הודעת הפרטיות של FedEx

חשוב לנו שתיתן בנו אמון. משום כך אנחנו דואגים להגן על המידע שלך ולהשתמש בו באופן אחראי, וזאת תוך כדי המשך האספקה של השירותים המעולים שאתה מצפה לקבל מ-FedEx ומקבוצות התפעול, החברות-הבנות והאגפים השונים שלה, לרבות כל אחת מחברות TNT (להלן "FedEx"). ב-FedEx אנחנו מחויבים להגן על הפרטיות שלך ועל אבטחת הנתונים שיכולים לשמש לצורך זיהוי ישיר או עקיף של אדם פרטי (להלן, "נתונים אישיים"). FedEx יצרה את הודעת הפרטיות הזו (להלן "הודעת פרטיות") כדי להסביר כיצד FedEx אוספת נתונים אישיים ומשתמשת בהם.

 

עדכון אחרון: 04-2021 

 

כאשר מוזכרים בהודעת פרטיות זו הביטויים "Fedex", "אנחנו", "לנו" או "שלנו", FedEx מתייחסת לחברת FedEx הקובעת את המטרות ואת האמצעים לעיבוד הנתונים האישיים שלך במסגרת הודעת פרטיות זו. כיוון שכל חברות TNT הן חלק  מ-FedEx, הנתונים האישיים שנאספים באמצעות כל דומיין של TNT, כגון  www.tnt.com, נכללים בתוך הודעת פרטיות זו.

 

כשאתה משתמש בשירותינו באירופה הנתונים האישיים שלך נמצאים בשליטת FedEx Express International B.V. שמשרדיה הראשיים ב-Hoofddorp שבהולנד. כשאתה משתמש בשירותינו העולמיים הנתונים האישיים שלך נמצאים בשליטת FedEx Corporation שמשרדיה הראשיים בממפיס, טנסי, ארצות הברית. 

1. האם הודעת פרטיות זו חלה עליך?

הודעת פרטיותו זו חלה עליך אם אתה לקוח של FedEx, מקבל חבילה שנשלחה ב-FedEx, ספק של FedEx או אם אתה יוצר קשר עם FedEx, למשל בביקור באתרים שלנו כגון www.fedex.com וכן www.tnt.com לרבות כל דף (משנה) ואפליקציה לנייד (להלן, "האתרים"), בעת השימוש ברשתות חברתיות או אם אתה מקבל דוא"ל מ-FedEx.

2. אילו נתונים אישיים אוספת FedEx?

במהלך הפעילות העסקית שלה ותוך כדי אספקת שירותי החברה, FedEx נדרשת לעבד נתונים אישיים. ללא הנתונים האישיים שלך לא נוכל לספק לך את השירותים המבוקשים. ככלל, הנתונים האישיים שאתה מספק ל-FedEx ישירות או בעקיפין במהלך השימוש בשירותינו והביקור באתרינו הם:

 • פרטי קשר. כגון שמך, כתובתך, כתובת הדוא"ל ומספר הטלפון שלך;
 • מידע פיננסי. כולל מספר חשבון הבנק שלך, מצב התשלום וחשבוניות;
 • פרטי זיהוי. כולל מספר רישיון הנהיגה שלך. אם אין לך רישיון נהיגה, ייעשה שימוש באמצעי זיהוי אחר שיבטיח כי נוכל לזהות אותך, אך בצורה הפוגעת בפרטיות בצורה המועטה ביותר;
 • פרטי חשבון. כולל פרטי כניסה למערכת, לרבות כתובת הדוא"ל שלך ופרטים אחרים שסופקו דרך חשבונך;
 • מידע הקשור למשלוחים ושירותים. כולל מספר מעקב אחר משלוח, מידע על ניתוב משלוח, נתוני מיקום, סטטוס משלוח, מיקום מסירה, סוג אריזה, מספר חלקי המשלוח, משקל, תמונת החבילה ופרטי מכס;
 • מידע על המשתמש והעדפותיו. כולל – בהתאם למקרה הרלוונטי – כמויות משלוחים, תלונות, היסטוריית רכישות ופעילויות מסחריות קשורות, תקשורת, מידע מסקרים והעדפות קנייה.
 • מידע שנוצר באופן אוטומטי.  כולל כתובת IP, מזהה ייחודי של מכשיר או של משתמש, סוג מערכת ודפדפן, חותמות תאריך ושעה, כתובת אתר מפנה, תוכן ודפים שניגשת אליהם באתרים שלנו או באפליקציות שלנו לנייד, תאריכים, שעות ומיקומים שבהם בוצעו פעולות, אתרים שביקרת בהם (אם אתה מתחבר לשירותים האלחוטיים שלנו בתוך החנות), מידע על זרם הקלקות ומיקום מכשיר (אם אתה מפעיל את התכונה באפליקציה לנייד).

