Tulltjänster

Utläggsavgift

FedEx betalar tull- och moms till Tullverket å dina vägnar så att ditt gods kan passera genom tullen. Detta medför en utläggsavgift, beroende på tull- och momssumman.

Boka nu

Kontakta oss för att boka en tillvalstjänst.