PRIVATUMO PRANEŠIMAS

Mums svarbus jūsų pasitikėjimas, todėl saugome jūsų duomenis ir naudojame juos atsakingai teikdami aukšto lygio paslaugas, kurių tikitės iš „FedEx" ir jai priklausančių grupių, patronuojamųjų įmonių ir padalinių, įskaitant bet kurią TNT bendrovę (toliau - FedEx). FedEx yra įsipareigoję saugoti jūsų privatumą ir informaciją, kuri gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai naudojama fiziniam asmeniui identifikuoti (toliau – Asmens duomenis). FedEx šiuo privatumo pranešimu (toliau - Privatumo pranešimas) siekia paaiškinti, kaip FedEx renka ir naudoja Asmens duomenis.

Paskutinį kartą atnaujinta: 2019 m. sausio mėn.

Šiame Privatumo pranešime pateikiamos nuorodos į „FedEx“, „mes“, „mus“ arba „mūsų“, FedEx reiškia FedEx bendrovę, kuri priima sprendimus dėl jūsų Asmens duomenų tvarkymo tikslų ir priemonių pagal šį Privatumo pranešimą. Kadangi visos TNT bendrovės dabar yra FedEx dalis, Asmens duomenys, surinkti per bet kurį TNT domeną, pavyzdžiui, www.tnt.com, patenka į šio Privatumo pranešimo taikymo sritį.

Kai naudojatės mūsų paslaugomis Europoje, jūsų Asmens duomenis valdo „FedEx Express International B.V.“, kurios būstinė yra Hoofddorp, Olandijoje. Kai naudojatės mūsų paslaugomis bet kuriose kitose pasaulio šalyse, jūsų Asmens duomenis valdo „FedEx Corporation“, kurios būstinė yra Memfyje, Tenesyje.

1. Ar šis Privatumo pranešimas jums aktualus?

Šis Privatumo pranešimas jums aktualus, jei esate FedEx klientas, FedEx siuntos gavėjas, FedEx tiekėjas arba palaikote ryšį su FedEx, pavyzdžiui, lankydamiesi mūsų svetainėse www.fedex.com ir www.tnt.com, įskaitant bet kokius (sub) puslapius ir mobilias programas (toliau - Svetainės), naudodamiesi socialiniais tinklais arba jei iš FedEx esate gavę el. laiškų.

Mūsų interneto Svetainės skirtos bendrajai auditorijai ir nėra skirtos vaikams. Iš esmės mes nerenkame jaunesnių nei 16 metų vaikų Asmens duomenų. Jei esate jaunesni nei 16 metų ir norite naudotis mūsų paslaugomis, pasitelkite savo tėvų ar globėjų pagalbą.

Jei jaunesnis nei 16 metų vaikas galėjo atskleisti mums Asmens duomenis, tėvai ir globėjai gali susisiekti su mumis el. pašto adresu dataprotection@tnt.com ir mes prireikus šiuos Asmens duomenis pašalinsime.

2. Kokius Asmens duomenis FedEx renka?

FedEx, vykdydama savo veiklą ir teikdama paslaugas, turės tvarkyti Asmens duomenis. Be jūsų Asmens duomenų mes negalėsime jums suteikti prašomų paslaugų. Paprastai Asmens duomenys, kuriuos jūs tiesiogiai ar netiesiogiai pateikiate FedEx, kai naudojatės mūsų paslaugomis ir lankotės mūsų Svetainėse, yra šie:

