Vilkår for brug

Ved brug af websiden skal disse betingelser være opfyldt

Oplysninger om TNT Express N.V. og selskabets datterselskaber eller associerede selskaber (samlet kaldet “TNT”) og TNTs produkter og tjenester på websiden er underlagt følgende betingelser:

Terms of use - Betingelser for brug
Dansk version 16. maj 2011

 

Oplysningerne på websiden leveres, som de er og foreligger. TNT fraskriver sig alle former for garantier og indestår ikke for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af indholdet på websiden. TNT og selskabets leverandører eller medarbejdere ifalder under ingen omstændigheder ansvar for direkte, tilfældig, følge- eller indirekte skade eller pønalerstatning, som måtte opstå som følge af adgang til eller brug af indholdet på websiden.

 

TNT eller selskabets leverandører eller medarbejdere ifalder under ingen omstændigheder ansvar for nogen som helst former for skade som følge af manglende mulighed for brug, tab af data eller avance på grund af eller i forbindelse med brug eller manglende mulighed for brug af softwaren, dokumenter, levering af eller manglende mulighed for levering af tjenester eller tilgængelige informationer fra websiden.

 

Via disse links kan du forlade websiden. TNT har ingen kontrol over sådanne linkede sider, og TNT påtager sig intet ansvar for indholdet på sådanne linkede sider.

 

Selvom TNT tager alle rimelige forholdsregler for at sikre, at websiden ikke indeholder virus, kan TNT imidlertid ikke garantere, at websiden er fri for virus og fraskriver sig ethvert ansvar for skader som følge af virus. Det tilrådes derfor, at du træffer alle rimelige forholdsregler, før informationer fra websiden downloades.

 

Ved at sende eller publicere indhold til eller på websiden accepterer du, at TNT har ret til at bruge dit indhold til et hvilket som helst formål, herunder retten til at gengive, overføre, publicere, sende og vise indholdet. Med hensyn til dine personlige oplysninger henvises til TNT’s Erklæring om fortrolig behandling af personlige oplysninger.

 

Alle immaterielle rettigheder og andre ejendomsrettigheder, varemærker og handelsnavne indeholdt på websiden tilhører TNT Holdings B.V. Ingen former for rettigheder er tildelt som licens eller overdraget eller skal på anden måde overgå til personer, som får adgang til indholdet.

 

Afsenderen af materiale til denne webside eller andet til ejerne af denne side ifalder ansvar for indhold og information på websiden, herunder at det er sandt og korrekt.

 

TNT kan ændre nærværende betingelser for brug. Du accepterer at være bundet af sådanne ændringer og skal derfor gå ind på denne side, hver gang du besøger websiden for at undersøge de aktuelle vilkår, som du er bundet af.
© 2011 TNT Express N.V.

Dette er en oversættelse som ikke er juridisk bindende. Såfremt der er tvivl – det er derimod den engelske version af Terms of use - se nedenfor.

The information relating to tnt express N.V. And its subsidiaries or affiliated companies (collectively “TNT”) and TNT’s products and services on this tnt site is provided subject to the following conditions: 

Terms of use
Original version 16 May 2011

Information on this Internet site is provided as is. TNT makes no warranties or representations about the accuracy or completeness of this TNT Site content. TNT nor any of its contractors or employees shall be liable for any direct, incidental, consequential, indirect or punitive damages arising out of access to or use of any content of this TNT Site.

 

In no event shall TNT or any of its contractors or employees be liable for any damages whatsoever resulting from loss of use, data or profits arising out of or in connection with the use or performance of software, documents, provision of or failure to provide services, or information available from this TNT Site.

 

The links in this area may let you leave the TNT Site. Such linked sites are not under the control of TNT and TNT is not responsible for the contents of any linked site.

 

Whilst TNT makes all reasonable attempts to exclude viruses from this TNT Site, it cannot ensure such exclusion and no liability is accepted for viruses. Thus, you are recommended to take all appropriate safeguards before downloading information from this TNT Site.

 

By transmitting or posting any communication of material to this TNT Site, you agree that TNT may use your communication as material for any purpose, including reproduction, transmission, publication, broadcasting and posting. With respect to your personal data, reference is made to the Privacy Statement of TNT.

 

All intellectual and other property rights, trademarks and trade names in the information contained in this Site are held by TNT Holdings B.V.. No rights of any kind are licensed or assigned or shall otherwise pass to persons accessing this information.

 

The sender of any communications to this Internet site or otherwise to the owners of this site shall be responsible for the content and information contained therein, including its truthfulness and accuracy.

 

TNT may revise these terms of use. You agree to be bound by any such revisions and should therefore visit this page every time you visit the TNT Site to determine the current terms to which you are bound.

 

© 2011 TNT Express N.V.
 

C&C Express Ltd is not an agent of TNT Holdings B.V. or TNT Express Holdings B.V. or any of their respective subsidiaries or affiliates but an independent contractor operating under a Joint Operating Contract Agreement and licenced to use the TNT logo.