Tørris

Transport av forsendelser med Tørris

Oppdatering 01.07.2015

TNT bestreber seg på å alltid levere dine forsendeler i perfekt stand til rett tid. For å unngå skader og forsinkelser av gods i isoporesker må alle slike forsendelser ha en ytre emballasje av vanlig pappeske f.o.m 1. Juli 2015. Dette vil eliminere forsinkelser oppstått på grunn av:
 

 • Isoporesker som blir skades underveis i transporten og må stoppes for å ompakkes
 • Isoporpartikler som faller av og forårsaker blokkeringer og nedetid i sorteringssystemer
 • Etiketter som faller av isoporoverflaten, noe som fører til at forsendelsen kan bli forsinket
   

Spesielle krav når sendingen din inneholder tørris

Den internasjonale lufttransportorganisasjon ICAO klassifiserer tørris som et farlig stoff (Dry Ice 9 UN 1845). Forsendelser som inneholder tørris krever derfor nøyaktige merkinger både på fraktbrevet og på emballasjen.

 

Utfylling av fraktbrevet

 • I tillegg til beskrivelsen av innholdet i forsendelsen skal det også stå "Dry Ice 9 UN 1845" eller "Carbon Dioxide, solid 9 UN 1845" i feltet for varebeskrivelse
 • Hvor mange kolli forsendelsen inneholder
 • Nettomengde tørris pr. kolli (for eksempel 2 x 10 kg) På spørsmålet om forsendelsen inneholder farlige stoffer skal det krysses av for "Yes"
 • Vær oppmerksom på dokumentasjonen for forsendelser med tørris ikke kan lages i myTNT. Ta kontakt med kundeservice for assistanse.

Merking av tørris, UN1845

 • Hvert kolli skal merkes med fareseddel klasse 9 (se eksempel til høyre). Hver side på fareseddelen (diamanten) skal det være minst 10 cm.
 • I tillegg til fraktbrevet skal man også skrive teksten "Carbon Dioxide, solid 9 UN 1845" eller "Dry Ice 9 UN 1845" direkte på forsendelsens emballasje
 • Både avsenderens og mottakerens navn og adresseopplysninger skal skrives direkte på emballasjen
 • Emballasjen skal følge IATAs emballeringsinstrukser 904.
 • Hvert kolli skal merkes med nettomengde tørris

TNT forbeholder seg retten til å nekte transport av forsendelser hvor kravene ovenfor ikke imøtekommes på en tilfredstillende måte. TNT belaster et tillegg per forsendelse for transport av forsendelser med tørris. Vær oppmerksom på at dersom tørris benyttes for å beskytte et annet farlig stoff i forsendelsen, vil den være klassifisert som farlig gods og kan ikke sendes i TNTs nettverk uten spesiell godkjennelse. Kontakt kundervice dersom du er i tvil.