TNT privatumo pranešimas

Mums svarbus jūsų pasitikėjimas, todėl saugome jūsų duomenis ir naudojame juos atsakingai teikdami aukšto lygio paslaugas, kurių tikitės iš „TNT Expres B.V.“ ir jai priklausančių grupių, patronuojamųjų įmonių ir padalinių (toliau – TNT). TNT įsipareigoja saugoti jūsų privatumą ir asmens duomenis. Šiuo privatumo pranešimu siekiama paaiškinti, kaip TNT renka ir naudoja asmens duomenis.

Paskutinį kartą atnaujinta: 2018 m. gegužės mėn.

1. Ar šis privatumo pranešimas jums aktualus?

Šis privatumo pranešimas jums aktualus, jei esate TNT klientas, TNT siuntos gavėjas, TNT tiekėjas arba palaikote ryšį su TNT lankydamiesi www.tnt.com, naudodamiesi socialiniais tinklais arba jei iš TNT esate gavę el. laiškų. Mūsų interneto svetainės skirtos bendrajai auditorijai ir nėra nukreiptos į vaikus. Mes sąmoningai arba apie tai žinodami nerenkame jaunesnių nei 16 metų vaikų duomenų. Jei esate jaunesni nei 16 metų, nepateikite mums savo asmens duomenų ir paprašykite savo tėvų ar globėjų pagalbos. Jei manote, kad jūsų vaikas galėjo atskleisti duomenis, pagal kuriuos galima nustatyti asmens tapatybę, susisiekite su mumis el. pašto adresu dataprotection@tnt.com ir mes šiuos duomenis pašalinsime.

2. Kokius duomenis TNT renka?

TNT, vykdydama savo veiklą ir teikdama paslaugas, turės tvarkyti asmens duomenis. Asmens duomenys – tai bet kokie duomenys, kuriais tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti fizinio asmens tapatybę. Jūs TNT tiesiogiai suteikiate didžiąją dalį savo asmens duomenų, tokių kaip:

 • Kontaktiniai duomenys. Pavyzdžiui, jūsų vardas ir pavardė, adresas, el. pašto adresas ir telefono numeris;
 • Finansiniai duomenys. Pavyzdžiui, jūsų banko sąskaitos numeris, mokėjimo būsena ir sąskaitos;
 • Tapatybę atskleidžiantys duomenys. Pavyzdžiui, jūsų vairuotojo pažymėjo numeris;
 • Paskyros duomenys. Prisijungimo duomenys, įskaitant jūsų el. pašto adresą ir slaptažodį, ir kiti paskyroje nurodyti duomenys;
 • Duomenys, susiję su siuntimu ir paslaugomis. Pavyzdžiui, siuntos sekimo numeris, siuntos maršruto duomenys, vietovės duomenys, siuntos būsena, pristatymo vieta, pakuotės tipas, vienetų skaičius, svoris, siuntos nuotrauka ir muitinės duomenys; 
 • Naudotojo ir nuostatų duomenys. Pavyzdžiui, siuntų kiekis, skundai, užsakymų ir susijusios komercinės veiklos istorija, pranešimai, apklausų duomenys ir pageidaujami pasirinkimai dėl pirkinių.

3. Kodėl TNT tvarko asmens duomenis?

Asmens duomenys renkami, naudojami, saugomi ir kitaip tvarkomi, jei tai būtina atsakingo, veiksmingo ir efektyvaus TNT verslo valdymo tikslais. Mes tvarkome asmens duomenis, nes tai būtina vykdant mūsų sutartinius įsipareigojimus jums, arba dėl to, kad turime laikytis teisinių įsipareigojimų arba dėl kitų teisėtų TNT verslo interesų teikiant kokybiškas ir saugias siuntų pristatymo paslaugas. Tiksliau, TNT naudoja asmens duomenis vykdydama šią veiklą:

