Eksportkontroll og sanksjoner

Slik overholder du sanksjoner og eksportbestemmelser

 

Frakt av varer til visse land/territorier er berørt av eksportkontroll og pågående internasjonale sanksjoner basert på varetype, opprinnelse og destinasjonsland, eller de involverte partene i transaksjonen.

Selv om TNT tilbyr sine tjenester i de fleste land/territorier som i dag er underlagt internasjonale sanksjoner, vil vi bare utføre fraktoppdrag så lenge oppdraget er i samsvar med reguleringer og sanksjoner pålagt av FN, EU, USA og andre land/territorier. Se TNTs vilkår og betingelser for håndtering av strategisk utstyr og destinasjoner underlagt sanksjoner nedenfor, for informasjon om håndtering av handel som er legitim, men underlagt restriksjoner.

Personer og enheter underlagt sanksjoner

Lister over personer eller enheter underlagt sanksjoner, er en del av de internasjonale kravene som gjelder internasjonale sanksjoner og eksportkontroll. TNT godtar ikke forsendelser til eller fra personer, bedrifter eller enheter som står oppført på denne listen.
 

Nyttige linker:


Strategisk utstyr

Strategisk utstyr er militære varer eller varer som kan brukes til både sivile og militære formål. TNT klassifiserer ikke strategisk utstyr. Dette er eksportøren ansvarlig for. Våre tilgjengelig tjenester varierer fra land til land, men vil alltid kreve tydelig informasjon om aktuelle lisenser. Kontakt kundeservice for mer informasjon.


Nyttige linker:


Destinasjoner underlagt sanksjoner

For å følge internasjonale sanksjoner, har TNT suspendert visse tjenester til enkelte land, eller implementert tilleggskrav. Nedenfor finner du en oversikt over land med sanksjoner som påvirker TNTs tjenester.
 

Nyttige linker:

Krim-regionen

– Alle tjenester til og fra Krimhalvøya er suspendert fra 01.04.2016.

 

Cuba

– Alle tjenester til og fra Cuba er suspendert fra 01.04.2016.

– TNT betjener heller ingen av Cubas ambassader eller konsulater noe sted i verden.

 

Iran

– Alle tjenester til og fra Iran er suspendert fra 01.04.2016.

– TNT betjener heller ingen iranske ambassader eller konsulater noe sted i verden.

 

Nord-Korea

– TNT tilbyr ikke tjenester til og fra Nord-Korea

– TNT betjener heller ingen av Nord-Koreas ambassader eller konsulater noe sted i verden.

 

Russland

EU og USA har implementert visse sanksjoner mot Russland. For å kunne operere til og fra Russland innenfor regelverket overholder TNT følgende tiltak:

– Ingen militære varer godtas for forsendelse til eller fra Russland
– Ingen forsendelser godtas for varer som kan brukes til både sivile og militære formål, til militære sluttkunder i Russland
– Varer og utstyr relatert til olje og gass krever en egen lisens for å kunne godtas for transport til Russland. Klikk for å se dokumentet.

 

Sudan

– Tjenester til og fra Sudan er suspendert fra 01.04.2016.

– TNT betjener heller ingen av Sudans ambassader eller konsulater noe sted i verden.

 

Syria

– Alle tjenester inn til og ut av Syria er suspendert.

– TNT betjener heller ingen syriske ambassader eller konsulater noe sted i verden.