חיובי דלק באירופה


TNT מחילה חיוב דלק לפי אינדקס עבור כל המשלוחים. החיוב מבוסס על מחיר ספוט לדלק מטוסים במדינות מפרץ מקסיקו בארה"ב (USGC) (כפי שפורסמו על ידי מנהל המידע של מחלקת האנרגיה בארה"ב כאן).

שבוע

מחיר שבועי

דולר לגלון

חיוב דלק

כל השירותים


החל מתאריך 27 בנובמבר 2023, חיוב הדלק של TNT יעודכן על בסיס שבועי לפי הטבלה הבאה:

TNT אירופה

טווח מחירים

דולר לגלון *

חיוב דלק

* at least – but less than

יחול פער בן שבועיים ביישום אינדקס חיובי הדלק. לדוגמה, החיוב עבור 21 בינואר 2019 התבסס על מחיר ספוט ממוצע שפורסם עבור 11 בינואר. שינויים בחיובי הדלק יכנסו לתוקף מדי יום שני. המידע על חיובי הדלק עבור כל שבוע יהיה זמין לקראת יום שישי שלפני עדכון החיוב.

ישנו פער זמנים בין עדכון מדד מחירי הדלק לעדכון חיובי הדלק. עשוי לקחת ל-TNT זמן ממושך יותר לעדכן את חיוב הדלק כאשר חל עיכוב בפרסום מחירי הדלק באתר eia.gov. 

TNT שומרת לעצמה את הזכות לשנות את אינדקס חיוב הדלק ואת נתוני הטבלה ללא הודעה מוקדמת. תעריף החיוב וגם התקופה בה יחול יקבעו לפי שיקול דעתה הבלעדי של TNT אם שיעור חיוב הדלק יעלה על הערך המרבי או ירד מתחת לערך המינימלי, או אם יחולו שינויים בגורמים המשפיעים עליו, תעודכן הטבלה לעיל.

חיוב הדלק עבור כל משלוח TNT יחויב לפי תעריף ההובלה נטו וחיובים נוספים הקשורים להובלה המופיעים מטה.

החל מתאריך 22 באוגוסט 2022,  Demand Surcharge (לשעבר Peak Surchrge) ישוקלל בחישוב בעת הערכת חיוב הדלק עבור כל משלוח TNT בינלאומי.
 החל מתאריך 2 בינואר 2023, דמי הטיפול הנוספים (אריזה או משקל) יתווספו לחיוב הדלק בעת החישוב לכל משלוח TNT.

  • Exceeding Dimensions; 
  • Non-Conveyable Surcharge;
  • Non-Stackable Surcharge;
  • Out of Area Surcharge;
  • Residential Delivery Surcharge;
  • Resolved Wrong Address;
  • Demand Surcharge (למשלוחים בינלאומיים בלבד), לשעבר Peak Surcharge
  • חיוב בגין טיפול נוסף- אריזה
  • חיוב בגין טיפול נוסף- משקל

לפרטים נוספים על חיובים נוספים אלו, בקרו כאן.

החל מתאריך 27 בנובמבר 2023, חיוב הדלק של TNT יעלה. טבלה מעודכנת תהיה זמינה החל מתאריך 24 בנובמבר.

לקבלת מידע על שינויים ועדכונים נוספים על חיוב הדלק, מומלץ לעיין בדף זה בקביעות.
 


בעצם הביקור והשימוש באתר זה, אתם מסכימים להצבת קבצי עוגיות (Cookies) ידי TNT ושותפיה. גלו עוד