Sikker transport

Varene dine er i trygge hender

Våre globale og lokale sikkerhetsteam jobber døgnet rundt for å sikre de høyeste standarder for sikker transport – fra det øyeblikket vi henter forsendelsen til den leveres trygt på andre siden av byen eller verden.

TNT tilstreber stadig å bedre sikkerhetstjenestene sine, ved å fokusere på risikoreduserende tiltak for å forhindre eksponering mot kriminelle handlinger og terrorisme, for å beskytte deres ansatte og eiendeler samt kundenes varer.

Vårt sikkerhetsteam

På globalt nivå har TNT et etablert globalt sikkerhetsteam ved hovedkontoret, med fokus på det komplette omfanget av sikkerhet, inkludert: utvikling og implementering av en global sikkerhetsstrategi, standarder, utvikling av systemer, administrasjon av sikkerhetsresultater, deling av beste praksis, styring av luftfartssikkerhetskrav, støtte av sikkerhetsteam i felten og levering av enhetlige kontaktpunkter for våre strategiske kunder på seniornivå.
 

Sikkerhetsansvaret ligger hos TNT Global Customs and Security Director, som rapporterer direkte til Global Network Operations Managing Director for TNT. Hver driftsenhet og hvert land har en sikkerhetsansvarlig, et sikkerhetsteam og en etablert kompetent sikkerhetsstruktur for å håndtere sikkerhetsstandarder og risikoer på lokalt nivå.
 

I høyrisikoområder iverksetter TNT ytterligere sikkerhetstiltak som kan omfatte sikkerhetskontrollsentre, GPS, sikkerhetseskorter, forbedret kontroll av stedet osv.  For å beskytte deres ansatte og eiendeler samt kunders varer, begrenser TNT sine detaljerte sikkerhetsordninger.

 

Retningslinjer for sikker transport

TNT er et aktivt medlem av en rekke ekspressforeninger globalt, som fokuserer både på toll- og sikkerhetsinitiativer. De jobber kontinuerlig med tilsynsorganer og bransjekolleger for å styrke sikkerheten i forsyningskjeden. I tillegg har TNT mange interne sikkerhetsprogrammer, retningslinjer, prosesser og systemer, inkludert:

 

 • Sikkerhetsopplæring
  Sikkerhet er en del av alle introduksjonskurs for nyansatte.  Spesifikk sikkerhetsopplæring som Driver's Security Awareness Training og Golden Rules med tilbud om vedvarende oppfriskningskurs for relevante jobbfunksjoner.
 • Screening av ansatte og underleverandører
  TNT har en policy om screening av ansatte og underleverandører i tråd med deres risikovurdering og underlagt lokal lovgivning.
 • Risikovurdering av ruter
  TNT har innført en prosess for risikovurdering av ruter. Denne sikrer at alle nye og eksisterende fraktruter periodisk vurderes for sikkerhetsrisikoer.
 • TNT sikker lagring under transitt
  Retningslinjene tas i bruk for hele nettverket, for å sikre at alle steder er sikre utenfor driftstid og i lukkede perioder.

Sertifisering for sikker logistikk

TNT har implementert sikkerhetsstandarder for hele nettverket deres, som dekker alle aspekter av sikkerhet. Dette inkluderer kjøretøyets sikkerhet, tilgangskontroll, videoovervåkning, vakthold, alarmsystemer, opplæring osv. TNTs sikkerhetsstandarder er basert på Transported Asset Protection Associations (TAPA) C-gradering. TNT har imidlertid over 100 hovedknutepunkter og depoter globalt som er A-sertifisert av TAPA. I tillegg har TNT mange flere steder som ikke er A-sertifisert av TAPA, men som er på nivå med TAPAs A-standard. Sikkerhetsnivåer for alle lokasjoner i TNT-nettverket er basert på resultatene fra deres sikkerhetsrisikovurderinger, og relevante risikoreduserende sikkerhetskontroller blir implementert. 
 

TNT forplikter seg til å oppnå standarder under forskjellige tolledede sikre forsyningskjedeprogrammer over hele verden, noe som fremgår av deres sertifisering for US Customs-Trade Partnership Against Terrorism (C-TPAT) (godkjent av USAs US Customs Border and Protection sammen med C-TPAT-status for utenlandsk validering) og godkjente sertifiseringer hos de 25 juridiske enhetene i Authorized Economic Operator (AEO) for EUs medlemsstater.
 

I tillegg har TNT AEO-godkjente sertifiseringer i Norge, Sveits, Taiwan og Kina, Secure Trade Partnership+ (STP+) i Singapore og Partners in Protection (PIP) i Canada. TNT fokuserer på alle relevante nasjonale programmer for toll og sikkerhetsforsyningskjede, som lanseres for å kontinuerlig tilby en sikker forsyningskjedetjeneste.

 

Luftfartssikkerhet

TNT har utviklet et modent luftfartssikkerhetsprogram, som fokuserer på kontinuerlig forbedring og utvikling, med hensyn til de nyeste forskriftskrav og teknologiske fremskritt samt implementering av prosesser for beste praksis. TNT er ekstremt engasjert og aktiv i diskusjoner med tilsynsmyndigheter og bransjeorganer, for å forbedre sine standarder for luftfartssikkerhet globalt.