  • Kontaktiniai duomenys.
    Tai apima jūsų vardą ir pavardę, adresą, el. pašto adresą ir telefono numerį;
  • Finansiniai duomenys.
    Tai apima jūsų banko sąskaitos numerį, mokėjimo būseną ir sąskaitas;
  • Tapatybę atskleidžiantys duomenys.
    Tai apima jūsų vairuotojo pažymėjo numerį. Jei neturite vairuotojo pažymėjimo, bus naudojamas kitas identifikavimo metodas, leidžiantis jus atpažinti bei kiek įmanoma mažiau pažeidžiantis jūsų privatumą;
  • Paskyros duomenys.
    Tai apima prisijungimo duomenis, įskaitant jūsų el. pašto adresą, ir kitus paskyroje nurodytus duomenis;
  • Duomenys, susiję su siuntimu ir paslaugomis.
    Tai apima siuntos sekimo numerį, siuntos maršruto duomenis, vietovės duomenis, siuntos būseną, pristatymo vietą, pakuotės tipą, vienetų skaičių, svorį, siuntos nuotrauką ir muitinės duomenis;
  • Naudotojo ir nuostatų duomenys.
    Tai apima, jeigu taikoma, siuntų kiekį, skundus, užsakymų ir susijusios komercinės veiklos istoriją, pranešimus, apklausų duomenis ir pageidaujamus pasirinkimus dėl pirkinių.
  • Automatiškai generuojama informacija.
    Tai apima IP adresą, unikalų įrenginį ar naudotojo ID, sistemos ir naršyklės tipą, datos ir laiko žymas, nuorodą į svetainės adresą, turinį ir puslapius, kuriuos jūs peržiūrėjote mūsų Svetainėse arba mobiliosiose programose, atliekamų veiksmų datas, laikus ir vietas, aplankytas svetaines (jei naudositės mūsų parduotuvėje esančiomis belaidžio ryšio paslaugomis), paspaudimų srauto informaciją ir įrenginio vietą (jei ši funkciją įjungta mobiliojoje programoje).

 

3. Ar FedEx naudoja slapukus?

Taip, FedEx savo Svetainėse naudoja slapukus ir panašias technologijas. Naudodamasi šiais slapukais, FedEx automatiškai surenka aukščiau išvardintus Asmens duomenis, kai lankotės mūsų Svetainėse. Jei norite sužinoti daugiau apie slapukus ir panašias technologijas, prašome susipažinti su mūsų slapukų pranešimu.

4. Kodėl FedEx tvarko Asmens duomenis?

Asmens duomenys renkami, naudojami, saugomi ir kitaip tvarkomi, jei tai būtina, atsakingo, veiksmingo ir efektyvaus FedEx verslo valdymo tikslais. FedEx tvarko Asmens duomenis pagal taikomą (-us) teisinį (-ius) pagrindą (-us). Teisinis pagrindas iš esmės dažnai susijęs su verslo tikslais. Tai reiškia, kad, pavyzdžiui, sutarties vykdymas gali būti tiek FedEx teisinis pagrindas, tiek verslo tikslas. Todėl pirmiausia nurodysime teisinį (-ius) pagrindą (-us), kuriuo (-iais) remiantis FedEx tvarko jūsų Asmens duomenis, o vėliau verslo tikslą (-us), kuriuo (-iais) remiantis naudojame jūsų Asmens duomenis:

Teisiniai pagrindai

Iš esmės FedEx tvarko jūsų Asmens duomenis pagal vieną iš šių teisinių pagrindų:

  • Tvarkymas yra būtinas tarp jūsų ir FedEx sudarytos sutarties vykdymui;
  • Tvarkymas yra būtinas mūsų teisinių įsipareigojimų laikymuisi užtikrinti;
  • Tvarkymas yra būtinas siekiant apsaugoti jūsų ir kitų asmenų gyvybiškai svarbius interesus;
  • Tvarkymas yra būtinas teisėtiems FedEx interesams, išskyrus tuos atvejus, kai jūsų pagrindinės teisės ir laisvės ar interesai yra viršesni, arba
  • Kai tinkama ir būtina, mes paprašysime jūsų sutikimo.

Verslo tikslai

FedEx renka, naudoja arba kitaip tvarko Asmens duomenis tik tuo atveju, jei tvarkymas patenka į vieną (ar daugiau) iš toliau išvardytų teisėtų verslo tikslų:

  1. Produktų vystymas, tyrimai ir FedEx produktų ir (arba) paslaugų tobulinimas. FedEx tvarko Asmens duomenis, nes tai būtina vystant ir tobulinant FedEx produktus ir (arba) paslaugas, vykdant tyrimus ir plėtrą (pvz., analizuoti informaciją, susijusią su siuntomis ir paslaugomis, siekiant pagerinti mūsų paslaugas).

  2. Susitarimų vykdymas. Tai apima siuntimo paslaugas, FedEx paslaugų sekimą, bendravimą su asmenimis ir kitomis šalimis dėl paslaugų, atsakymų į prašymus pateikti (daugiau) informacijos rengimą, konfliktų sprendimą ir sutarčių rengimą (pvz., susieti siuntų sekimo numerį su paskyra, kad galėtumėte stebėti savo siuntą).

