Dopłata paliwowa

Co to jest?

Dopłata paliwowa dla usług międzynarodowych ustalana jest w oparciu o cenę baryłki ropy naftowej określoną przez giełdę londyńską - tzn. cenę London Brent Crude Oil. Natomiast dopłata paliwowa w usługach krajowych jest określana na tej samej podstawie, ale jej wysokość jest znacznie zredukowana.

Wysokość dopłaty paliwowej jest zmienna, określona jest w % od wartości usługi i jest aktualizowana na początku każdego miesiąca.

Jednocześnie informujemy, że dopłata paliwowa nie została uwzględniona w cenach wyliczanych przez internetowe narzędzia TNT, ani w cenach określonych w cennikach.
Aby zatem wyliczyć całkowity koszt usługi, należy do ceny podstawowej doliczyć aktualnie obowiązującą dopłatę paliwową.

Poniżej prezentujemy tabelę, w której znajdują się przedziały cen za baryłkę ropy Brent. Każdemu z tych przedziałów odpowiada określona wysokość procentowej dopłaty, która ustalana jest w cyklu miesięcznym. W związku z terminami publikacji danych dotyczących średniej ceny baryłki oraz koniecznością informowania klientów o obowiązującej dopłacie z wyprzedzeniem, występować będzie jednomiesięczne przesunięcie pomiędzy ustalaniem a obowiązywaniem danej dopłaty. Tak więc wysokość dopłaty wynikająca z cen ropy np. w listopadzie będzie obowiązywać w styczniu.