3. האם FedEx משתמשת בקובצי Cookie?

כן, FedEx משתמשת בקובצי Cookie ובטכנולוגיות דומות באתריה. בעזרת קובצי Cookie אלה, FedEx משיגה באופן אוטומטי נתונים אישיים כפי שמפורט לעיל כשאתה מבקר באתרים שלנו. למידע נוסף על קובצי Cookie ועל טכנולוגיות דומות, עיין  במדיניות קובצי ה-Cookie שלנו.
 

4. מדוע FedEx מעבדת נתונים אישיים?

אנו נאסוף נתונים אישיים, נשתמש בהם, נאחסן אותם או נעבד אותם באופן אחר, כאשר יהיה צורך בכך במסגרת הניהול האחראי, היעיל והאפקטיבי של עסקי FedEx. FedEx מעבדת נתונים אישיים על בסיס עילות משפטיות רלוונטיות. העילה המשפטית בדרך-כלל מקושרת מהותית למטרה העסקית. המשמעות היא, לדוגמה, שביצוע הסכם יכול להיות הן עילה משפטית והן מטרה עסקית של FedEx. לכן נבהיר תחילה את העילה או העילות המשפטיות שלפיהן מעבדת FedEx את הנתונים האישיים שלך, ובעקבות זאת את המטרה או המטרות העסקיות שלשמן אנחנו משתמשים בנתונים האישיים שלך:

עילות משפטיות
באופן כללי, FedEx מעבדת את הנתונים האישיים שלך על בסיס אחת מהעילות המשפטיות שלהלן:

 • העיבוד דרוש כדי לבצע הסכם בינך לבין FedEx;
 • העיבוד דרוש לנו כדי לציית להתחייבויותינו המשפטיות;
 • העיבוד דרוש כדי להגן על האינטרסים החיוניים שלך או של אנשים אחרים;
 • העיבוד דרוש לאינטרסים הלגיטימיים של FedEx למעט כאשר האינטרסים שלך או זכויות וחירויות יסוד עוקפים את האינטרסים האלו;
 • כאשר מתאים ונדרש, אנחנו נבקש את הסכמתך.

מטרות עסקיות
FedEx תאסוף נתונים אישיים, תשתמש בהם או תעבד אותם בצורה אחרת רק אם העיבוד נכלל באחת (או יותר) מהמטרות העסקיות הלגיטימיות המפורטות להלן: 
 

 1. פיתוח מוצרים, מחקר ושיפור של המוצרים ו/או השירותים של FedEx.   FedEx מעבדת נתונים אישיים ככל שהדבר נדרש לצורך פיתוח ושיפור של מוצרי החברה ו/או אספקת השירותים שלה ומחקר ופיתוח.
 2. ביצוע הסכמים. כולל שירותי משלוח, מעקב אחר שירותי FedEx, תקשורת עם אנשים פרטיים ועם גורמים אחרים בנוגע לשירותים, היענות לבקשות למידע (נוסף), יישוב מחלוקות והכנת הסכמים (לדוגמה קישור מספר המעקב של המשלוח לחשבון שלך כדי לאפשר לך לעבור אחר המשלוח).
 3. ניהול קשרי לקוחות ושיווק למטרות מסחריות. באופן כללי, FedEx מעבדת נתונים אישיים ככל שהדבר יידרש לצורך פיתוח ושיפור של המוצרים ו/או השירותים של החברה, ניהול חשבונות, שירותים ללקוח והוצאה לפועל של פעילויות שיווק (ממוקדות), במטרה לבסס ו/או לנהל או להרחיב קשרים עם לקוחות, שותפים עסקיים או ספקים ולצורך פעולות אנליטיות בנוגע לנתונים אישיים - למטרות סטטיסטיות ומדעיות (לדוגמה הצגת פרסומות, חסויות, תכניות אירוח או קמפיינים אחרים, הודעות ותוכן מאיתנו באתרים שלנו ואלו של גורמי צד שלישי שממוקדים יותר בתחומי העניין שלך).

