Tulltjänster

Utlägg för tull, skatt och avgifter

Avgiften tillämpas på försändelser där TNT betalar tullar, skatter och andra statliga avgifter för kundens räkning.

Boka nu

Kontakta oss för att boka en tillvalstjänst.