Faktura handlowa

Prawidłowa faktura zapewnia szybki transport

Kluczem do bezproblemowej odprawy celnej jest kompletna i prawidłowa faktura handlowa, której wymaga urząd celny w celu ustalenia wysokości ewentualnych podatków oraz opłat celnych. Prawidłowo wypełniona faktura pomaga unikać opóźnień.

Szablon faktury handlowej

Aby pomóc Ci w przygotowaniu właściwej faktury handlowej przygotowaliśmy prosty w wypełnianiu szablon. Pamiętaj: szablon jest przeznaczony tylko dla celów poglądowych. Odpowiedzialność za prawidłowe wystawienie faktury handlowej ponosi podmiot wystawiający.

Niezbędne informacje na temat faktury handlowej

Co znajduje się w Twojej przesyłce?

 

Opis towarów

Opis służy do poinformowania organów celnych o zawartości przesyłki. Powinien on zawierać informacje o tym, co jest przesyłane, z czego jest to wykonane i do czego to służy (w stosownych przypadkach). Opis powinien być jasny i zawierać informacje o wszystkich przedmiotach znajdujących się w przesyłce.

 

Kody taryfowe

System zharmonizowany (kody HS) stosowany jest do klasyfikacji towarów w celu umożliwienia organom celnym stosowania odpowiednich podatków, ceł i środków kontroli. Choć zamieszczenie kodu HS nie jest obowiązkowe, przyśpiesza odprawę celną.

$

Dokładnie oszacuj wartość przesyłki

Nawet jeśli zawartość przesyłki jest próbką, upominkiem lub zwrotem, w dalszym ciągu ma jakąś wartość — choćby był to jedynie koszt produkcji. Należy podać jak najdokładniejszą kwotę. Podważenie wyceny przez służby celne może prowadzić do opóźnień lub nałożenia kar. Kolejna porada — podaj wartość towarów w walucie podanej na fakturze.

Kraj pochodzenia

Jest to kraj, w którym produkowane są przesyłane towary. Może on różnić się od kraju, z którego towary są wysyłane. W niektórych przypadkach wymagane jest świadectwo pochodzenia. Aby uzyskać dalsze informacje na temat świadectwa pochodzenia, skontaktuj się z lokalną izbą handlową.

Wybierz odpowiednie warunki Incoterms

Na każdej fakturze handlowej należy podać warunki sprzedaży (Incoterms). Incoterms® 2010 to stosowany na całym świecie standard ustanowiony przez Międzynarodową Izbę Handlową. Reguły te umożliwiają służbom celnym rozpoznanie właściciela przesyłki na dowolnym etapie transportu.

Jeśli masz umowę sprzedaży, będą na niej podane warunki Incoterms. Jeśli nie masz umowy sprzedaży, musisz wybrać jedną z reguł Incoterms, która ma zastosowanie do Twoich przesyłek w transporcie lądowym lub powietrznym. Np. DAP (dostarczone do miejsca) oznacza, że Ty jako nadawca pokrywasz koszt przesyłki, ale odbiorca jest odpowiedzialny za podatki i cła.

Łatwa odprawa celna

Teraz wiesz, jak łatwo przejść przez odprawę celną z odpowiednio przygotowaną fakturą handlową. Możesz utworzyć własną lub oszczędzić czas, korzystając z naszego szablonu faktury handlowej.