Faktura

-

Korrekte dokumenter sikrer hurtig transit

En korrekt udfyldt faktura er altafgørende i forbindelse med toldklarering af alle forsendelser. Forsendelser inden for EU skal, ligegyldigt typen, ikke have en faktura vedlagt. Vedlæg venligst en korrekt udfyldt faktura ved enhver forsendelse til lande udenfor den Europæiske Union (dokumenter undtaget).

Skabelon til faktura

Som hjælp til at udfylde en faktura har vi udarbejdet en skabelon. (Bemærk: Er kun ment som en hjælp. I den sidste ende er det virksomheden og personen, der underskriver fakturaen, der er ansvarlig for, at den er udfyldt korrekt).

Generelle retningslinier for en toldfaktura

Navngiv dokumentet
Navngiv dokumentet 'Invoice'. Brug aldrig termen 'proforma invoice', nogle lande vil afvise sådanne fakturaer

Brevpapir
Brug gerne din virksomheds officielle brevpapir

Fakturaen skal være på engelsk
Fakturaen skal være på engelsk. Det vil spare tid i forbindelse med toldklareringen af varerne

 

PÅFØR FØLGENDE

 1. Fakturanummer samt fakturadato
 2. Afsenders navn og adresse
  Tast dit (eller din virksomheds) fulde navn og adresse, husk postnummer og telefonnummer, (fax) og CVR nummer.
 3. Importørens navn og adresse (Bemærk modtageren kan være en anden end importøren)
  Tast importørens kontaktdetaljer, navn telefonnummer samt evt. e-mail.
 4. Toldtariffkode for hver varetype i forsendelsen
  Se koderne på www.vita.toldskat.dk
 5. Beskrivelse af varetype
  Komplet beskrivelse af hver varetype. Katalognumre eller delnumre er ikke tilstrækkeligt. Toldmyndighederne skal vide, hvad hver enkelt genstand er, så beskriv varerne udførligt. Dette gælder også ved vareprøver (blot at skrive 'samples' kan give problemer)
 6. Værdi og valuta (også for vareprøver)
  Angiv værdi og valuta for hver enhed
 7. Mængde
  Antal af hver varetype i forsendelsen
 8. Oprindelsesland
  Angiv det land, hvor varerne er produceret for hver varetype i forsendelsen
 9. Brutto- og nettovægt for varerne
  Brutto og nettovægt angives sammen med antallet af varer i forsendelsen. Emballagen, som beskytter vareren under transporten, udgør forskellen mellem brutto- og nettovægt
 10. Bekræftelse på værdi
  Angiv følgende erklæring: "We confirm that the amount on this invoice is the total and correct value and that no other invoices will be issued".

Den vigtigste information på din faktura

Hvad indeholder din forsendelse?

 

Beskrivelse af gods

Beskrivelsen sikrer at toldmyndighederne ved, hvad din forsendelse indeholder. Beskrivelsen bør forklare, hvad indholdet er, hvad det er fremstillet af, og hvad det bruges til (hvis relevant). Den skal være tydelig og beskrive alle genstande, der er i forsendelsen.

 

Toldtariffkoder

Det harmoniserede system (HS-koder) klassificerer gods, så toldmyndighederne ved, hvilke skatter og afgifter der skal pålægges, og hvilke kontroller der skal udføres. Det er ikke obligatorisk, men angivelse af en kode er med til at fremskynde toldklareringen. Se koderne på http://www.vita.toldskat.dk/vita.htm

$

Oplys den nøjagtige værdi

Selv om godset er en prøve, en gave eller returgods, har det stadig en værdi, der som minimum svarer til produktionsomkostningerne. Værdien bør angives så nøjagtigt som muligt. Hvis toldmyndighederne anfægter værdien, kan det resultere i forsinkelser eller bøde. Et andet tip er, at du skal anføre godsets værdi i den valuta, der er angivet på fakturaen.

Oprindelsesland

Oprindelsesland fortæller, hvor varerne er fremstillet. Det kan være et andet land end det land, varerne sendes fra. I visse tilfælde kræves der et oprindelsescertifikat. For yderligere oplysninger om forsendelsescertifikat bedes du kontakte dit lokale handelskammer.