היטל הדלק באירופה


TNT מחילה היטל דלק לפי אינדקס עבור כל המשלוחים. ההיטל מבוסס על מחיר ספוט לדלק מטוסים במדינות מפרץ מקסיקו בארה"ב (USGC) (כפי שפורסמו על ידי מנהל המידע של מחלקת האנרגיה בארה"ב כאן).

שבוע

מחיר שבועי

דולר לגלון

היטל דלק

כל השירותים


בעבר עודכן היטל הדלק מדי חודש. החל מ-1 בינואר 2019 יעודכן היטל הדלק של TNT על בסיס שבועי לפי הטבלה הבאה: 

TNT Europe

טווח מחירים

דולר לגלון

היטל דלק

יחול פער בן שבועיים ביישום אינדקס היטלי הדלק. לדוגמה, ההיטל עבור ה- 7 בינואר  2019 יבוסס על מחיר ספוט ממוצע שיפורסם עבור 28 בדצמבר. שינויים בהיטל הדלק יכנסו לתוקף מדי יום שני. המידע על היטלי הדלק עבור כל שבוע יהיה זמין לקראת יום שישי שלפני עדכון ההיטל.

TNT שומרת לעצמה את הזכות לשנות את אינדקס היטל הדלק ואת נתוני הטבלה ללא הודעה מוקדמת. תעריף ההיטל וגם התקופה בה יחול יקבעו לפי שיקול דעתה הבלעדי של TNT אם שיעור היטל הדלק יעלה על הערך המרבי או ירד מתחת לערך המינימלי, או אם יחולו שינויים בגורמים המשפיעים עליו, תעודכן הטבלה לעיל.

לקבלת מידע על שינויים ועדכונים נוספים על היטל הדלק, מומלץ לעיין בדף זה בקביעות.
 

בעצם הביקור והשימוש באתר זה, אתם מסכימים להצבת קבצי עוגיות (Cookies) ידי TNT ושותפיה. גלו עוד