vægt á 100 kg.

Sikkerhedstillæg (ej ved flyfragt - ved flyfragt se nedenfor)

Tillægget pålægges alle internationale forsendelser.
Bemærk: Sikkerhedstillægget (hvis relevant) er nu inkluderet i fragtprisen (pr. 1. augusti 2018)

 

0,37 kr./kg*, min. 3,75 og max. 75,00 kr./forsendelse

Sikkerhedstillæg ved international flyfragt

Tillægget pålægges alle internationale flyfragtforsendelser

FSS

0,67 kr./kg*, Minimumstillægget er baseret på en vægt á 100 kg.
Der er ikke nogen maksimumgrænse for tillægget.

Manuelle forsendelser og manuelle fakturaer

Vi kan tilbyde manuelle fragtbreve til udfyldelse og/eller tilsende papirfaktura, såfremt du ikke ønsker at booke online eller modtage faktura via e-mail.

Services

Forklaring

Kode

Pris i kr.

Manuelt fragtbrev

Hvis du booker din forsendelse på et manuelt fragtbrev, pålægges et tillæg.

NEC

50 kr./fragtbrev

Manuel faktura

Hvis faktura ønskes tilsendt med posten pålægges et administrationsgebyr.

NEI

40 kr./faktura

Import services

Du kan booke og styre dine importforsendelser via TNTs Express Import Service i myTNT uden tillæg. Hvis man benytter den service, hvor TNTs kundeservice står for booking og opfølgning på transporten af forsendelser - fra afsenderadresse i udlandet til modtager adresse i Danmark, pålægges et servicegebyr.

Services

Forklaring

Kode

Pris i kr.

Modtager betaler

Dette tillæg betales på alle importforsendelser som sendes modtager betaler.

RPF

10% af fragtraten, max. 95 kr./forsendelse

Express Import

Book dine Import-forsendelser i myTNT. Her får du overblik over hele forsendelsesprocessen både som afsender og modtager. Du kan også vælge at booke Importforsendelser gennem kundeservice. Dette pålægges et bookingtillæg. Vi anbefaler vores online Express Import System (EIS).

XBB

185 kr./forsendelse

Udvidet transportansvar

Udvidet transportansvar kan dække dine forsendelser mod alle ricisi.

Services

Forklaring

Kode

Pris i kr.

Udvidet transportansvar

TNT tilbyder at afsender kan tegne dækning i tilfælde af bortkomst eller skade på forsendelsen. Kontakt altid TNT for at tegne udvidet transportansvar. (Max. godsværdi DKK 187.500)

IN

1% af forsendelsens værdi. Min. 135 kr./forsendelse

Afhentning og levering

Uanset hvilket ønske og behov du har for afhentning og levering så klarer vi det. Enkelte priser afhænger af den indgåede aftale.

Services

Forklaring

Kode

Pris i kr.

Yderzoner

Yderzonetillæg dækker ekstra afhentning og leveringsomkostninger til fjerntbeliggende og mindre tilgængelige områder. Liste over postnumre findes her

OOC

3,20 kr./kg*, min. 170 kr./forsendelse max 900 kr./forsendelse

Levering til privatadresser

Prisen for forsendelsen er beregnet på, at TNT leverer til firmadresser. En forsendelse, der skal leveres til en adresse, som primært fungerer som et hjem, hvorfra der drives en virksomhed, men hvor offentligheden ikke har adgang til at komme ind, betragtes som en privatlevering.

RES

112 kr./forsendelse

Forkert eller mangelfuld adresse

Såfremt den leveringsadresse, der er oplyst af afsender, er mangelfuld eller forkert og TNT derfor ikke umiddelbart er i stand til at levere forsendelsen, vil TNT gøre en indsats for at rette adressen og levere forsendelsen. Dette vil dog medføre et gebyr pr. forsendelse for at dække ekstraomkostningerne.

RWA

45 kr./forsendelse

Håndtering af forsendelser

Om din forsendelse skal have prioritet eller kræver specialhåndtering så løser vi opgaven. For at tilsikre, at din forsendelse leveres til tiden og i perfekt stand, beder vi dig læse om de typer af forsendelser som kræver ekstra eller specialhåndtering. Se her hvilke typer forsendelser der kræver specialhåndtering.

Services

Forklaring

Max mål

Kode

Pris i kr.

Prioritet

Du kan vælge prioritet fra afhentning til levering. Din forsendelse mærkes op med vores prioritetsmærkat og får højeste prioritet under hele transporten.

 

PR

250 kr./forsendelse

Manuel håndtering

Specialhåndtering, ikke egnet til transportbånd og kræver manuel håndtering.

Forsendelsen vejer mindre end 30 kg. og overskrider et eller flere af følgende mål 120 cm (L) x 70 cm (B) x 60 (H) cm.