  3. Ryšių valdymas ir komercinės veiklos rinkodara. Iš esmės FedEx tvarko Asmens duomenis, jei tai būtina vystant ir tobulinant FedEx produktus ir (arba) paslaugas, užsiimant klientų vadyba, aptarnaujant klientus ir vykdant (tikslinę) rinkodarą siekiant užmegzti ryšį su klientu ir (arba) palaikyti bei plėtoti ryšį su klientu, verslo partneriu ar tiekėju, ir atliekant Asmens duomenų analizę statistiniais ir mokslinių tyrimų tikslais (pvz., pristatyti reklamą, komunikaciją ir turinį iš mūsų Svetainių ir trečiųjų šalių, labiau atitinkančių jūsų interesus).

  4. Verslo procesų vykdymas, vidaus valdymas ir valdymo ataskaitos. Tai apima vykdymą tokios veiklos kaip įmonės turto valdymas, vidaus auditas ir tyrimai, finansai ir apskaita, verslo kontrolės priemonių įgyvendinimas, centralizuotos duomenų tvarkymo infrastruktūros tiekimas siekiant veiksmingumo, susijungimų, įsigijimų ir perleidimų valdymas bei asmens duomenų tvarkymas vadybos ataskaitų ir analizės tikslais (pvz., atlikti siuntų paskyrų tyrimus, siekiant nustatyti sukčiavimą).

  5. Sauga ir apsauga. Asmens duomenys gali būti tvarkomi vykdant veiklą, susijusią su sauga ir sveikata, FedEx, klientų, tiekėjų arba verslo partnerių turto apsauga ir klientų, tiekėjų arba verslo partnerių statuso ir prieigos teisių autentiškumo patvirtinimu (pvz., teikti saugias ir patikimas paslaugas internetiniams ir ne internetiniams sandoriams). 

  6. Gyvybiškai svarbių individų interesų apsauga. Tai apima duomenų tvarkymą, kai būtina apsaugoti jūsų ar kitų asmenų gyvybiškai svarbius interesus (pvz., dėl skubių medicininių priežasčių).

  7. Teisinių įsipareigojimų laikymasis. Tai apima asmens duomenų tvarkymą, kai tai būtina laikantis įstatymų, teisės aktų ir sektorinių rekomendacijų, kurių FedEx privalo laikytis (pvz., lyginant klientų, tiekėjų ir verslo partnerių vardų ir pavardžių sąrašus su neaptarnaujamų šalių sąrašais)

5. Kas turi prieigą prie jūsų Asmens duomenų?

Įprastai FedEx dalinasi jūsų Asmens duomenimis su trečiosiomis šalimis tokiomis aplinkybėmis:

  • su savo filialais, grupėmis, patronuojamosiomis įmonėmis ir padaliniais arba su trečiosiomis šalimis, jei duomenimis dalytis būtina anksčiau nurodytais tikslais. Jei reikia, FedEx pareikalaus trečiųjų šalių užsiimti veikla tokiu būdu, kuris suderinamas su FedEx politikomis ir rekomendacijomis, susijusiomis su duomenų apsauga.
  • su duomenų tvarkytojais, tai yra šalimis, kurios tvarko Asmens duomenis mūsų vardu. Tokiais atvejais šios trečiosios šalys gali naudoti jūsų Asmens duomenis tik anksčiau nurodytais tikslais ir tik laikydamosi mūsų nurodymų. FedEx naudosis tik tų tvarkytojų, kurie galės deramai užtikrinti tinkamų techninių ir organizacinių priemonių taikymą ir duomenų subjektų teisių apsaugą, paslaugomis.
  • su savo darbuotojais, jei ir kiek tai būtina jų užduotims atlikti. Tokiu atveju prieiga suteikiama tik tada, jei ir kiek ji būtina anksčiau nurodytais tikslais ir jei darbuotojas įsipareigoja užtikrinti duomenų konfidencialumą.
  • su teisėsaugos arba valstybinėmis institucijomis, jei ir kada to reikalaujama pagal įstatymą, teismo nutarimą ar kitą teisinę procedūrą, norėdama įtvirtinti savo juridines teises ir jomis naudotis arba dalyvaudama verslo sandoriuose, tokiuose kaip pardavimas, susijungimas, konsolidavimas ar turto pardavimas, arba mažai tikėtinu bankroto atveju.

