Bezpieczny transport

Twoje towary są w dobrych rękach

Nasze globalne i lokalne zespoły pracowników stale pracują nad zapewnieniem bezpieczeństwa przesyłki w drodze
- od chwili jej odbioru do momentu doręczenia, w każdym miejscu na świecie.

TNT nieustannie pracuje nad polepszeniem ochrony i bezpieczeństwa w transporcie, koncentrując się na środkach ograniczających ryzyko, aby zapobiec zbyt dużej ekspozycji przesyłek na ewentualne akty przestępczości i terroryzmu.

Zespoły do spraw bezpieczeństwa

Na poziomie globalnym, TNT ustanowiło specjalny zespół pracowników dbających o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa poprzez: rozwój i wdrażanie globalnej strategii bezpieczeństwa, standardów, rozwój systemów, zarządzanie bezpieczeństwem, dzieleniem się dobrymi praktykami z innymi krajami, zarządzanie wymaganiami w zakresie ochrony lotnictwa, wspieranie lokalnych zespołów bezpieczeństwa.

 

Odpowiedzialność za bezpieczeństwo i ochronę spoczywa na Dyrektorze ds. Cła i Bezpieczeństwa TNT, który raportuje do Dyrektora Zarządzającego Sieci TNT.
Każda komórka operacyjna i kraj posiadają w swoich strukturach kompetentny zespól pracownikó ds. bezpieczeństwa
i ochrony, aby zarządzać standardami bezpieczeństwa i ryzykiem na poziomie lokalnym.

 

W obszarach wysokiego ryzyka, TNT wdraża dodatkowe pomiary bezpieczeństwa, w skład których wchodzi centrum kontroli, GPS, eskorta ochrony, zwiększona kontrola itp.
W celu ochrony swoich pracowników, aktywów i mienia klientów, TNT dokładnie przestrzega wszystkich elementów bezpieczeństwa.

 

Przewodnik bezpiecznego transportu

TNT jest aktywnym członkiem wielu stowarzyszeń, które działają na rzecz poprawy bezpieczeństwa transportu przesyłek oraz łańcucha dostaw. Dodatkowo TNT wdrożyło wiele programów i procesów bezpieczeństwa,tj.:

 

 • Szkolenia z bezpieczeństwa
  Zagadnienie bezpieczeństwa stanowi istotny element w szkoleniach nowych pracowników.
 • Weryfikacja pracowników i podwykonawców
  Jedna z polis TNT dotyczy werfikacji pracowników oraz podwykonawców na listach sankcyjnych.
 • Ocena ryzyka trasy
  TNT wdrożyło polisę ceny ryzyka trasy, aby upewnić się, że dotychczasowe trasy przesyłek są bezpieczne. Oceny odbywają się cyklicznie.
 • Bezpieczne przechowywanie w transporcie
  Specjalne przewodniki są dostępne we wszystkich jednostkach TNT, aby zapewnić właściwą wiedzę z zakresu bepiecznego przechowywania/magazynowania przesyłek.

Certyfikat bezpieczeństwa w logistyce

TNT wprowadziło standardy bezpieczeństwa w całej sieci transportowej spełniające wszelkie aspekty bezpieczeństwa włączając w to zabezpieczenia pojazdów, kontrole dostępów, CCTV, strażnika, systemy alarmowe, szkolenia itp. Standardy bezpieczeństwa TNT oparte są na Transported Asset Protection Association (TAPA) klasyfikacji 'C'.

 

Dodatkowo TNT posiada certyfikat AEO w Norwegi, Szwajcarii i Tajwanie, Secure Trade Partnership + (STP+) w Singapurze, oraz Partners in Protection (PIP) w Kanadzie.