 4. ביצוע של תהליכים עסקיים, ניהול פנימי ודיווחי הנהלה.  הדבר כולל התייחסות לפעילויות כגון ניהול נכסי החברה, ביצוע מבדקי איכות פנימיים, חקירות, מימון, ניהול חשבונות, יישום בקרה עסקית, הספקת מתקני עיבוד מרכזיים לשם יעילות, ניהול מיזוגים, רכישות, פילוגים, עיבוד נתונים אישיים עבור דוחות וניתוחים ניהוליים (לדוגמה חקירת חשבונות משלוחים כדי לאתר הונאה).

 5. בטיחות ואבטחה. נתונים אישיים ייכללו בעיבוד של פעולות כמו אלה הכרוכות בבטיחות וגהות, הגנה על הנכסים של FedEx, לקוחותיה, ספקיה או שותפיה העסקיים וכן אימות של סטטוס וזכויות גישה של לקוחות, ספקים או שותפים עסקיים (לדוגמה מתן שירותים מוגנים ובטוחים לעסקאות מקוונות ולא מקוונות).

 6. הגנה על האינטרסים החיוניים של אנשים פרטיים. כולל עיבוד מידע בעת הצורך כדי להגן על האינטרסים החיוניים שלך או של אנשים אחרים (לדוגמה, מסיבות רפואיות דחופות).
 7. קיום חובות משפטיות.  הדבר מתייחס לעיבוד נתונים אישיים לפי הצורך לשם תאימות עם חוקים, תקנות והנחיות ספציפיות לתחום אשר FedEx כפופה להם (לדוגמה, התאמת שמות לקוחות, ספקים ושותפים עסקיים לרשימות של גופים מסורבים למטרות הימנעות מניגודי עניינים, הבטחת ציות מסחרי, מאבק בהלבנת הון, מאבק בשוחד או מדיניות ציות אחרת והליכי ציות אחרים).

5. מי מורשה לגשת לנתונים האישים שלך?

ככלל, FedEx משתפת את הנתונים האישיים שלך עם צדדים שלישיים בנסיבות הבאות:

 • עם הגורמים המסונפים לה, קבוצות תפעול, חברות בת ואגפים שלה או עם צדדים שלישיים אף נחוץ לשם המטרות המפורטות לעיל. במידת הצורך, FedEx תדרוש מצדדים שלישיים לנהל את הפעילויות שלהם באופן העולה בקנה אחד עם המדיניות וההנחיות של FedEx לגבי הגנה על נתונים. 
 • עם מעבדי מידע, כלומר צדדים המעבדים נתונים אישיים מטעמנו. במקרים כאלו הצדדים השלישיים הללו משתמשים בנתונים האישיים שלך רק למטרות המתוארות לעיל ורק בהתאם להנחיותינו. FedEx תשתמש אך ורק במעבדי מידע המוסרים ערבויות מספיקות באשר ליישום אמצעים טכניים וארגוניים הולמים ואשר מבטיחים להגן על זכויותיהם של בעלי המידע.
 • עם עובדיה אם דרוש ובמידה שדרוש לביצוע משימותיהם. במקרה כזה הגישה תינתן רק אם נדרש ובמידה שנדרש למטרות המתוארות לעיל ורק עם העובד קשור בחובת סודיות.
 • אם וכאשר יש דרישה לעשות זאת מכוח חוק, צו בית משפט או הליך משפטי אחר, לדוגמה, בהוראת גופי אכיפת החוק או גופים ממשלתיים אחרים, כדי לבסס או לממש את זכויותינו המשפטיות או במקרים הקשורים לעסקה ארגונית, כגון שלילה, מיזוג, איחוד או מכירה של נכס, או במקרה הבלתי סביר של פשיטת רגל.

כמה זמן יעובדו הנתונים האישיים שלך אצל FedEx?

לא נשמור את הנתונים האישיים שלך מעבר לדרוש לצורך המטרות שלשמן אנחנו מעבדים את הנתונים האישיים שלך. לאחר תקופת השמירה, נמחק את הנתונים האישיים שלך או נהפוך אותם לאנונימיים, אלא אם כן אנחנו נדרשים לשמור חלק מהנתונים האישים שלך למטרה אחרת. נעשה זאת רק אם תהיה לנו עילה משפטית לשמור את הנתונים האישיים שלך. בנוסף, נבטיח כי הנתונים האישיים יהיו נגישים רק למטרה האחרת האמורה.

