אחריות תאגידית

אחריות תאגידית היא חלק בלתי נפרד מהאסטרטגיה העסקית של TNT

אחריות תאגידית מוטמעת בכל הפעילויות העסקיות והתפעוליות שלנו

 

בטיחות וגהות

TNT מקדמת תרבות של בטיחות בעבודה ומטמיעה אותה באמונות,בתפישות ובערכים של העובדים ושל קבלני המשנה של החברה. כחלק מתפיסה זו ההנהלה מפגינה מנהיגות ומחויבות לבטיחות וכל העובדים לוקחים אחריות על הבריאות ועל הבטיחות של עצמם ושל אחרים.

מקום עבודה בטוח ובריא

מדיניות הבטיחות והגהות שלנו ומסגרת הניהול מבוססות על תקן OHSAS 18001 הבינלאומי. כל היחידות התפעוליות בחברה נדרשות להשיג ולתחזק הסמכה חיצונית לתקן זה לפחות, וכן לתקנים הלאומיים והמקומיים המחייבים.
 

סיכוני בריאות ובטיחות הקשורים לפעילויות התפעול, מזוהים ועוברים הערכה. בעקבותיה מיושמים בתהליכים התפעוליים בקרי סיכונים אפקטיביים המנהלים את הסיכונים ושומרים אותם ברמות סבירות. לכל יחידה תפעולית יש תהליך הערכת סיכונים מתועד משלה, לשליטה בסיכונים הייחודיים לה ברמה המקומית.

בטיחות בכבישים

TNT מאמינה בגישה של 'רכב בטוח, נהג בטוח, נסיעה בטוחה' אשר מסייעת לה לאתר וליישם אמצעים אפקטיביים להפחתת הסיכונים בכביש.

TNT חותרת לשיפור תמידי בכל התחומים האלה (רכב, נהג ונסיעה), וכן בניהול קבלני המשנה. האתגר המרכזי במלחמה שלנו בתאונות הדרכים הוא ליישם גישה זו באופן עקבי, במיוחד במדינות הפחות מפותחות, ולהבטיח שקבלני המשנה יאמצו סטנדרטים דומים. בהזדמנויות המתאימות אנחנו מקדמים שיפורים בתשתיות הציבוריות – שגם הן גורם קריטי בשיפור הבטיחות בכבישים.

יעד הבטיחות הכולל הרלוונטי ביותר ב--TNT הוא הורדת מספר התאונות הגוררות היעדרות מהעבודה (Lost Time Accidents, LTA). המטרה היא לרדת מ-2.69 תאונות הגוררות היעדרות מהעבודה לכל 100 יחידות FTE ב-2014 ל-2.0 תאונות עד 2015 (2.71 ב-2013).

איכות הסביבה

אנחנו שמים דגש על יעילות אנרגטית ויעילות פחמן. המחויבות שלנו למיתון ההשפעה על הסביבה מתרכזת בשלושה מישורים:
 

  • תפעול. שיפור יעילות CO2 ואיכות האוויר.
  • לקוחות. מתן מידע ללקוחות על CO2 ועזרה בהקטנת הפליטות.
  • אנשים. הגברת המודעות והכשרת העובדים וקבלני המשנה בניהול סביבתי.


מדיניות הסביבה שלנו ומסגרת הניהול מבוססות על תקן ISO 14001 הבינלאומי. כל היחידות התפעוליות בחברה נדרשות להשיג ולתחזק הסמכה חיצונית לתקן זה לפחות, וכן לתקנים הלאומיים והמקומיים המחייבים.

מערכת הניהול הסביבתי של TNT משמשת לתכנון, יישום, ניטור, ניהול ושיפור ההיבטים הסביבתיים של הפעילויות שלנו. בכל תהליכי הערכת הוצאות ההון והרכש אנחנו משלבים דרישות סביבתיות. ההשפעה הסביבתית של צי הרכב והתשתיות של TNT מנוהלות בכל שלב משמעותי (תכנון, רכישה ותפעול). נוסף על כך, נמסרות הנחיות לקבלני המשנה ולספקים כדי לעזור להם לעמוד בדרישות הסביבתיות שלנו.

אחד המדדים לביצועים סביבתיים הוא פליטות ה-CO2e המוחלטות. ב-2014 הסתכמו פליטות ה-CO2e בפעילויות של TNT ושל קבלני המשנה שלה ל-2,915 קילוטון (ב-2013: 2,845 קילוטון).

בעצם הביקור והשימוש באתר זה, אתם מסכימים להצבת קבצי עוגיות (Cookies) ידי TNT ושותפיה. גלו עוד