Tillvalstjänster, avgifter och tillägg

Behöver din försändelse lite extra uppmärksamhet? TNT erbjuder ett brett utbud av tillvalstjänster för att möta dina behov. Tänk även på de obligatoriska avgifterna som gäller för varje försändelse.

Tilläggstjänster

Upphämtning och leverans

 • Prioritet
 • Service i avlägsna områden
 • Åtgärdad felaktig adress

Försändelsehantering

 • Inte lämplig för transportband
 • Överskrider tillåtna mått
 • Ej stapelbart

Särskilda transporter

 • Farligt gods
 • Försändelser med litiumbatterier
 • Torris
 • Biologiska substanser, kategori B
 • Farligt gods, reducerad mängd
 • Farligt gods, begränsad mängd

Tulltjänster

 • Utlägg för tull, skatt och avgifter

Mer

Läs mer om våra tilläggstjänster

Tilläggsavgifter

Vissa tillägg och avgifter är obligatoriska och gäller för alla dina TNT-försändelser. När du skickar försändelser med TNT gäller dessa tillägg:

Bränsletillägg
TNT tillämpar ett indexbaserat bränsletillägg på alla försändelser. 

Avgift för utökade säkerhetsåtgärder
TNT har infört utökade förfaranden, aktiviteter och investeringar för att skydda våra kunders försändelser när de är i vårt förvar. För att delvis täcka de merkostnader detta medför tillämpas en säkerhetsavgift för alla försändelser.

Säkerhetsavgiften tillkommer på alla internationella Express-, Economy Express- och Special Express-försändelser med 0,46 SEK per kilo*, med en minsta avgift på 4,65 SEK och en högsta avgift på 92,50 SEK per försändelse. OBS! Ej vid flygfrakt. Vid flygfrakt, se nedan. Säkerhetsavgiften är inkluderad i fraktkostnaden, den presenteras inte som en separat rad på din faktura.

För flygfraktförsändelser gäller en avgift på 0,76 SEK per kilo*. Minimiavgiften baseras på en vikt på 100 kg. Det finns ingen maxgräns för avgiftsbelagd vikt.

*TNT använder volymviktsberäkning för att beräkna om försändelsen skall prissättas efter försändelsens vikt eller volym – det värde som är högst används.

Boka en tillvalstjänst

Kontakta oss för att boka en tillvalstjänst.