Dokumentacja

Dokumentacja przewozowa

Prawidłowo wypełniony list przewozowy oraz prawidłowa faktura handlowa pozwalają na doręczenie przesyłki na czas i bez opóźnień.

List przewozowy

List przewozowy towarzyszący przesyłce na całej trasie, może być wypełniony ręcznie
lub wygenerowany automatycznie za pomocą aplikacji do wysyłki online. Przeczytaj jak poprownie wypełnić list przewozowy.

Odprawa celna

Wszystkie przesyłki międzynarodowe muszą zawierać na potrzeby odpraw celnych fakturę handlową. Dowiedz się więcej o odprawach celnych.