Oświadczenie o poufności

Niniejsze oświadczenie przedstawia politykę i zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych na naszej witrynie internetowej. Głównym przedmiotem naszej działalności są usługi z z akresu dostawy ekspresowej. Polityka ochrony prywatności obejmuje nas, naszą firmę oraz witrynę internetową.

DEKLARACJA DOTYCZĄCA POLITYKI TNT EXPRESS WORLDWIDE (POLAND) SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ PRZY UL. ANNOPOL 19 W WARSZAWIE (03-236), ZWANEJ DALEJ: „TNT”

Dane osobowe

Przykładowe informacje o klientach, które gromadzimy, obejmują imiona i nazwiska, nazwy, informacje o wysyłce, adresy, adresy poczty elektronicznej i numery telefonów. Niektóre informacje gromadzone przez TNT to dane dotyczące osoby, którą można zidentyfikować („dane osobowe”). 

Przekazanie danych osobowych

Dane osobowe, które udostępnią Państwo w ogólnie dostępnych częściach serwisu internetowego, mogą być ponadto osiągalne dla osób z krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które mogą nie zapewniać odpowiedniego poziomu ochrony. TNT może być zobowiązana do udostępnienia Państwa informacji lokalnym lub centralnym (zagranicznym) rządom, aby uzyskać zgodność z obowiązującym prawem lub zapewnić dostawę Państwa przesyłki do punktu docelowego.

Rzetelne i bezpieczne przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z naszą polityką podejmujemy wszelkie niezbędne działania, aby wszystkie dane osobowe pozostające w naszym posiadaniu były przetwarzane rzetelnie i zgodnie z prawem. Podejmiemy wszelkie niezbędne działania, aby wdrożyć i stosować niniejszą politykę prywatności. Wszyscy nasi pracownicy i podmioty przetwarzające dane, którzy mają dostęp do danych osobowych, są zobowiązani do zachowania ich poufności. 

Dostęp i korygowanie

Informacje: - które dane osobowe pozostają w posiadaniu TNT i w jakim zbiorze się znajdują; - o celu, zakresie, sposobie i dacie rozpoczęcia przetwarzania danych; - o źródle, z którego pochodzą dane ; - o sposobie udostępniania danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane mogą Państwo uzyskać, kontaktując się ze swoim lokalnym biurem TNT. Odpowiedź na zapytanie udzielona zostanie w ciągu 30 dni. Jeżeli ujawnienie Państwa danych osobowych będzie niemożliwe, podamy odnośną przyczynę. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości swoich danych osobowych prosimy o kontakt z nami dla zapewnienia dokładności, aktualności i kompletności informacji. W takiej sytuacji zaktualizujemy lub skorygujemy dane osobowe pozostające w naszym posiadaniu.

Zbieranie danych osobowych w serwisach internetowych TNT

Użytkownicy mogą odwiedzać większość stron niniejszego serwisu internetowego bez ujawniania kim są i bez udostępniania informacji o sobie. Niektóre usługi interaktywne wymagają jednak ujawnienia tożsamości przez użytkowników do aktywacji funkcji interaktywnej. W tym serwisie internetowym TNT może prosić użytkowników o ujawnienie danych osobowych. Takie informacje mogą być udostępniane przez nas naszym spółkom zależnym.

Aktywne gromadzenie danych osobowych i jego cel

Podczas wizyty w serwisie internetowym TNT aktywnie pozyskuje informacje od gości, zarówno poprzez zadawanie określonych pytań, jak i poprzez umożliwienie Państwu bezpośredniej wymiany informacji z nami za pomocą poczty elektronicznej. Niektóre informacje przekazywane przez Państwa mogą stanowić dane osobowe. Niektóre fragmenty niniejszego serwisu internetowego mogą wymagać ujawnienia przez Państwa danych osobowych, aby mogli Państwo skorzystać z funkcji specjalnych (takich jak alerty przesyłane pocztą elektroniczną lub subskrypcja biuletynu informacyjnego). W każdym punkcie, w którym gromadzone są informacje, zostaną Państwo powiadomieni o wymaganych informacjach i celu ich pozyskiwania. 

Bierne gromadzenie danych osobowych i jego cel

Pewne informacje mogą być gromadzone biernie (tj. gromadzone bez aktywnego udostępniania informacji przez Państwa) podczas poruszania się po serwisie internetowym. Takie gromadzenie prowadzone jest za pomocą różnych technologii i środków, takich jak adresy protokołu internetowego, pliki cookies (zobacz następny akapit), tagi internetowe i gromadzenie danych nawigacyjnych. Niniejszy serwis internetowy korzysta z adresów protokołu internetowego (IP). Adres IP to numer przypisany Państwa komputerowi przez Państwa dostawcę usług internetowych dla umożliwienia dostępu do Internetu. Używamy Państwa adresu IP do celów diagnozowania problemów z naszym serwerem, raportowania zagregowanych informacji, określania najszybszej trasy dla Państwa komputera, z której należy korzystać, aby się połączyć z naszym serwisem, a także do celów administrowania serwisem i usprawniania go.

Odnośniki do innych serwisów internetowych

Dla wygody użytkownika niniejszy serwis może zawierać odnośniki lub odwołania do innych serwisów internetowych. Należy pamiętać, że TNT nie ponosi odpowiedzialności za praktyki w zakresie prywatności ani za treść takich innych serwisów internetowych i że niniejsza polityka prywatności w żadnym razie ich nie dotyczy. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności każdego odwiedzanego przez Państwa serwisu internetowego.

