שירותים נוספים ועמלות

המחירים תקפים החל מ-16/11/2020

במידה וצרכי השילוח שלך חורגים מתהליכי הטיפול והמשלוח הרגילים, אנו יכולים לספק שירותים אופציונליים נוספים אשר יסייעו לך להתאים את השירות הרצוי שיענה על צרכיך. התשלום עבור שירותים אלה הינו בנוסף לעלויות השילוח בסיסיות.

לנוחיותכם ושימושכם להלן קישור לעמלות ועלויות שחרור ממכס

עמלות ועלויות שחרור ממכס
הורידו את תעריפי העמלות לשירותים הנוספים

הורידו את התערפיים

מסמכים אלקטרוניים

חברתנו מספקת מגוון כלים מקוונים/אלקטרוניים קלים ונוחים לשימוש. עבור הפקה של מסמכים באמצעים שאינם אלקטרוניים תיגבה העמלה מטה:

תיאור

שם

עמלה

עבור שטר מטען אשר לא הופק בצורה אלקטרונית/מקוונת, לדוגמא: שטר מטען ידני

Non electronic consignment - NEC

6 דולר ארה"ב

עבור חשבונית שנשלחת ללקוח שלא באמצעות הדואר האלקטרוני אלא באמצעות מכתב בדואר

Non electronic invoice - NEI

18 ש"ח

ביטוח והזמנת משלוח יבוא

למשלוחים חשובים ויקרים, ניתן להוסיף כיסוי ביטוחי עבור אובדן או נזק

תיאור

שם

עמלה

ביטוח

Insurance - INS

0.225% מהערך המוצהר

 מינימום 17 דולר ארה"ב

הזמנת משלוח יבוא באמצעות מרכז שירות

CS Arranged Import- XBB

35 דולר ארה"ב

ניהול המשלוח

במידה והמשלוח שלך דורש טיפול שאינו סטנדרטי, דוגמת משלוחים אשר אינם מתאימים לטיפול במסוע אוטומטי, או שהמידות חורגות מהממדים התפעוליים הרגילים שלנו, אנו מציעים את השירותים המיוחדים מטה.החיוב מחושב על בסיס הגבוה מבין: משקל החבילה שהוצהר על ידי הלקוח או המשקל הפיזי או נפח החבילה. החיוב יחושב על בסיס משקל החבילה הנפחי (מימדי החבילה) במידה ומשקל החבילה בפועל גבוה מהמשקל המוצהר וממשקלה הפיזי.

תיאור

שם

עמלה

שילוח בעדיפות - המשלוח יסומן בתוויות השילוח בסימן עדיפות מיוחד ויקבל עדיפות בפיזור ע"י הבלדר

Priority - PR

12 דולר ארה"ב

חבילה במשקל נמוך מ-30 ק"ג ובמידות החורגות מ60x70x120 ס"מ שלא ניתן להניחה על המסוע האוטומטי

Non conveyable - SNC

52 דולר ארה"ב

חבילה בשירות אקספרס במשקל מעל 30 ק"ג ובמידות החורגות מ 150x120x120 ס"מ או חבילה בשירות אקונומי אקספרס החורגת מ 240x120x150 ס"מ

Exceeding dimensions - SED

65 דולר ארה"ב

פאלט אשר לא ניתן להניח מעליו משלוחים נוספים

Non stackable - SNS

177 דולר ארה"ב

עמלות שילוח

חברתנו מספקת שירותי שילוח לכתובות עסקיות כסטנדרט. במידה והינך זקוק לשילוח לכתובת פרטית, ליעד מרוחק או לכתובת שגויה - הטיפול הנוסף כרוך בעמלה.

תיאור

שם

עמלה

שילוח ליעדים מרוחקים ו/או בעלי גישה מוגבלת. יעד מרוחק נקבע בהתאם לנגישותו ומרחקו של הישוב/המיקוד. שילוח ליעד הנ"ל אפשרי בתוספת עמלה

Out of Area - OOA

0.5 דולר ארה"ב לק"ג

26 דולר ארה"ב מינימום, 160 דולר ארה"ב מקסימום 

 

חברתנו משלחת מעסק לעסק. שילוח לכתובת פרטית (שיעודה המקורי/עיקרי הינו למגורים) לרבות שילוח לכתובת שכנה/סמוכה לכתובת העסק, אפשרי בתוספת תשלום

Residential delivery - RES

3.50 דולר ארה"ב   

במידה והכתובת לפיזור אשר נמסרה ע"י השולח חסרה או לא תקינה באופן אשר אינו מאפשר מסירה של המשלוח על ידינו, אנו נבצע כל מאמץ אפשרי לאיתור הכתובת התקינה ומסירת החבילה לנמען. כרוך בעמלה עבור כל שטר מטען לכיסוי העלויות הנוספות

Resolved Wrong Address - RWA

30 ש"ח

מידע מקומי ישראלי לרבות היטלים ומיסים

שםתיאור
היטלים ומיסים הנגבים על ידי מדינת ישראלמכס, מע"מ, מס קנייה ומיסים אחרים ככל שיחולו בהתאם לטיבו של המשלוח ומאפייניו.

למחשבון מיסי יבוא למוצרים ביבוא אישי באתר רשות המסים לחצו כאן

מידע נוסף ניתן למצוא באתר רשות המיסים

 

בעצם הביקור והשימוש באתר זה, אתם מסכימים להצבת קבצי עוגיות (Cookies) ידי TNT ושותפיה. גלו עוד