 • Produktų vystymas, tyrimai ir TNT produktų ir (arba) paslaugų tobulinimas. TNT tvarko asmens duomenis, nes tai būtina vystant ir tobulinant TNT produktus ir (arba) paslaugas, vykdant tyrimus ir plėtrą.
 • Susitarimų vykdymas. Tai apima TNT paslaugų sekimą, bendravimą su asmenimis ir kitomis šalimis dėl paslaugų, atsakymų į prašymus pateikti (daugiau) informacijos rengimą, konfliktų sprendimą ir sutarčių rengimą.
 • Ryšių valdymas ir komercinės veiklos rinkodara.  TNT gali tvarkyti asmens duomenis, jei tai būtina vystant ir tobulinant TNT produktus ir (arba) paslaugas, užsiimant klientų vadyba, aptarnaujant klientus ir vykdant (tikslinę) rinkodarą siekiant užmegzti ryšį su klientu ir (arba) palaikyti bei plėtoti ryšį su klientu, verslo partneriu ar tiekėju, ir atliekant asmens duomenų analizę statistiniais ir mokslinių tyrimų tikslais.
 • Verslo procesų vykdymas, vidaus valdymas ir valdymo ataskaitos. Tai apima vykdymą tokios veiklos kaip įmonės turto valdymas, vidaus auditas ir tyrimai, finansai ir apskaita, verslo kontrolės priemonių įgyvendinimas, centralizuotos duomenų tvarkymo infrastruktūros tiekimas siekiant veiksmingumo, susijungimų, įsigijimų ir perleidimų valdymas bei asmens duomenų tvarkymas vadybos ataskaitų ir analizės tikslais.
 • Sauga ir apsauga. Asmens duomenys gali būti tvarkomi vykdant veiklą, susijusią su sauga ir sveikata, TNT, klientų, tiekėjų arba verslo partnerių turto apsauga ir klientų, tiekėjų arba verslo partnerių statuso ir prieigos teisių autentiškumo patvirtinimu.
 • Gyvybiškai svarbių individų interesų apsauga. Tai apima duomenų tvarkymą, kai būtina apsaugoti gyvybiškai svarbius individo interesus (pvz., dėl skubių sveikatos priežasčių).
 • Teisinių įsipareigojimų laikymasis. Tai apima asmens duomenų tvarkymą, kai tai būtina laikantis įstatymų, teisės aktų ir sektorinių rekomendacijų, kurių TNT privalo laikytis (pvz., lyginant klientų, tiekėjų ir verslo partnerių vardų ir pavardžių sąrašus su neaptarnaujamų šalių sąrašais).

4. Kas turi prieigą prie jūsų asmens duomenų?

TNT gali dalytis jūsų asmens duomenimis su trečiosiomis šalimis tokiomis aplinkybėmis:

 • TNT gali dalytis jūsų asmens duomenimis su savo filialais, grupėmis, patronuojamosiomis įmonėmis ir padaliniais arba su trečiosiomis šalimis, jei duomenimis dalytis būtina anksčiau nurodytais tikslais. Jei reikia, TNT pareikalaus trečiųjų šalių užsiimti veikla tokiu būdu, kuris suderinamas su TNT politikomis ir rekomendacijomis, susijusiomis su duomenų apsauga. 
 • TNT gali dalytis jūsų duomenimis su duomenų tvarkytojais, tai yra šalimis, kurios tvarko asmens duomenis mūsų vardu. Tokiais atvejais šios trečiosios šalys gali naudoti jūsų asmens duomenis tik anksčiau nurodytais tikslais ir tik laikydamosi mūsų nurodymų. TNT naudosis tik tų tvarkytojų, kurie galės deramai užtikrinti tinkamų techninių ir organizacinių priemonių taikymą ir duomenų subjektų teisių apsaugą, paslaugomis.
 • TNT darbuotojai gali turėti prieigą prie jūsų asmens duomenų, jei jų prireikia atliekant užduotį. Tokiu atveju prieiga suteikiama tik tada, jei ji būtina anksčiau nurodytais tikslais ir jei darbuotojas įsipareigoja užtikrinti duomenų konfidencialumą. 
 • TNT gali dalytis jūsų duomenimis su teisėsaugos arba valstybinėmis institucijomis, jei to reikalaujama pagal įstatymą, teismo nutarimą ar kitą teisinę procedūrą, norėdama įtvirtinti savo juridines teises ir jomis naudotis arba dalyvaudama verslo sandoriuose, tokiuose kaip pardavimas, susijungimas, konsolidavimas ar turto pardavimas, arba mažai tikėtinu bankroto atveju.

