Incoterms

Vad är de?

"Incoterms" är det korta och snabba sättet att säga International Commercial Terms (internationella handelstermer). De publicerades för första gången 1936 och är en uppsättning med 11 regler som definierar vem som ansvarar för vad vid internationella transaktioner.

Varför är de så viktiga?

Eftersom de är kända och vedertagna från Austin till Zanzibar. En rekommendation på varje enskild handelsfaktura – som kraftigt minskar risken för potentiellt kostsamma missförstånd och tvister.

Vad täcker de?

Incoterms preciserar alla ansvarsområden, risker och kostnader som är inblandade vid transport av varor från säljare till köpare.

De 3 vanligaste internationella Incoterms

EXW – Ex-Works (tillgängligt på säljarens lager)

 • Köparen står för nästan alla kostnader och risker under transportprocessen
 • Säljarens enda uppgift är att se till att köparen får tillgång till varorna
 • När köparen har tillgång till varorna övergår ansvaret till denne (inklusive att lasta dem)

Risken övergår från säljare till köpare:

På säljarens lager, kontor eller där varorna hämtas.

DAP – Delivered At Place (levererat på angiven plats)

 • Säljaren står för kostnaderna och risken med att transportera varor till en överenskommen adress
 • Varorna anses vara levererade när de är vid adressen och redo att lastas av
 • Export- och importansvaret är detsamma som vid DAT (levererat på angiven terminal)

Risken övergår från säljare till köpare:

När varorna är redo att lastas av vid överenskommen adress

DDP – Delivered Duty Paid (levererat förtullat, på angiven plats)

 • Säljaren tar nästan fullt ansvar under transporten
 • Denne står för alla kostnader och risken med att transportera varorna till den överenskomna adressen
 • Säljaren ser även till att varorna är redo att lastas av, uppfyller export- och importkrav samt betalar eventuella avgifter

Risken övergår från säljare till köpare:

När varorna är redo att lastas av vid den överenskomna adressen.

 

Övriga Incoterms

 

CIP – Carriage And Insurance Paid To (transport och försäkring betald till) (med angiven plats)

 • Samma säljaransvar som vid CPT med en skillnad: säljaren betalar även för att försäkra varorna
 • Säljaren är endast skyldig att teckna en försäkring med minimalt skydd
 • Om köparen vill ha mer omfattande försäkring måste denne ordna det själv

Risken övergår från säljare till köpare:

När köparens förste fraktförare tar emot varorna.

DAT – Delivered At Terminal (levererat på angiven terminal)

 • Säljaren ansvarar för kostnaderna och risken med att transportera varorna till överenskommen terminal
 • Terminalen kan vara en flygplats, ett lager, en gata eller en containerplats
 • Säljaren ordnar med exportklarering och lastar av varorna vid terminalen
 • Köparen står för importklarering och alla relaterade avgifter

Risken övergår från säljare till köpare:

Vid terminalen.

FCA – Free Carrier (hos transportören) (med angiven plats)

 • Det är säljarens uppgift att leverera varorna till fraktförare kontrakterad av köparen vid en överenskommen plats
 • Säljaren måste även exportklarera varorna

Risken övergår från säljare till köpare:

När köparens förste fraktförare tar emot varorna.

CPT – Carriage Paid To (transport betald till) (med angiven plats)

 • Samma säljaransvar som vid FCA med en skillnad: säljaren står för transportkostnaden
 • Precis som vid FCA är det säljarens ansvar att klarera varorna för export

Risken övergår från säljare till köpare:

När köparens förste fraktförare tar emot varorna.EXW – Ex.Works (tillgängligt på säljarens lager).

FAS – Free Alongside Ship (placerat vid fartygssida) (med angiven lasthamn)

 • Säljaren står för alla kostnader och risken till dess att varorna har levererats bredvid fartyget
 • Köparen tar sedan över risken och tar hand om export- och importklarering

Risken övergår från säljare till köpare:

När varorna har levererats bredvid fartyget.

FOB – Free On Board (godset ombord) (med angiven lasthamn)

 • Säljaren står för alla kostnader och risken till dess att varorna har levererats ombord på fartyget
 • Denne tar även hand om exportklareringen
 • Köparen tar på sig fullt ansvar i den stund som varorna är ombord

Risken övergår från säljare till köpare:

När varorna har levererats ombord på fartyget.

CFR – Cost And Freight (godset ombord och skeppat) (med angiven destinationshamn)

 • Säljaren har samma ansvar som vid FOB men måste även stå för kostnaden för att ta varorna till hamnen
 • Precis som med FIB antar köparen fullt ansvar i den stund som varorna är ombord

Risken övergår från säljare till köpare:

När varorna är ombord på fartyget.

CIF – Cost, Insurance And Freight (godset ombord, försäkrat och skeppat) (med angiven destinationshamn)

 • Säljaren har samma skyldigheter som vid CFR men måste även stå för försäkringskostnaderna
 • Som vid CIP är säljaren bara skyldig att teckna en försäkring med minimalt skydd
 • Om köparen vill ha mer omfattande försäkring måste denne betala för det själv

Risken övergår från säljare till köpare:

När varorna är ombord på fartyget.

Har du koll på Incoterms? Bra. Då kan du börja skicka.