היטלי דלק באירופה


TNT מחילה היטל דלק לפי אינדקס עבור כל המשלוחים. ההיטל מבוסס על מחיר ספוט לדלק מטוסים במדינות מפרץ מקסיקו בארה"ב (USGC) (כפי שפורסמו על ידי מנהל המידע של מחלקת האנרגיה בארה"ב כאן).

שבוע

מחיר שבועי

דולר לגלון

היטל דלק

כל השירותים


החל מ-6 בינואר 2020 יעודכן היטל הדלק של TNT על בסיס שבועי לפי הטבלה הבאה:

TNT אירופה

טווח מחירים

דולר לגלון *

היטל דלק

* לכל הפחות – אבל פחות מ-

יחול פער בן שבועיים ביישום אינדקס היטלי הדלק. לדוגמה, ההיטל עבור 21 בינואר 2019 התבסס על מחיר ספוט ממוצע שפורסם עבור 11 בינואר. שינויים בהיטלי הדלק יכנסו לתוקף מדי יום שני. המידע על היטלי הדלק עבור כל שבוע יהיה זמין לקראת יום שישי שלפני עדכון ההיטל.

ישנו פער זמנים בין עדכון מדד מחירי הדלק לעדכון היטל הדלק. עשוי לקחת ל-TNT זמן ממושך יותר לעדכן את היטל הדלק כאשר חל עיכוב בפרסום מחירי הדלק באתר-eia.gov.

TNT שומרת לעצמה את הזכות לשנות את אינדקס היטל הדלק ואת נתוני הטבלה ללא הודעה מוקדמת. תעריף ההיטל וגם התקופה בה יחול יקבעו לפי שיקול דעתה הבלעדי של TNT אם שיעור היטל הדלק יעלה על הערך המרבי או ירד מתחת לערך המינימלי, או אם יחולו שינויים בגורמים המשפיעים עליו, תעודכן הטבלה לעיל.

לקבלת מידע על שינויים ועדכונים נוספים בנושא היטל הדלק, מומלץ לעיין בדף זה בקביעות.
 


בעצם הביקור והשימוש באתר זה, אתם מסכימים להצבת קבצי עוגיות (Cookies) ידי TNT ושותפיה. גלו עוד