SNC

185 kr./forsendelse

Manuel håndtering - overskrider maksimum mål

Specialhåndtering, overskrider maksimum mål (Opkræves når forsendelse kan sendes via TNTs netværk. Skal forsendelse via TNT Special Services fremsendes en ny pris)

Forsendelsen vejer 30 kg. eller mere og overskrider et eller flere af følgende mål:
Express:
120 cm (L) x 120 cm (B) x 150 cm (H)
Economy Express og Domestic:
240 cm (L) x 120 cm (B) x 180 cm (H)

SED

340 kr./forsendelse

Specialhåndtering Ikke stabelbart

Gælder for forsendelser der ikke kan stables, eller som kræver ekstra håndtering, tid og ressourcer.

 

SNS

450 kr./forsendelse

Opbevaringsgebyr

Hvis en forsendelse skal opbevares på modtagerdepotet i mere end en dag på anmodning fra modtageren, vil et gebyr for opbevaring bliver opkrævet for at dække de omkostninger der afholdes af TNT. Gebyret opkræves fra dagen efter ankomst til modtagerdepotet.

 

ST1
ST2
ST3
ST4
ST5
ST6
ST7
STL

< 30 kg 75 kr./dag
> 30 kg 150 kr./dag

CO2-services

Tænker du over, hvor meget CO2 dine forsendelser udleder? Vores CO2-services kan give dig svaret. Du kan få præcise og pålidelige data på CO2 udslip samt konkrete løsningsforslag til, hvordan du kan reducere dette.

Services

Kode

Pris i kr.

CO2 Rapport (sammendrag)
CO2 Rapport (detaljeret pdf)
CO2 Rapport (datafil)

-
CCS
CCS

Gratis
750 kr./kalenderår
1100 kr./kalenderår

CO2 Neutral

CO1: Danmark & nabolandene
CO2: Europa
CO3: Resten af verden
Liste over lande pr. zone kan bestilles

Mindstepris på 0,07 kr./forsendelse
CO1: Express 0,07kr./ kg*, Economy
Express 0,07 kr./ kg*
CO2: Express 0,30 kr./ kg*, Economy
Express 0,07 kr./ kg*
CO3: Express 0,82 kr./ kg*, Economy
Express 0,45 kr./ kg*

CO2 Quote
CO2 Scenario

CCS
CCS

1800 kr./tilbud
3700 kr./scenarie

Transport af farligt gods

Bortset fra UN 1845 (tøris), UN 3373 (biologisk materiale kategori B) samt UN 3245 (genetisk modificerede organismer) samt lithiumbatterier pakket, mærket og dokumenteret som Sedicon II, er transport af farligt gods på TNTs netværk kun tilladt, såfremt afsenderen har en tilladelse udstedt af TNT. Kontakt TNT for yderligere informationer.

Services

Forklaring

Kode

Pris i kr.

Farligt gods

Der opkræves gebyr på forsendelser, der indeholder fuldt reguleret farligt gods og UN3480 / UN3090 Lithium batterier.

HZ

750 kr./forsendelse

Tøris

Der opkræves et gebyr for håndtering og transport af forsendelser, der indeholder tøris (UN1845)

DI

260 kr./forsendelse

Begrænsede mængder

Der opkræves gebyr på forsendelser, der indeholder farligt gods (ADR) i begrænsede mængder og som ikke må transporteres som luftfragt.

LQ

260 kr./forsendelse

Undtagne mængder

Farligt gods i undtagne mængder i overensstemmelse med IATA DGR, som må transporteres som luftfragt.

EQ

75 kr./forsendelse

Lithiumbatterier

Der opkræves gebyr for håndtering og transport af forsendelser, der indeholder Lithiumbatterier (UN3481/ UN3091) Section II.

LB

40 kr./forsendelse

Biologisk materiale,
kategori B

Der opkræves gebyr for forsendelser, der indeholder biologisk materiale, kategori B (UN3373).

BB

75 kr./forsendelse

Fortoldning

TNT tilbyder stort kendskab til specifikke lokale toldregler og mangeårige ekspertise, så du undgår at din forsendelse bliver unødvendigt forsinket.

Services

Forklaring

Kode

Pris i kr.

Fortoldning

Alle ikke-EU forsendelser pålægges et gebyr.

 

Se din aftale for gældende priser

Told- og momsudlæg

Efter aftale med dig, kan vi sørge for betaling af told og moms, så dine forsendelser ikke bliver forsinket grundet afventede betaling.

AOF

3% af værdien, min 95 kr./forsendelse

*Faktureringsvægt

Når volumenvægten overstiger den aktuelle vægt, anvendes volumenvægten til at bestemme forsendelsesprisen.

 

Emballage

TNT fører et stort udvalg af kuverter, æsker, kartoner og særlig emballage til medicinske og andre forsendelser. For bestilling kontakt kundeservice.

 

TNT forbeholder sig ret til at foretage ændringer.

Ved at besøge og bruge dette websted accepterer du TNTs og partneres brug af cookies Få mere information
Luk