Faktura handlowa

Sprawna odprawa celna towarów

Kluczem do bezproblemowego załatwienia formalności celnych jest kompletna i prawidłowo wystawiona faktura handlowa. Faktura jest wymagana, gdy towar przeznaczony jest do dalszej sprzedaży lub jest częścią transakcji handlowej. Faktura pro-forma może być wykorzystana, gdy towar nie jest przeznaczony do sprzedaży i nie ma wartości handlowej.

Szablon faktury handlowej

Aby pomóc Ci w przygotowaniu właściwej faktury handlowej przygotowaliśmy prosty w wypełnianiu szablon. Pamiętaj: szablon jest przeznaczony tylko dla celów poglądowych. Odpowiedzialność za prawidłowe wystawienie faktury handlowej ponosi podmiot wystawiający.

Główne elementy Faktury Handlowej

Co zawiera Twoja przesyłka?

 

Opis towaru

Ta informacja pomaga agentom celnym właściwie ocenić rodzaj Twojej przesyłki. Opis towaru powinien dokładnie wskazać co to jest, z czego jest wykonane i jakie jest przeznaczenie towaru (jeśli to możliwe). Opis powinien być czytelny i dokładnie opisywać wszystkie elementy, z których składa się przesyłka.

 

Kody Taryfowe

Zharmonizowany System Klasyfikacji (kody HS) klasyfikuje towary tak, aby organy celne wiedziały jakie podatki, cła i procedury kontrolne powinny być zastosowane. Kody taryfowe nie są obowiązkowe, ale wpisanie ich pomoże przyspieszyć odprawę celną.

$

Dokładna wartość przesyłki

Nawet jeśli przewożony towar jest tylko wzorem, upominkiem lub próbką, wymagane jest podanie wartości. Podana wartość powinna być jak najdokładniejsza. Jeśli wartość nie będzie podana, procedura celna znacznie się przedłuży. Sugerujemy wpisanie wartości towaru w takiej samej walucie, jak na fakturze.

Kraj pochodzenia

Nazwa kraju, w którym towar został wyprodukowany. Czasami kraj pochodzenia jest inny niż kraj, z którego towary są wysłane. W pewnych przypadkach może być wymagany Certyfikat pochodzenia. Aby uzyskać więcej informacji o Certyfikacie pochodzenia prosimy o kontakt z lokalną Izbą Handlową.

Warunki Incoterms

Na każdej fakturze handlowej należy wpisać warunki sprzedaży (Incoterms). Incoterms® 2010 to uznany na rynku międzynarodowym standard wprowadzony przez Międzynarodową Izbę Handlową (ICC). Reguły te dzielą koszty i odpowiedzialność pomiędzy nabywcę i sprzedawcę. Inceterms zajmują się kwestiami związanymi z transportem produktów od sprzedawcy, do nabywcy.

Jeśli posiadasz umowę sprzedaży będzie ona określać warunki Incoterms. Jeśli nie posiadasz umowy sprzedaży, musisz wybrać jeden z warunków Incoterms, który ma zastosowanie do Twoich przesyłek w transporcie drogowym i lotniczym, np. DAP (Delivered at Place), co oznacza, że Ty jako nadawca opłacasz przesyłkę, natomiast odbiorca jest odpowiedzialny za uiszczenie podatków i ceł.

Szybka i sprawna odprawa celna

Teraz już wiesz, jak właściwie przygotować fakturę handlową, aby szybko i sprawnie przejść przez odprawę celną. Aby oszczędzić czas pobierz szablon faktury handlowej.