שירותים נוספים ועמלות שילוח

שירותים נוספים

 

במידה וצרכי השילוח שלך חורגים מתהליכי הטיפול והמשלוח הרגילים של TNT, אנו יכולים לספק שירותים אופציונליים נוספים אשר יסייעו לך להתאים את השירות הרצוי שיענה על צרכיך.התשלום עבור שירותים אלה הינו בנוסף לעלויות השילוח בסיסיות.

מיסים ועמלות שחרור ממכס

משלוחים פטורים ממכס/מע"מ ברשימון קולקטיבי עד לערך של 50$ דולר פטורים מעמלות

 

- הסכומים מטה אינם כוללים מע"מ -

שם

תיאור

עמלה

עמלת יבוא

נגבית בגין פרק הזמן שעבר מתשלום התיק על חשבון TNT, לגביית התשלום בפועל מהלקוח

50 ₪

עמילות מכס

נגבית עבור שירות TNT בשחרור המשלוח מהמכס של משלוחים בשחרור פרטני

250 ₪

עמלת שחרור מהיר

נגבית עבור שירות TNT בשחרור משלוחים קולקטיבים מהמכס

65 ₪

בדיקה פיזית לתיק פרטני

בגין טיפול נציג TNT מול רשויות המכס

200 ₪

עמלת בדיקה פיזית וקולקטיבית

בגין טיפול נציג TNT מול רשויות המכס

65 ₪

ניטול מסוף מטענים

נגבית בגין העברת המשלוחים למחסני TNT

2.05 ש"ח כפול משקל החבילה(ללא קשר לימי איחסון )

דמי אחסנה – מסוף מטען TNT

נגבית בגין פרק הזמן בו מאוחסנים המשלוחים במחסני TNT עד לשחרורם.

6 ש"ח ליום לכל 50 ק"גהחל מהיום הרביעי ואילך.

השתתפות אגרות רשומון

חל על משלוחים המשוחררים ברשומון קולקטיבי

40 ₪

פקודת מסירה לשחרור באמצעות עמיל מכס

נגבית עבור שירות TNT בהעברת המשלוח לשחרור באמצעות עמיל מכס של הלקוח על פי בחירתו

255 ש"ח

מסמכים אלקטרוניים

TNT מספקת מגוון כלים מקוונים/אלקטרוניים קלים ונוחים לשימוש. עבור הפקה של מסמכים באמצעים שאינם אלקטרוניים תיגבה העמלה מטה:

תיאור

שם

עמלה

עבור שטר מטען אשר לא הופק בצורה אלקטרונית/מקוונת, לדוגמא: שטר מטען ידני

Non electronic consignment - NEC

5$

עבור חשבונית שנשלחת ללקוח שלא באמצעות הדואר האלקטרוני אלא באמצעות מכתב בדואר

Non electronic invoice - NEI

15 ₪

ביטוח והזמנת משלוח יבוא

למשלוחים חשובים ויקרים, ניתן להוסיף כיסוי ביטוחי עבור אובדן או נזק

תיאור

שם

עמלה

תוספת עבור ביטוח תכולת המשלוח (נקוב באחוזים מערך הסחורה).

Insurance - INS

0.2% מהערך המוצהר 15$ מינימום

TNT מעמידה לרשותך מערכת מתקדמת להזמנת איסופים עצמית Express Import System ניתן לבצע הזמנת איסוף ,כרוכה בעמלה, יבוא ע"ח המקבל באמצעות שירות הלקוחות

CS Arranged Import- XBB

25 ₪

ניהול המשלוח

במידה והמשלוח שלך דורש טיפול שאינו סטנדרטי, דוגמת משלוחים אשר אינם מתאימים לטיפול במסוע אוטומטי, או שהמידות חורגות מהממדים התפעוליים הרגילים שלנו, אנו מציעים את השירותים המיוחדים מטה.

תיאור

שם

עמלה

שילוח בעדיפות - המשלוח יסומן בתוויות השילוח בסימן עדיפות מיוחד ויקבל עדיפות בפיזור ע"י הבלדר

Priority - PR

10$

חבילה במשקל נמוך מ30 ק"ג ובמידות החורגות מ60x70x120 ס"מ שלא ניתן להניחה על המסוע האוטומטי

Non conveyable - SNC

30$

חבילה בשירות אקספרס במשקל מעל 30 ק"ג ובמידות החורגות מ 150x120x120 ס"מ או חבילה בשירות אקונומי אקספרס החורגת מ 240x120x160 ס"מ

Exceeding dimensions - SED

40$

פאלט אשר לא ניתן להניח מעליו משלוחים נוספים

Non stackable - SNS

55$

עמלות שילוח

TNT מספקת שירותי שילוח לכתובות עסקיות כסטנדרט. במידה והינך זקוק לשילוח לכתובת פרטית, ליעד מרוחק או לכתובת שגויה - הטיפול הנוסף כרוך בעמלה.

תיאור

שם

עמלה

שילוח ליעדים מרוחקים ו/או בעלי גישה מוגבלת. יעד מרוחק נקבע בהתאם לנגישותו ומרחקו של הישוב/המיקוד. שילוח ליעד הנ"ל אפשרי בתוספת עמלה

Out of Area - OOA

0.5$ לק"ג מינימום 25$ מקסימום 160$

TNT משלחת מעסק לעסק. שילוח לכתובת פרטית (שיעודה המקורי/עיקרי הינו למגורים) לרבות שילוח לכתובת שכנה/סמוכה לכתובת העסק, אפשרי בתוספת תשלום

Residential delivery - RES

2.5$

במידה והכתובת לפיזור אשר נמסרה ע"י השולח חסרה או לא תקינה באופן אשר אינו מאפשר מסירה של המשלוח על ידינו, אנו נבצע כל מאמץ אפשרי לאיתור הכתובת התקינה ומסירת החבילה לנמען. כרוך בעמלה עבור כל שטר מטען לכיסוי העלויות הנוספות

Resolved Wrong Address - RWA

30 ₪