Strengere regler for privatimport av legemidler

Informasjons fra Tollvesenet 01.10.2015

Fra 1. oktober innstrammes reglene for hvilke legemidler som er tillatt for privatpersoner å importere i postforsendelser til Norge. Samtidig åpnes det for at tollerne kan destruere legemidler som er ulovlig importert. Disse har tidligere blitt returnert til avsender.

Bakgrunnen for endringene er den økende mengden ulovlige legemidler som selges på internett. Norske myndigheter ønsker ikke at folk skal få i seg falske legemidler og støtte kriminell virksomhet knyttet til dette.

 

Å handle legemidler på nettet er å gamble med helsa. Man vet aldri hva man får, og man kan i verste fall få alvorlige helseskader etter bruk av slike produkter. Snakk med legen din hvis du er syk og trenger behandling, sier seksjonssjef Martin Bjerke, i avdeling for tilsyn i Legemiddelverket.

 

Svært få eller ingen legemidler tillatt å importere

Privatpersoner kan heretter kun importere reseptfrie legemidler som er godkjent i Norge (med norsk bruksanvisning og tekst på pakningen) i postforsendelser fra EØS-land. Dette betyr i praksis at svært få eller ingen legemidler er tillatt å importere til Norge. Mottakere av pakker som inneholder ulovlig importerte legemidler får et varsel om at innholdet er beslaglagt.

 

Ti dagers svarfrist

Mottakeren får en frist på ti virkedager til å sende et svar med begrunnelse om at legemidlet er lovlig å importere. Dersom mottakeren ikke svarer Tollvesenet innen fristen, blir legemidlet destruert, forteller underdirektør Liv Rundberget i vareførselsseksjonen i Toll- og avgiftsdirektoratet. Dersom konklusjonen er at legemidlene er ulovlig importert blir de destruert. Eventuelt annet, lovlig innhold i pakken blir utlevert.

 

Årsaker til at legemidler ikke er tillatt å importere:

  • det mangler norsk godkjenning og pakning
  • legemidlet er importert fra land utenfor EØS
  • legemidlet er reseptpliktig i Norge
  • mengden som importeres er større enn tre måneders normalbruk
  • legemidlet er til dyr
  • legemidlet er ikke til personlig medisinsk bruk

Les mer om de nye reglene for privatimport av legemidler: www.legemidlerfrautlandet.no, og www.medicinesfromabroad.no

Spørsmål og svar