Gromadzenie danych osobowych i jego cel

TNT zbiera i przechowuje informacje o każdej obsługiwanej przez siebie przesyłce. Dzięki temu możliwe jest efektywne świadczenie usług dostawy przesyłek, których oczekują nasi klienci. TNT korzysta z informacji o swoich klientach, ich przesyłkach oraz aktywności w zakresie nadawania przesyłek do celów świadczenia lub usprawniania usług dostępnych klientom TNT, informowania klientów o usługach dodatkowych, które mogą uznać za wartościowe, realizowania naszych uzasadnionych interesów biznesowych (w tym analizy trendów i badań rynku), określania cen, ustalania odliczeń, realizacji funkcji w zakresie wystawiania rachunków oraz przestrzegania oficjalnych przepisów, które obowiązują TNT i spółki zależne TNT. Wszelkie gromadzone przez nas dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie do celów świadczenia naszych usług, przy czym nie będziemy przechowywać ich przez okres dłuższy niż dozwolony przez prawo i konieczny w danym celu.

Strony trzecie

W procesie zbierania i użytkowania informacji o naszych klientach możemy korzystać ze wsparcia dostawców w zakresie przetwarzania tych informacji do celów wymienionych w poprzednim akapicie. Możemy ponadto zlecić naszym spółkom zależnym przetwarzanie informacji w naszym imieniu do tych celów. Tacy dostawcy i spółki zależne są zobowiązani do zachowania poufności informacji i nie mogą korzystać z informacji do żadnych innych celów. Poza tym, w miarę dalszego rozwijania naszej działalności, możemy nabywać lub sprzedawać spółki zależne lub jednostki biznesowe. Pośród aktywów przekazywanych w ramach takich transakcji mogą się znajdować informacje o klientach spółek zależnych lub jednostek biznesowych. Będziemy na bieżąco monitorować przestrzeganie obowiązującego lokalnego prawa i przepisów przez strony trzecie, takie jak dostawcy i wykonawcy, zajmujące się przetwarzaniem pozostających w naszym posiadaniu danych osobowych. 

Serwisy internetowe

TNT Poniżej opisano nasze zobowiązania w zakresie ochrony danych osobowych dotyczące serwisów internetowych TNT. O ile nie stwierdzono inaczej, możemy korzystać z Państwa informacji do celów doskonalenia zawartości naszego serwisu internetowego, dopasowywania serwisu internetowego do Państwa preferencji, przekazywania Państwu informacji (zgodnie z Państwa życzeniem), do celów marketingowych i do celów badań, a także do innych celów określonych w niniejszej polityce prywatności. Możemy ujawniać Państwa dane osobowe, jeżeli jest to wymagane przez obowiązujące prawo, prawomocny wyrok sądu lub decyzję administracyjną. 

Pliki cookies

Pliki cookies to małe pliki tekstowe, które serwis internetowy może przesyłać do przeglądarki użytkownika w celu zachowania ich na dysku twardym. Cookies mogą ułatwić korzystanie z serwisu internetowego poprzez zachowanie informacji o statusie, aplikacji, preferencjach i innych informacji o użytkowniku, a także administrowanie tymi informacjami. Ustawienia większości przeglądarek zezwalają na akceptację plików cookies, ale użytkownicy mogą je zmienić, aby odmówić akceptowania plików cookies lub otrzymywać ostrzeżenie przy ich przesyłaniu.

Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu używania przez nas plików cookie, prosimy kliknąć tutaj.

 

Adres poczty elektronicznej (e-mail; dotyczy wyłącznie subskrypcji)

W razie subskrypcji naszych alertów przesyłanych pocztą elektroniczną uzyskujemy Państwa adres poczty elektronicznej (e-mail). Adres ten będzie wykorzystywany wyłącznie do przekazywania Państwu informacji we wskazany sposób. Jeżeli będą Państwo chcieli się wypisać z listy naszych alertów przesyłanych pocztą elektroniczną, jest to możliwe w każdym momencie, jak określono w każdej otrzymywanej przez Państwa informacji, lub poprzez skontaktowanie się z nami pod adresem websitemanagement@tnt.com. 

Bezpieczeństwo

TNT podejmuje wszelkie zasadnie możliwe działania, aby chronić Państwa dane osobowe zebrane przez TNT podczas korzystania z tego serwisu internetowego i zabezpieczyć je przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i nieupoważnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem. Należy pamiętać, że przesyłanie informacji za pośrednictwem Internetu nie jest stuprocentowo bezpieczne ani wolne od błędów. Szczególnie wiadomość przesłana pocztą elektroniczną z tego serwisu internetowego może nie być bezpieczna i w związku z tym powinni Państwo zachować szczególną ostrożność, określając informacje, które mają być przesłane do nas pocztą elektroniczną. Odpowiadają Państwo ponadto za ochronę stosowanych w tym serwisie haseł, numerów identyfikacyjnych lub innych szczególnych funkcji.

Zmiany

TNT może zmienić niniejszą politykę prywatności według własnego uznania. Przed zmianą TNT zawiadomi użytkowników tego serwisu internetowego.

Odwiedzając tę stronę i korzystając z niej, wyrażasz zgodę na zapisywanie przez firmę TNT i jej partnerów plików cookies. Dowiedz się więcej