6. Kiek laiko FedEx tvarkys jūsų Asmens duomenis?

Mes saugosime jūsų Asmens duomenis ne ilgiau, nei reikia tikslui (-ams), dėl kurio (-ių) mes tvarkome jūsų Asmens duomenis. Pasibaigus saugojimo laikotarpiui, mes ištrinsime ar nuasmeninsime jūsų Asmens duomenis, nebent mes turėsime išsaugoti tam tikrus jūsų Asmens duomenis kitam tikslui. Tai padarysime tik tuo atveju, jei turėsime teisinį pagrindą išsaugoti jūsų Asmens duomenis. Taip pat užtikrinsime, kad Asmens duomenys būtų prieinami tik tuo kitu tikslu.

Pavyzdžiui, norint atlikti muitinės procedūras, mums reikia jūsų Asmens duomenų. Muitinės įstatymai nustato, kad privalome išsaugoti / saugoti tam tikrus Asmens duomenis. Paprastai šis laikotarpis svyruoja nuo 3 iki 7 metų, priklausomai nuo taikytinų šalies ir muitinės įstatymų. Tokiais atvejais išsaugosime tik tokius Asmens duomenis, kurie reikalingi mūsų teisiniams įsipareigojimams įvykdyti.

Jei turite klausimų apie konkrečius saugojimo laikotarpius, susisiekite su mumis naudodami aukščiau nurodytus kontaktinius duomenis.

7. Kokių priemonių FedEx imasi, kad apsaugotų jūsų Asmens duomenis?

FedEx ėmėsi tinkamų techninių ir organizacinių priemonių, kad apsaugotų jūsų Asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto tvarkymo, taip pat užtikrindama, kad:

  • Jūsų Asmens duomenys yra apsaugoti nuo neteisėto naudojimosi;
  • Yra išlaikomas jūsų Asmens duomenų konfidencialumas;
  • Palaikomas jūsų Asmens duomenų vientisumas ir prieinamumas;
  • Darbuotojai yra susipažinę su informacijos saugumo reikalavimais; ir
  • Kad apie faktinį arba įtariamą duomenų saugumo pažeidimą bus pranešta priežiūros institucijoms ir nukentėjusiems asmenims laikantis taikomų teisės aktų.

8. Kur FedEx saugo ir perduoda jūsų Asmens duomenis?

Dėl mūsų veiklos ir klientams teikiamų paslaugų pobūdžio FedEx gali reikėti perduoti jūsų Asmens duomenis į vietoves, esančias už jūsų gyvenamosios šalies ribų. Bet kuriuo atveju, perduodama jūsų Asmens duomenis, FedEx užtikrina, kad duomenys perduodami laikantis tinkamų apsaugos priemonių. Europos ekonominės erdvės teritorijoje tokį duomenų perdavimą trečiosioms šalims (už Europos ekonominės erdvės ribų) reglamentuoja sutartis, sudaryta remiantis pavyzdinėmis duomenų perdavimo sutarčių sąlygomis, patvirtintomis Europos Komisijos, arba kitomis tinkamomis apsaugos priemonėmis. Dėl išsamesnės informacijos apie apsaugos priemones kreipkitės el. paštu dataprotection@tnt.com.

9. Kokiomis su jūsų Asmens duomenimis susijusiomis teisėmis galite naudotis?

Remiantis teisės aktais, kuriais reglamentuojamas jūsų Asmens duomenų naudojimas, jūs galite turėti ir naudotis teisėmis, susijusiomis su jūsų Asmens duomenimis. Atkreipkite dėmesį, kad kai kuriais atvejais mes neprivalome (visiškai) patenkinti jūsų prašymo, kadangi tokios teisės gali būti sąlyginės arba todėl, kad turime suderinti jūsų teises su mūsų teisėmis ir pareigomis tvarkyti jūsų Asmens duomenis ir apsaugoti kitų teises ir laisves. Kai kurios teisės, susijusios su jūsų Asmens duomenimis, kurios gali būti taikomos Europos ekonominėje erdvėje, nurodomos toliau:

Tokie asmens duomenys gaunami panaudojant slapukus ir panašias technologijas. Šiuos asmens duomenis TNT naudoja toliau nurodytais tikslais:

Teisė susipažinti su duomenimis

Jūs turite teisę gauti savo Asmens duomenų kopiją ir sužinoti, kaip jūsų Asmens duomenys naudojami. Asmens duomenys jums įprastai pateikiami elektronine forma. Prieš pateikdami prašomą informaciją, mes galime jūsų pareikalauti įrodyti savo tapatybę.

