TNT privatumo politika

Šioje privatumo politikoje apibūdinama tnt praktika, susijusi su asmens duomenų (kaip apibrėžti toliau), kuriuos mums perduodate tiesiogiai arba per šIą interneto svetainę, rinkimu, naudojimu, atskleidimu ir saugojimu.

Prašome būtinai perskaityti visą Privatumo politiką, prieš naudojantis arba perduodant duomenis per šią interneto svetainę. Šiuo metu interneto svetainę kontroliuoja TNT Express NV, kurios registruota buveinė yra Amsterdame, Nyderlanduose, o taip pat jos grupės įmonės (toliau kartu - "TNT", arba "mes"), o ją reglamentuoja Olandijos įstatymai.

Asmens duomenys

Mes renkame informaciją apie klientą, įskaitant vardą ir pavardę/pavadinimą, informaciją apie siuntimą, adresus, e-pašto adresus ir telefono numerius. Kai kurie TNT surinkti duomenys yra susiję su konkrečiu asmeniu (toliau - "Asmens duomenys").

Asmens duomenų perdavimas

Teikiant paslaugas, Jūsų Asmens duomenys gali būti perduoti ne Europos ekonominės erdvės šalims, kurios neužtikrina tinkamo duomenų apsaugos lygio. Be to, jeigu pateikėte savo Asmens duomenis viešai prieinamose interneto svetainės dalyse, jie gali būti prieinami asmenims, esantiems ne Europos ekonominės erdvės šalyse, kurios gali neužtikrinti adekvataus duomenų apsaugos lygio.

Jeigu reikia, TNT gali perduoti Jūsų duomenis vietos arba nacionalinėms (užsienio) vyriausybėms, laikydamasi taikomų teisės aktų reikalavimų, arba siekdama paspartinti Jūsų pakuotės pristatymą į paskirties vietą.

Sąžiningas ir saugus Asmens duomenų tvarkymas

Pagal mūsų politiką, reikia imtis visų būtinų priemonių, siekiant užtikrinti, kad visi mūsų saugomi Asmens duomenys būtų tvarkomi sąžiningai ir teisėtai. Mes imsimės visų būtinų priemonių, kad būtų įgyvendinta ši Privatumo politika. Visi mūsų darbuotojai ir duomenų tvarkytojai, kurie turi prieigą prie Asmens duomenų, privalo saugoti Asmens duomenis paslaptyje.

Prieiga ir koregavimas

Jūs galite sužinoti, kokius Jūsų Asmens duomenis saugo TNT, susisiekę su mūsų vietiniu TNT biuru. Mes atsakysime į prašymą per 4 savaites. Jeigu negalėsime atskleisti Jūsų Asmens duomenų, nurodysime tokio atsisakymo priežastis.

Kad Jūsų saugomi Asmens duomenys būtų tikslūs, aktualūs ir išsamūs, prašome informuoti mus apie bet kokią neteisingą informaciją. Mes atnaujinsime arba pakoreguosime saugomus Asmens duomenis.

Slapukai

Slapukai (angl. cookies) yra maži tekstiniai failai, kuriuos svetainė gali nusiųsti naudotojo naršyklei, kad ši išsaugotų juos kompiuterio kietajame diske. Slapukai gali palengvinti naršymą išsaugodami ir administruodami informaciją apie vartotojo būseną, registracijas, teikiamus prioritetus ir t.t. Dauguma naršyklių yra nustatytos priimti slapukus, tačiau naudotojai gali pakeisti nustatymus ir atsisiakyti priimti slapukus arba reikalauti įspėjimo prieš slapukų siuntimą. 

 

Daugiau informacijos apie tai, kaip mes naudojame slapukus rasite paspaudę čia.

Sąsajos su kitomis interneto svetainėmis

Vartotojo patogumui šioje interneto svetainėje gali būti sąsajų arba nuorodų į kitas interneto svetaines. Prašome atkreipti dėmesį, jog TNT nėra atsakinga už tokių interneto svetainių privatumo praktiką ir turinį, ir bet kokiu atveju ši Privatumo politika netaikoma tokioms interneto svetainėms. Mes rekomenduojame Jums perskaityti kiekvienos interneto svetainės, kurioje lankotės, privatumo politiką.

E-pašto adresas (kai užsakytas)

Jei užsisakote mūsų e-pašto perspėjimus, mes saugome Jūsų e-pašto adresą. Šis adresas bus naudojamas tiktai Jūsų informavimo tikslais, kaip nurodyta aukščiau. Jei norite atisakyti mūsų e-pašto įspėjimų, galite tai padaryti bet kuriuo metu, kaip nurodyta kiekviename e-pranešime, kurį gaunate, arba susisiekę su mumis per websitemanagement@tnt.com.

Pakeitimai

TNT gali savo nuožiūra peržiūrėti ir koreguoti šią Privatumo politiką. Prieš peržiūrėdama šią Privatumo politiką, TNT informuoja apie tai šios svetainės vartotojus.

Asmens duomenų rinkimas ir tikslai

TNT renka ir kaupia informaciją apie kiekvieną tvarkomą paketą, kad sudarytų sąlygas efektyviai teikti reikiamas paketo pristatymo paslaugas savo klientams. TNT naudoja duomenis apie savo klientus, jų pakuotes, siuntimus, kad suteiktų arba patobulintų paslaugas savo klientams, informuotų savo klientus apie papildomas paslaugas, kurios jiems gali būti naudingos, patenkintų savo teisėtus verslo interesus (įskaitant vykdomos veiklos analizę ir rinkos tyrimus), nustatytų kainas, įgytų reputaciją, atliktų atsiskaitymo funkciją ir laikytųsi vyriausybės nutarimų, taikomų mums ar mūsų dukterinėms įmonėms.
 