5. Kiek laiko TNT tvarkys jūsų asmens duomenis?

TNT saugo jūsų asmens duomenis ribotą laiką ir, kai jūsų asmens duomenų nebereikės tvarkyti, jie bus sunaikinti. Tikslus laikotarpis priklauso nuo asmens duomenų tipo ir teisinių įsipareigojimų arba verslo tikslų, dėl kurių asmens duomenys saugomi.

6. Kokių priemonių TNT imasi, kad apsaugotų jūsų asmens duomenis?

TNT ėmėsi tinkamų techninių ir organizacinių priemonių, kad apsaugotų jūsų asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto tvarkymo, taip pat užtikrindama, kad:

 • jūsų asmens duomenys yra apsaugoti nuo neteisėto naudojimosi;
 • yra išlaikomas jūsų asmens duomenų konfidencialumas;
 • palaikomas jūsų asmens duomenų vientisumas ir prieinamumas;
 • darbuotojai yra susipažinę su informacijos saugumo reikalavimais; ir
 • kad apie faktinį arba įtariamą duomenų saugumo pažeidimą bus pranešta priežiūros institucijoms ir nukentėjusiems asmenims laikantis taikomų teisės aktų.

7. Kur TNT saugo ir perduoda jūsų asmens duomenis?

Dėl mūsų veiklos ir klientams teikiamų paslaugų pobūdžio TNT gali reikėti perduoti jūsų asmens duomenis į vietoves, esančias už jūsų gyvenamosios šalies ribų. Bet kuriuo atveju, perduodama jūsų asmens duomenis, TNT užtikrina, kad duomenys perduodami laikantis tinkamų apsaugos priemonių. Europos Sąjungos teritorijoje tokį duomenų perdavimą trečiosioms šalims reglamentuoja sutartis, sudaryta remiantis pavyzdinėmis duomenų perdavimo sutarčių sąlygomis, patvirtintomis Europos Komisijos. Dėl išsamesnės informacijos apie apsaugos priemones kreipkitės el. paštu dataprotection@tnt.com

8. Kokiomis su jūsų asmens duomenimis susijusiomis teisėmis galite naudotis?

Remiantis teisės aktais, kuriais reglamentuojamas jūsų asmens duomenų naudojimas, jūs galite naudotis kai kuriomis su jūsų asmens duomenimis susijusiomis teisėmis. Atkreipkite dėmesį, kad daugeliu atvejų jūsų teisės nėra absoliučios ir mes neprivalome patenkinti jūsų prašymo. Kai kurios teisės, kurios gali būti taikomos Europos Sąjungoje, nurodomos toliau.

Teisė susipažinti su duomenimis

Jūs turite teisę gauti savo asmens duomenų kopiją ir sužinoti, kaip jūsų asmens duomenys naudojami. Asmens duomenys jums įprastai pateikiami elektronine forma.

Teisė reikalauti ištaisyti duomenis

Mes imamės pagrįstų veiksmų siekdami užtikrinti, kad mūsų turimi duomenys apie jus yra tikslūs ir išsamūs. Tačiau jei manote, kad taip nėra, galite mūsų paprašyti duomenis atnaujinti arba pakeisti.

Teisė reikalauti ištrinti duomenis

Esant tam tikroms aplinkybėms, turite teisę mūsų paprašyti, kad ištrintume jūsų asmens duomenis. Pavyzdžiui, jei mūsų surinkti asmens duomenys nebereikalingi, kad būtų pasiektas pradinis tikslas, arba pasenę arba jei jūs atšaukėte savo sutikimą. Tačiau ši teisė turės būti derinama su kitomis aplinkybėmis. Pavyzdžiui, mums gali nepavykti patenkinti jūsų prašymo dėl tam tikrų teisinių ar reguliacinių įsipareigojimų.

Teisė apriboti duomenų tvarkymą

Esant tam tikroms aplinkybėms, jūs turite teisę mums pateikti prašymą (laikinai) nustoti naudoti jūsų asmens duomenis. Pavyzdžiui, jei manote, kad mūsų turimi asmens duomenys gali būti netikslūs, arba jei manote, kad mums nebereikėtų naudoti jūsų asmens duomenų.

Teisė į duomenų perkeliamumą

Esant tam tikroms ribotoms aplinkybėms, jūs galite mūsų paprašyti, kad jūsų pateiktus asmens duomenis perduotume jūsų pasirinktai trečiajai šaliai.