Teisė reikalauti ištaisyti duomenis

Mes imamės pagrįstų veiksmų siekdami užtikrinti, kad mūsų turimi duomenys apie jus yra tikslūs ir išsamūs. Tačiau jei manote, kad taip nėra, jūs turite teisę paprašyti, kad bet kokie neišsamūs ar netikslūs jūsų Asmens duomenys, kuriuos mes tvarkome, būtų ištaisyti.

Teisė reikalauti ištrinti duomenis

Jūs turite teisę mūsų paprašyti, kad ištrintume jūsų Asmens duomenis. Pavyzdžiui, jei mūsų surinkti Asmens duomenys nebereikalingi, kad būtų pasiektas pradinis tikslas, arba pasenę arba jei jūs atšaukėte savo sutikimą. Tačiau ši teisė turės būti derinama su kitomis aplinkybėmis. Pavyzdžiui, mums gali nepavykti patenkinti jūsų prašymo dėl tam tikrų teisinių ar reguliacinių įsipareigojimų.

Teisė apriboti duomenų tvarkymą

Jūs turite teisę mums pateikti prašymą (laikinai) nustoti naudoti jūsų Asmens duomenis. Pavyzdžiui, jei manote, kad mūsų turimi Asmens duomenys gali būti netikslūs, arba jei manote, kad mums nebereikėtų naudoti jūsų Asmens duomenų.

Teisė į duomenų perkeliamumą

Jūs galite mūsų paprašyti, kad jūsų pateiktus Asmens duomenis perduotume jūsų pasirinktai trečiajai šaliai. Ši teisė gali būti įgyvendinama tik tada, kai pateikėte mums savo Asmens duomenis ir kai mes tvarkome šiuos duomenis automatizuotomis priemonėmis pagal jūsų suteiktą sutikimą arba siekiame įvykdyti savo įsipareigojimus pagal su jumis sudarytą sutartį.

Su automatizuotu sprendimų priėmimu susijusios teisės

Jūs turite teisę į tai, kad jums nebūtų taikomas automatizuotas sprendimų priėmimas, įskaitant profiliavimą, kuris gali sukelti teisinių pasekmių jūsų atžvilgiu arba jums daryti panašų didelį poveikį. Jei jūsų atžvilgiu buvo priimtas automatizuotas sprendimas, su kuriuo nesutinkate, galite kreiptis į mus toliau nurodytais kontaktiniais duomenimis ir paprašyti peržiūrėti sprendimą.

Teisė atšaukti sutikimą

Tam tikrais atvejais mes galime paprašyti sutikimo tvarkyti jūsų Asmens duomenis. Mums paprašius jūsų sutikimo, turite teisę sutikimą atšaukti bet kuriuo metu. Jums atšaukus sutikimą, FedEx kuo skubiau nustos tvarkyti Asmens duomenis. Tačiau atšaukimas nepaveiks tvarkymo, kuris buvo atliktas dar neatšaukus sutikimo, teisėtumo.

Jei norite naudotis kuria nors iš turimų teisių, pasinaudokite šia nuoroda:

10. Ką daryti, jei turite kitų klausimų ar skundų?

Klausimus arba nusiskundimus, susijusius su jūsų Asmens duomenų tvarkymu, FedEx galite pateikti šio privatumo pranešimo pradžioje nurodytais kontaktiniais duomenimis.

Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą kompetentingai vietos duomenų apsaugos institucijai, įsikūrusiai toje jurisdikcijoje, kurioje dirbate, gyvenate arba kurioje įvyko įtariamas pažeidimas. Paprastai pagrindinė FedEx priežiūros institucija Europos ekonominėje erdvėje yra Olandijos duomenų apsaugos institucija (Olandijos DAI), išskyrus atvejus, kai tariamas pažeidimas yra išimtinai vietos lygmens nagrinėjamas klausimas. Europos duomenų apsaugos institucijų sąrašą galite rasti čia.

11. Ar šis privatumo pranešimas bus atnaujinamas?

FedEx šį privatumo pranešimą gali periodiškai atnaujinti. Jei bus atliktas didelį poveikį turintis pakeitimas, FedEx pasistengs apie tai jums aktyviai pranešti. FedEx kaskart atnaujinus privatumo pranešimą, jis bus skelbiamas interneto Svetainėse nurodant vėliausius pakeitimus.

(c) 2019 FedEx