Odpowiedzialność społeczna

Odpowiedzialność społeczna jest integralną częścią naszej strategii biznesowej

Jest głęboko wbudowana we wszystkie obszary biznesowe i aktywności operacyjne TNT

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy

TNT stale wzmacnia kulturę bezpieczeństwa. Inwestujemy w zdrowie i bezpieczne warunki pracy naszych pracowników. Promujemy kulturę bezpieczeństwa angażując w to całe kierownictwo oraz wszystkich pracowników i podwykonawców naszej firmy.

Bezpieczne i zdrowe miejsce pracy

Nasze zasady higieny i bezpieczeństwa pracy działają w oparciu o międzynarodowy certyfikat OHSAS 18001. Wszystkie działy w ramach firmy zobowiązane sa do osiągnięcia
i utrzymania tego certyfikatu oraz do utrzymania certyfikatów uzyskanych lokalnie.
 

Ryzyka higieny i bezpieczeństwa w pracy związane z operacyjną działalnością firmy są na bieżąco monitorowane, identyfikowane i oceniane. Każda jednostka operacyjna posiada oszacowany proces ewentualnego ryzyka co pozwala stale monitorować czy dane zagrożenie się nie pojawia i jak jemu przeciwdziałać.

Bezpieczeństwo na drodze

Nasza flota to bezpieczne samochody, odpowiedzialni kierowcy oraz bezpieczne przejazdy transportowe. Na bieżąco kontrolujemy i indetyfikujemy ewentualne ryzyka
czy nieprawidłowości.

Celem TNT w tym obszarze jest stała kontrola floty samochodowej, umiejętności kurierów i jakości doręczeń. Dotyczy to również dostawców i podwykonawców TNT.

Ochrona środowiska

TNT jako globalna firma transportowa zobowiązuje się zapobiegać zanieczyszczeniom środowiska oraz zarządzać swoimi działaniami operacyjnymi w sposób zgodny
z obowiazującymi przepisami prawnymi i normami dotyczącymi środowiska.

TNT stale identyfikuje, ocenia i nadzoruje te aspekty swojej działalności, które mają wpływ na srodowisko.

Istotne aspekty środowiskowe:

 

  • zużycie paliw
  • emisja spalin
  • odpady z surowców wtórnych
  • zużycie energii elektrycznej

 

Jako globalna firma zamierzamy:

 

  • minimalizować zanieczyszczenia emitowane do powietrza oraz, w miarę możliwości, zużycia paliwa, energii i wody
  • redukować ilość wytwarzanych odpadów i utylizować je zmniejszając w ten sposób negatywny wpływ na środowisko
  • tworzyć i utrzymywać system zarządzania, który jasno precyzuje odpowiedzialność, zadania, metody monitorowania i przeglądu naszej działalności na rzecz ochrony środowiska
  • zapewniać wszystkim pracownikom szkolenie dające ogólną świadomość dotyczącą zagadanień środowiskowych
  • zachęcać naszych dostawców i podwykonawców do wprowadzania programów wspierających nasze cele i zadania środowiskowe w sytuacjach, gdy ich działalność ma znaczący wpływ na środowisko
  • brać pod uwagę aspekty środowiskowe podejmując decyzje dotyczące inwestycji i zakupów.