Dopłata paliwowa

Co to jest?

Dopłata paliwowa dla usług międzynarodowych ustalana jest w oparciu o cenę baryłki ropy naftowej określoną przez giełdę londyńską - tzn. cenę London Brent Crude Oil. Podlega ona comiesięcznym korektom opartym na zaokrąglonej średniej cenie baryłki ropy naftowej, opublikowanej przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy (IMF). Aby pobrać najnowsze dane miesięczne (w formacie csv) kliknij tutaj.
Natomiast dopłata paliwowa w usługach krajowych jest określana na tej samej podstawie, ale jej wysokość jest znacznie zredukowana.

Wysokość dopłaty paliwowej jest zmienna, określona jest w % od wartości usługi i jest aktualizowana na początku każdego miesiąca.

Jednocześnie informujemy, że dopłata paliwowa nie została uwzględniona w cenach wyliczanych przez internetowe narzędzia TNT, ani w cenach określonych w cennikach.
Aby zatem wyliczyć całkowity koszt usługi, należy do ceny podstawowej doliczyć aktualnie obowiązującą dopłatę paliwową.

Poniżej prezentujemy tabelę, w której znajdują się przedziały cen za baryłkę ropy Brent. Każdemu z tych przedziałów odpowiada określona wysokość procentowej dopłaty, która ustalana jest w cyklu miesięcznym. W związku z terminami publikacji danych dotyczących średniej ceny baryłki oraz koniecznością informowania klientów o obowiązującej dopłacie z wyprzedzeniem, występować będzie jednomiesięczne przesunięcie pomiędzy ustalaniem a obowiązywaniem danej dopłaty. Tak więc wysokość dopłaty wynikająca z cen ropy np. w listopadzie będzie obowiązywać w styczniu.

TNT zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości dopłaty paliwowej oraz tabeli bez uprzedzenia. Zarówno kwota, jak i czas obowiązywania dodatkowej opłaty będą ustalane według uznania firmy TNT. Prosimy o regularne sprawdzanie tej witryny w celu uzyskania aktualnych informacji.