שירותים נוספים ועמלות שילוח

המחירים תקפים החל מ-1/1/2019

במידה וצרכי השילוח שלך חורגים מתהליכי הטיפול והמשלוח הרגילים של TNT, אנו יכולים לספק שירותים אופציונליים נוספים אשר יסייעו לך להתאים את השירות הרצוי שיענה על צרכיך.התשלום עבור שירותים אלה הינו בנוסף לעלויות השילוח בסיסיות.

עמלות שחרור ממכס

 משלוחים הפטורים ממכס/מע"מ בהצהרת הייבוא פטורים מעמלות שחרור.

* העמלות מטה אינן כוללות מע"מ

 

 

שם

תיאור

עמלה

עמלת שחרור 

נגבית עבור שירות TNT בשחרור משלוחי בלדרות מהמכס
בהצהרת יבוא מקוצרת

70 ₪

עמלת יבוא

נגבית בגין פרק הזמן שעבר מתשלום התיק על חשבון TNT, לגביית התשלום בפועל מהלקוח

50 ₪

עמילות מכס

נגבית עבור שירות TNT בשחרור המשלוח מהמכס של משלוחים בשחרור פרטני

250 ₪

ניטול מסוף מטענים

נגבית בגין ניטול המטען במסוף TNT 

2.20 ₪ לק"ג כפול משקל החבילה לחיוב 

מינימום חיוב של 45 ₪ +מע"מ בהעברה לשחרור עמיל מכס חיצוני 

דמי אחסנה – מסוף מטען TNT

נגבית בגין פרק הזמן בו מאוחסנים המשלוחים במחסני TNT עד לשחרורם

11 ₪ ליום לכל 50 ק"ג או חלקם החל מהיום הרביעי ואילך

עמלת טיפול בייפוי כוחנגבית בגין טיפול בשידור ייפוי הכוח במשרדי חברת  TNT

150 ₪

  עמלת בדיקה פיזית

בגין טיפול נציג TNT מול רשויות המכס200 ₪

פקודת מסירה לשחרור באמצעות עמיל מכס

נגבית עבור שירות TNT בהעברת המשלוח לשחרור באמצעות עמיל מכס של הלקוח על פי בחירתו

265 ₪

עמלת שקילה ומדידהנגבית עבור שירות מסוף TNT בשקילה ומדידה של החבילה על פי דרישת הלקוח35 ₪
עמלת העברה בין מסופיםנגבית עבור שירות מסוף TNT בהעברת המשלוח בין מסופים90 ₪
עמלת הוצאת אישור מכון התקנים -אישור חד פעמיבגין טיפול נציג TNT מול מכון התקנים200 ₪
עמלת אישור משרד התקשורתבגין טיפול נציג TNT מול משרד התקשורת

200 ₪
עמלת פטור מהתמ"ת-אישור חד פעמי 

בגין טיפול נציג TNT מול משרד התמ"ת
150 ₪

מסמכים אלקטרוניים

TNT מספקת מגוון כלים מקוונים/אלקטרוניים קלים ונוחים לשימוש. עבור הפקה של מסמכים באמצעים שאינם אלקטרוניים תיגבה העמלה מטה:

תיאור

שם

עמלה

עבור שטר מטען אשר לא הופק בצורה אלקטרונית/מקוונת, לדוגמא: שטר מטען ידני

Non electronic consignment - NEC

$5

עבור חשבונית שנשלחת ללקוח שלא באמצעות הדואר האלקטרוני אלא באמצעות מכתב בדואר

Non electronic invoice - NEI

18 ₪

ביטוח והזמנת משלוח יבוא

למשלוחים חשובים ויקרים, ניתן להוסיף כיסוי ביטוחי עבור אובדן או נזק

תיאור

שם

עמלה

תוספת עבור ביטוח תכולת המשלוח (נקוב באחוזים מערך הסחורה).

Insurance - INS

0.225% מהערך המוצהר

$17 מינימום

TNT מעמידה לרשותך מערכת מתקדמת להזמנת איסופים עצמית Express Import System ניתן לבצע הזמנת איסוף ,כרוכה בעמלה, יבוא ע"ח המקבל באמצעות שירות הלקוחות

CS Arranged Import- XBB

25 ₪

ניהול המשלוח

במידה והמשלוח שלך דורש טיפול שאינו סטנדרטי, דוגמת משלוחים אשר אינם מתאימים לטיפול במסוע אוטומטי, או שהמידות חורגות מהממדים התפעוליים הרגילים שלנו, אנו מציעים את השירותים המיוחדים מטה.

תיאור

שם

עמלה

שילוח בעדיפות - המשלוח יסומן בתוויות השילוח בסימן עדיפות מיוחד ויקבל עדיפות בפיזור ע"י הבלדר

Priority - PR

$12

חבילה במשקל נמוך מ-30 ק"ג ובמידות החורגות מ60x70x120 ס"מ שלא ניתן להניחה על המסוע האוטומטי

Non conveyable - SNC

$52

חבילה בשירות אקספרס במשקל מעל 30 ק"ג ובמידות החורגות מ 150x120x120 ס"מ או חבילה בשירות אקונומי אקספרס החורגת מ 240x120x150 ס"מ

Exceeding dimensions - SED

$65

פאלט אשר לא ניתן להניח מעליו משלוחים נוספים

Non stackable - SNS

$126

עמלות שילוח

TNT מספקת שירותי שילוח לכתובות עסקיות כסטנדרט. במידה והינך זקוק לשילוח לכתובת פרטית, ליעד מרוחק או לכתובת שגויה - הטיפול הנוסף כרוך בעמלה.

תיאור

שם

עמלה

שילוח ליעדים מרוחקים ו/או בעלי גישה מוגבלת. יעד מרוחק נקבע בהתאם לנגישותו ומרחקו של הישוב/המיקוד. שילוח ליעד הנ"ל אפשרי בתוספת עמלה

Out of Area - OOA

$0.5 לק"ג

$26מינימום, $160מקסימום

TNT משלחת מעסק לעסק. שילוח לכתובת פרטית (שיעודה המקורי/עיקרי הינו למגורים) לרבות שילוח לכתובת שכנה/סמוכה לכתובת העסק, אפשרי בתוספת תשלום

Residential delivery - RES

$3.50

במידה והכתובת לפיזור אשר נמסרה ע"י השולח חסרה או לא תקינה באופן אשר אינו מאפשר מסירה של המשלוח על ידינו, אנו נבצע כל מאמץ אפשרי לאיתור הכתובת התקינה ומסירת החבילה לנמען. כרוך בעמלה עבור כל שטר מטען לכיסוי העלויות הנוספות

Resolved Wrong Address - RWA

 ₪30

בעצם הביקור והשימוש באתר זה, אתם מסכימים להצבת קבצי עוגיות (Cookies) ידי TNT ושותפיה. גלו עוד