Sikker transport

Dine sendinger er i trygge hender

Våre globale og lokale sikkerhetsteam jobber døgnet rundt for å sikre den høyeste standard av sikker transport - fra det øyeblikket vi henter din sending til den er trygt levert på andre siden av byen eller på andre siden av jorda.

TNT arbeider kontinuerlig med å forbedre sine sikkerhetstjenester ved å fokusere på risikoreduserende tiltak for å hindre eksponering for handlinger av kriminalitet og terrorisme for å beskytte sine ansatte, eiendeler og kundenes varer.

Våre sikkerhetsteam

TNT har etablert et sikkerhetsteam som jobber helhetlig med sikkerhet på globalt nivå, med blant annet: utvikling og implementering av global sikkerhetsstrategi, standarder, utvikling av systemer, måling, dele beste praksis på tvers av organisasjonen, administrere sikkerhetskrav, støtte lokale sikkerhetsteam.
 

Ansvaret for sikkerheten ligger hos TNT Global Customs and Security Director, som rapporterer direkte til Global Network Operations Managing Director for TNT. Hver region og hvert land har dessuten en sikkerhetsansvarlig og et sikkerhetsteam, samt en etablert og kompetent sikkerhetsstruktur, for å administrere sikkerhet på lokalt nivå.
 

På områder med økt risiko implementerer TNT ekstra sikkerhetstiltak, som kan inkludere kontrollsenter for sikkerhet, GPS, vakthold, etc. Av sikkerhetshensyn til sine ansatte, eiendeler, og kundenes forsendelser, kan ikke TNT offentliggjøre detaljert informasjon om sikkerhetstiltak.

 

Retningslinjer for sikker transport

TNT er et aktivt medlem i et antall bransjeorganisasjoner globalt som fokuserer både på toll- og sikkerhetsspørsmål, og jobber kontinuerlig med både statlige og internasjonale tilsynsorganer for å øke sikkerheten i forsyningskjeden. I tillegg har TNT interne sikkerhetsprogrammer, retningslinjer og systemer, som inkluderer blant annet:

 

 • Opplæring i sikkerhet
  Sikkerhet er en del av introduksjonskursene for alle nyansatte. Spesifikk sikkerhetsopplæring som Driver's Security Awareness Training og Golden Rules for ansatte i relevante funksjoner, med jevnlig oppdatering.
 • Screening av ansatte og underleverandører
  TNT sikkerhetsklarerer ansatte og underleverandører i tråd med egne sikkerhetsrutiner og lokal lovgivning.
 • Risikovurdering på transportruter
  TNT har implementert en prosess for risikoanalyse av ruter, alle nye og eksisterende ruter blir jevnlig undersøkt for sikkerhetsrisiko.
 • Sikker lagring i transitt
  Retningslinjer er implementert gjennom hele nettverket for å sikre at alle våre lokasjoner er sikret også utenom drift/åpningtid.

Sertifikater

Vi har implementert sikkerhetsstandarder som dekker hele vårt nettverk og alle aspekter av sikkerhet, inkludert kjøretøy sikkerhet, adgangskontroll, ITV, vektere, alarmsystemer, trening, etc. TNTs sikkerhetsstandarder er basert på Transported Asset Protection Association (TAPA) 'C' gradering. Imidlertid har TNT i overkant av 100 viktige knutepunkter og depoter globalt som er tapa 'A' sertifisert. I tillegg har TNT mange flere steder som ikke er TAPA 'A' sertifisert, men er på TAPA A-nivå standard. Sikkerhetsnivåer for alle steder i TNTs nettverk er basert på resultatene av sine sikkerhets risikovurderinger og relevante risikoreduserende sikkerhetskontroller er gjennomført. 
 

TNT er forpliktet til å oppnå standarder under ulike fortollings og sikkerhets programmer rundt om i verden, blant annet US Customs-Trade Partnership Against Terrorism (C-TPAT) sertifisering (godkjent av US Customs Border og beskyttelse i USA sammen med C-TPAT utenlandske validering status) og er autorisert økonomisk operatør (AEO) godkjente i EUs medlemsstater.
 

I tillegg har TNT AEO godkjente sertifiseringer i Norge, Sveits og Taiwan, Secure Trade Partner + (STP +) i Singapore, og Partners in Protection (PIP) i Canada. TNT fokuserer på alle relevante nasjonale fortollings og sikkerhetsprogrammen for å gi en trygg tjeneste.

 

Flysikkerhet

TNT har utviklet et moderne flysikkerhets program som fokuserer på kontinuerlig forbedring og utvikling tatt i betraktning de siste regulatoriske krav og teknologiske fremskritt samt implementere beste praksis prosesser. TNT er svært engasjert og aktiv i diskusjoner med myndigheter og bransjeorganisasjoner til å forbedre sine standarder for luftfartssikkerhet globalt.