 Bet kokie Asmens duomenys, kuriuos mes renkame, bus panaudoti tiktai teikiant mūsų paslaugas. Mes nesaugome tokių duomenų ilgesnį laikotarpį nei tai leidžia įstatymai ir reikalinga nurodytiems tikslams pasiekti.

Trečiosios šalys

Rinkdami ir naudodami duomenis apie savo klientus, mes turime teisę sudaryti sutartis su pardavėjais, kurie mūsų vardu padėtų apdoroti minėtus duomenis, norint pasiekti ankstesnėje pastraipoje išvardytus tikslus. Be to, mes galime kreiptis į savo dukterines įmones, kad šios mūsų vardu apdorotų informaciją, norint pasiekti minėtus tikslus. Šie pardavėjai ir (arba) dukterinės įmonės privalo laikyti informaciją paslaptyje ir negali naudoti tokios informacijos jokiais kitais tikslais. Be to, plėtodami savo verslą, mes turime teisę pirkti arba parduoti dukterines įmones arba padalinius. Tokie sandoriai apima dukterinių įmonių ar verslo vienetų surinktos informacijos apie klientus perleidimą.

Mes visada laikomės taikomų vietos teisės aktų nuostatų ir reglamentų, trečiųjų šalių duomenų tvarkytojų, pavyzdžiui, tiekėjų ir rangovų, taisyklių, susijusių su mūsų saugomais Asmens duomenimis.

TNT interneto svetainės

Kitose pastraipose apibūdinami mūsų įsipareigojimai saugoti Asmens duomenis, kiek jie taikomi TNT interneto svetainėms.

Jeigu nenurodyta kitaip, mes galime naudoti Jūsų Asmens duomenis, siekdami pagerinti mūsų interneto svetainės turinį, pritaikyti interneto svetainę pagal Jūsų pageidavimus, perduoti duomenis Jums (jei prašote), o taip pat mūsų rinkodaros ir mokslinių tyrimų tikslais ir kitais tikslais, kurie nurodyti šioje Privatumo politikoje.

 

Mes galime atskleisti Jūsų Asmens duomenis, jeigu tai būtina pagal galiojančius įstatymus, teismo nutartis ar vyriausybės nutarimus.

 

Asmens duomenų rinkimas TNT interneto svetainėse

Vartotojai gali apsilankyti daugelyje interneto svetainės vietų, neatskleisdami jokios informacijos apie save. Tačiau kai kurios mūsų interaktyvios paslaugos reikalauja, kad vartotojai atskleistų savo tapatybę, norėdami atlikti interaktyvią funkciją. Šioje interneto svetainėje TNT gali paprašyti vartotojus pateikti savo Asmens duomenis. Mes galime atskleisti tokius duomenis savo dukterinėms įmonėms.

Aktyvus Asmens duomenų rinkimas ir tikslai

Lankantis mūsų svetainėje, TNT aktyviai renka informaciją apie savo lankytojus, užduodama Jums konkrečius klausimus arba leisdama Jums susisiekti tiesiogiai su mumis e-paštu. Kai kuri pateikiama informacija gali būti Asmens duomenys.

Kai kuriose šios interneto svetainės srityse gali būti reikalaujama pateikti Asmens duomenis, kad galėtumėte pasinaudoti tam tikromis funkcijomis (pavyzdžiui, e-pašto pranešimai arba informacinio biuletenio prenumerata). Jums bus pranešta kiekviename informacijos rinkimo punkte, kokia reikalaujama informacija ir kokiu tikslu.

Pasyvus Asmens duomenų rinkimas ir tikslai

Naršant po interneto svetainę, tam tikra informacija gali būti pasyviai renkama (renkama Jums aktyviai neteikiant informacijos), naudojant įvairias technologijas ir priemones, pavyzdžiui, interneto protokolo adresus, slapukus (žr. kitą pastraipą), interneto korteles ir navigacinį duomenų rinkimą.

Ši interneto svetainė naudoja interneto protokolo (IP) adresus. IP adresas yra numeris, priskirtas interneto paslaugų teikėjo Jūsų kompiuteriui, kad galėtumėte prisijungti prie interneto. Mes naudojame Jūsų IP adresą, norėdami nustatyti problemas, susijusias su mūsų serveriu, perduoti sukauptą informaciją, nustatyti greičiausią Jūsų kompiuterio maršrutą jungiantis prie mūsų svetainės ir administruoti bei patobulinti interneto svetainę.

Saugumas

TNT imasi visų įmanomų priemonių, kad apsaugotų Jūsų Asmens duomenis, kuriuos renka TNT, naudojantis šia interneto svetaine, ir apsaugotų tokius Asmens duomenis nuo praradimo, netinkamo naudojimo ir neteisėtos prieigos, atskleidimo, pakeitimo arba sunaikinimo. Turėtumėte nepamiršti, kad informacijos siuntimas internetu nėra 100% saugus ir be klaidų. Ypatingai atkreipkite dėmesį į tai, jog e-laiškas, išsiųstas iš šios interneto svetainės arba į šią interneto svetainę, gali būti neapsaugotas, todėl turėtumėte elgtis itin atsargiai, priimdami sprendimą, kokią informaciją galite išsiųsti mums e-paštu. Be to, jeigu naudojate slaptažodžius, asmens kodus ir kitas specialias prieigos ypatybes šioje interneto svetainėje, tai yra Jūsų pareiga tokius duomenis saugoti.

Lankydamiesi mūsų svetainėje ir ja naudodamiesi, sutinkate, kad TNT ir jos partneriai talpintų slapukus. Sužinokite daugiau