TNT הופכת ל-FedEx

העולם הופך למחובר יותר. גם אנחנו! TNT ו-FedEx פועלות כעת כחברה אחת, ואתם נהנים מדרכים חדשות לשלוח משלוחים ומגיעים ליעדים רבים יותר. 

בעצם הביקור והשימוש באתר זה, אתם מסכימים להצבת קבצי עוגיות (Cookies) ידי TNT ושותפיה. גלו עוד