לדוגמה, אנחנו זקוקים לנתונים האישיים שלך כדי לבצע את הליך השחרור ממכס. חוקי מכס מחייבים אותנו לשמור/לאחסן חלק מהנתונים האישיים האלו. באופן כללי, תקופה זו היא נמשכת שלוש ועד שבע שנים, תלוי במדינה הרלוונטית ובחוקי המכס. במקרים אלו,  אנחנו מאחסנים רק את הנתונים האישיים הדרושים כדי למלא את חובותינו המשפטיות.

7. אילו אמצעים נוקטת FedEx כדי להגן על הנתונים האישיים שלך?

FedEx מיישמת אמצעים טכניים וארגוניים הולמים כדי להגן על הנתונים האישיים שלך מפני עיבוד לא חוקי/לא מורשה או עיבוד בטעות, כולל:
 

 • נתוניך האישיים מוגנים מפני גישה בלתי מורשית;
 • סודיות נתוניך האישיים מובטחת;
 • שלמות נתוניך האישיים וזמינותם יישמרו;
 • הצוות קיבל הכשרה בדרישות אבטחת מידע;
 • חשדות לפרצות אבטחה או פרצות אבטחה בפועל מדווחות לפי כל דין.

 

8. היכן מאחסנת FedEx את הנתונים האישיים שלך או לאן היא מעבירה אותם?

בשל האופי של עסקי החברה ושל השירותים שאנו מספקים ללקוחות שלנו, ייתכן ש-FedEx תצטרך להעביר נתונים אישיים שלך לאתרים שמחוץ למדינת מגוריך. בכל מקרה של העברת נתונים אישיים, FedEx תבטיח שההעברה תתבצע בכפוף לאמצעי הגנה נאותים. באזור הכלכלי האירופי העברות כאלו לצדדים שלישיים (שמחוץ לאזור הכלכלי האירופי) יהיו כפופות לחוזה המבוסס על דגם הסעיפים החוזיים להעברות נתונים שאושרו בידי הנציבות האירופית או לאמצעי הגנה מתאימים אחרים.

9. אילו זכויות מוקנות לך ביחס לנתונים האישיים שלך?

לפי החוק החל על השימוש בנתונים האישיים שלך, יש לך זכויות ביחס לנתונים האישיים שלך. שים לב שעלינו לאזן בין הזכויות והבקשות שלך לממש אותן לבין הזכויות והחובות שלנו לעבד את הנתונים האישיים שלך ולהגן על הזכויות והחירויות של אחרים. כמה מהזכויות שיש לך ביחס לנתונים האישיים שלך, כפי שהן חלות באזור הכלכלי האירופי, מוסברות להלן: 


זכות הגישה
זכותך לקבל עותק של הנתונים האישיים שלך השמורים אצלנו ולברר פרטים על האופן שבו אנחנו משתמשים בהם. לרוב, הנתונים האישיים שלך יסופקו לך במתכונת דיגיטלית. אנחנו עשויים לדרוש ממך להוכיח את זהותך לפני שנספק את המידע המבוקש. 


זכות התיקון
אנחנו נוקטים אמצעים סבירים כדי להבטיח שהמידע שיש לנו לגביך מדויק ומלא. אך אם אתה סבור שלא כך הדבר, יש לך זכות לבקש שהנתונים האישיים שלך שאנחנו מעבדים שאינם מלאים או אינם מדויקים יתוקנו.


זכות המחיקה
מוקנית לך הזכות לבקש מאיתנו למחוק את הנתונים האישיים שלך, לדוגמה כשהנתונים האישיים לא דרושים יותר למטרה המקורית שלשמה הם נאספו, כשהנתונים האישיים התיישנו או אם אתה מבטל את הסכמתך לעילות שעל בסיסן הנתונים מעובדים. עם זאת, הדבר יישקל כנגד גורמים אחרים. לדוגמה, ייתכן שלא נוכל להיענות לבקשתך עקב חובות משפטיות או רגולטוריות מסוימות.


זכות הגבלת העיבוד
מוקנית לך הזכות לבקש מאיתנו להפסיק (זמנית) את העיבוד של נתוניך האישיים, לדוגמה אם אתה סבור שהנתונים האישיים שלך שברשותנו אינם מדויקים או שאין לנו עוד צורך להשתמש בנתונים האישיים שלך.


