Eksportkontroll og sanksjoner

Hvordan overholde sanksjoner og eksportbestemmelser

Frakt av varer til visse land er berørt av eksportkontroll og pågående internasjonale sanksjoner basert på den type varer, opprinnelse og destinasjonsland, eller de involverte parter i transaksjonen.

Mens TNT-tjenester i de fleste land i dag er underlagt internasjonale sanksjoner, vil vi bare sende i samsvar med regelverk og sanksjoner pålagt av FN, EU, USA og andre land. Vennligst referer til til TNTs Terms and Conditions angående håndtering av strategiske elementer og sanksjonerte destinasjoner nedenfor for detaljer om håndtering av begrenset, men legitim handel.

Svartelistede enheter

Lister over svartelistede enheter er en del av det internasjonale eksportkontroll-kravene. TNT godtar ikke forsendelser til eller fra personer, bedrifter eller enheter som er svartelistet.
 

Nyttige linker:


Strategiske varer

Strategiske varer er militære varer eller varer som kan brukes til både sivile og militære formål. TNT klassifiserer ikke strategiske varer, dette er eksportøren ansvarlig for. Våre tilgjengelig tjenester varierer fra land til land, men vil alltid kreve tydelig informasjon om aktuelle lisenser. Vennligst kontakt kundeservice for mer informasjon.


Nyttige linker:


Sanksjoner

For å følge internasjonale sanksjoner, har TNT suspendert visse tjenester til enkelte land, eller implementert tilleggskrav. Se oversikt over land med sanksjoner som påvirker TNTs tjenester under.
 

Nyttige linker:

Hviterussland

- Tjenester mellom Canada og Hviterussland er suspendert inntil videre.

 

Krim-regionen

- Alle tjenester til og fra Krimhalvøya er suspendert fra 04.04.2016.

 

Cuba

- Alle tjenester til og fra Cuba er suspendert.

- TNT betjener heller ingen av Cubas ambassader eller konsulater noe sted i verden.

 

Iran

- Alle tjenester til og fra Iran blir suspendert fra 04.04.2016.

- TNT betjener heller ingen Iranske ambassader eller konsulater noe sted i verden.

 

Nord-Korea (DPRK, North Korea)

- Alle tjenester inn til og ut av Nord-Korea er suspendert inntil videre.

- TNT betjener heller ingen av Nord-Koreas ambassader eller konsulater noe sted i verden.

 

Russland

EU og USA har implementert visse sanksjoner mot Russland. For å kunne operere til og fra Russland innenfor regelverket overholder TNT følgende tiltak:

- Ingen militære varer godtas for forsendelse til eller fra Russland
- Ingen forsendelser godtas for forsendelse til militære sluttkunder i Russland
- Varer og utstyr relatert til Olje & Gass bransjen krever en egen lisens for å kunne godtas for transport til Russland [Liste over varer som krever lisens].

 

Sudan

- Tjenester til og fra Sudan og Sør-Sudan er suspendert fra 04.04.2016.

- TNT betjener heller ingen av Sudans ambassader eller konsulater noe sted i verden.

 

Syria

- Alle tjenester inn til og ut av Syria er suspendert.

- TNT betjener heller ingen Syriske ambassader eller konsulater noe sted i verden.

 

Somalia

Tjenester til og fra Somalia er suspendert.

 

Yemen

Tjenester til og fra Yemen er suspendert.