Teisė nesutikti

Jūs turite teisę nesutikti, kad jūsų duomenys būtų tvarkomi mūsų teisėtų interesų tikslais. Jums nesutikus, mes nustosime tvarkyti jūsų asmens duomenis, išskyrus tuos atvejus, kai turime įtikinamą teisėtą priežastį juos tvarkyti. Tačiau atkreipkite dėmesį, kad jūs galite neturėti galimybės naudotis tam tikromis paslaugomis ar pranašumais, jei mes negalėsime tvarkyti tam tikslui reikalingų asmens duomenų.

Su automatizuotu sprendimų priėmimu susijusios teisės

Jūs turite teisę į tai, kad jums nebūtų taikomas automatizuotas sprendimų priėmimas, įskaitant profiliavimą, kuris gali sukelti teisinių pasekmių jūsų atžvilgiu arba jums daryti panašų didelį poveikį. Jei jūsų atžvilgiu buvo priimtas automatizuotas sprendimas, su kuriuo nesutinkate, galite kreiptis į mus naudodami toliau nurodytus kontaktinius duomenis ir paprašyti peržiūrėti sprendimą.

Teisė atšaukti sutikimą

Tam tikrais atvejais mes galime paprašyti sutikimo tvarkyti jūsų asmens duomenis. Mums paprašius jūsų sutikimo, turite teisę sutikimą atšaukti bet kuriuo metu. Jums atšaukus sutikimą, TNT kuo skubiau nustos tvarkyti asmens duomenis. Tačiau atšaukimas nepaveiks tvarkymo, kuris buvo atliktas dar neatšaukus sutikimo, teisėtumo.

Jei norite naudotis kuria nors iš turimų teisių, kreipkitės toliau nurodomais kontaktiniais duomenimis.

9. Kokie asmens duomenys renkami TNT svetainėse?

Šioje dalyje rašoma apie mūsų įsipareigojimą apsaugoti asmens duomenis, kurie pateikiami ir automatiškai renkami TNT interneto svetainėje (www.tnt.com) ir visuose popuslapiuose.

Tokie asmens duomenys gaunami panaudojant slapukus ir panašias technologijas. Šiuos asmens duomenis TNT naudoja toliau nurodytais tikslais:

 • siekiant padėti mums ir trečiosioms šalims gauti informacijos apie apsilankymus mūsų svetainėse;
 • siuntoms apdoroti;
 • jūsų apsilankymų įpročiams analizuoti siekiant pagerinti savo svetainių kokybę;
 • jūsų specifinius poreikius atitinkančiai reklamai ir pranešimams bei mūsų ir trečiųjų šalių turiniui, tiek savo, tiek ir trečiųjų šalių svetainėse, teikti;
 • jūsų pasirinkimams dėl kalbos ir kitiems pasirinkimams įsiminti;
 • siekiant padėti jums gauti ieškomos informacijos;
 • saugioms ir patikimoms paslaugoms, skirtoms operacijoms internetu, teikti;
 • siekiant nustatyti, kiek žmonių naudojasi mūsų svetainėmis ir kokie jų naudojimosi įpročiai, nes taip galime užtikrinti efektyvų svetainių veikimą ir geriau pažinti savo auditoriją.
 • sistemai administruoti ir trūkumams šalinti.

Daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą ir minėtų technologijų naudojimą rasite perskaitę mūsų slapukų politiką.

10. Ką daryti, jei turite kitų klausimų ar skundų?

Klausimus arba nusiskundimus, susijusius su jūsų asmens duomenų tvarkymu, TNT galite pateikti naudodami šio privatumo pranešimo pradžioje nurodytus kontaktinius duomenis.

Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą duomenų apsaugos institucijai, įsikūrusiai toje jurisdikcijoje, kurioje dirbate, gyvenate arba kurioje įvyko įtariamas pažeidimas. Europos duomenų apsaugos institucijų sąrašą galite rasti čia.

11. Ar šis privatumo pranešimas bus atnaujinamas?

TNT šį privatumo pranešimą gali periodiškai atnaujinti. Jei bus atliktas didelį poveikį turintis pakeitimas, TNT pasistengs apie tai jums aktyviai pranešti. TNT kaskart atnaujinus privatumo pranešimą, jis bus skelbiamas interneto svetainėje www.tnt.com nurodant vėliausius pakeitimus.