זכות ניידות הנתונים
עשויה להיות לך זכות לבקש מאיתנו להעביר את הנתונים האישיים שסיפקת לנו לצד שלישי לפי בחירתך. ניתן לממש זכות זו רק אם סיפקת לנו את הנתונים האישיים וכאשר אנחנו מעבדים את הנתונים על ידי אמצעים אוטומטיים על בסיס הסכמתך, או כדי לקיים את חובותינו במסגרת חוזה איתך. 


זכות ההתנגדות
מוקנית לך הזכות להתנגד לעיבוד המבוסס על האינטרסים הלגיטימיים שלנו. אתה רשאי גם לבקש מאיתנו להפסיק להשתמש בנתונים האישיים שלך למטרות שיווק בכל עת, ואם תעשה זאת FedEx תפסיק מיידית להשתמש בנתונים האישיים שלך. במקרה של מטרות אחרות המבוססות על האינטרסים הלגיטימיים שלנו, לא נעבד יותר את הנתונים האישיים על בסיס זה אם תגיש התנגדות, אלא אם כן יש לנו עילה לגיטימית משכנעת לעיבוד. עם זאת, כדאי לזכור שייתכן כי לא נוכל לספק הטבות או שירותים מסוימים אם יימנע מאיתנו לעבד את הנתונים האישיים הדרושים למטרה שכזו.


זכויות הקשורות לקבלת החלטות אוטומטית
מוקנית לך הזכות שלא להיות כפוף להחלטה המבוססת בלעדית על קבלת החלטות אוטומטית, כולל יצירת פרופילים, שיש לה השלכות משפטיות הנוגעות לך או שמשפיעה עליך משמעותית באופן דומה. אם היית כפוף להחלטה אוטומטית ואינך מסכים עם התוצאה, תוכל לפנות אלינו באמצעות הפרטים שלהלן ולבקש בדיקה חוזרת של ההחלטה. 


זכות ביטול ההסכמה
במקרים ספציפיים, ייתכן שנבקש את הסכמתך לעיבוד של הנתונים האישיים שלך. במקרים אלה, שמורה לך הזכות לחזור בך מהסכמתך בכל עת. בעקבות ביטול של הסכמתך, FedEx תפסיק את המשך העיבוד בהקדם האפשרי. עם זאת, הדבר לא יפגע בחוקיות העיבוד טרם ביטול ההסכמה.

בקר  בקישור  הזה אם תרצה לממש איזו מזכויותיך.

תוכל לנהל את החשבונות שלך עם FedEx בדרכים הבאות. 
 

 • דוא"ל: כדי לציין העדפות דוא"ל, עבור אל מרכז העדפות הדוא"ל. 
 • נייד:  כדי לבטל הסכמה להודעות בנייד, שלח את המילה STOP אל 37473. תמיד תוכל להצטרף מחדש על ידי שליחת המילה YES לאותו מספר. 
 • קובצי Cookie וטכנולוגיות אחרות: כדי לבטל הסכמה לקבלת פרסומות, עבור אל ביטול הסכמת הצרכן של NAI. 

10. למי תוכל להפנות שאלות נוספות או תלונות?

ניתן להפנות שאלות או תלונות בנוגע לעיבוד של נתוניך האישיים אל FedEx, באמצעות פרטי הקשר המופיעים בתחילת הודעת הפרטיות.

בנוסף, מוקנית לך הזכות להגיש תלונה לרשות המוסמכת (המקומית) להגנה על נתונים, בתחום השיפוט שבו אתה עובד, מתגורר או שבו אירעה ההפרה לכאורה. ככלל, הרשות המפקחת הראשית על FedEx באזור הכלכלי האירופי היא הרשות ההולנדית להגנה על נתונים (Dutch DPA), אלא אם כן ההפרה לכאורה היא עניין מקומי בלבד. רשימת הרשויות האירופיות להגנה על נתונים מופיעה כאן.

11. האם יהיו עדכונים להודעת פרטיות זו?

מעת לעת, FedEx עשויה לעדכן את הודעת הפרטיות הזו. במקרה של עדכונים בעלי השלכות מהותיות, FedEx תדאג ליידע אותך באופן פעיל על התיקונים בנוסח ההודעה.

בעצם הביקור והשימוש באתר זה, אתם מסכימים להצבת קבצי עוגיות (Cookies) ידי TNT ושותפיה. גלו עוד