Tillvalstjänster, avgifter och tillägg

Behöver din försändelse lite extra uppmärksamhet? TNT erbjuder ett brett utbud av tillvalstjänster för att möta dina behov. Tänk även på de obligatoriska avgifterna som gäller för varje försändelse.

Tillval

Upphämtning och leverans

 • Prioritet
 • Service i avlägsna områden
 • Åtgärdad felaktig adress

Försändelsehantering

 • Emballage 
 • Vikt
 • Inte lämplig för transportband
 • Överskrider tillåtna mått
 • Ej stapelbart

Särskilda transporter

 • Farligt gods
 • Försändelser med litiumbatterier
 • Torris
 • Biologiska substanser, kategori B
 • Farligt gods, reducerad mängd
 • Farligt gods, begränsad mängd

Tulltjänster

 • Utlägg för tull, skatt och avgifter

Mer

 • Transportförsäkring
 • Fraktsedlar och fakturor

Läs mer om våra tilläggstjänster

Tilläggsavgifter

Vissa tillägg och avgifter är obligatoriska och gäller för alla dina TNT-försändelser. När du skickar försändelser med TNT gäller dessa tillägg:

Bränsletillägg
TNT tillämpar ett indexbaserat bränsletillägg på alla försändelser. 

Uppdateringar av våra tilläggsavgifter (gäller från 1 januari 2024)

2024 uppdaterar vi grundbeloppen för följande tilläggsavgifter.

 FrånTill
Kan inte staplas*1460 SEK/försändelse2300 SEK/försändelse 
Avlägset område
Utanför leveransområde**
4 SEK/kg (min. 205 SEK, max. 1100 SEK/försändelse)5.20 SEK/kg (min. 250 SEK, max. 1380 SEK/försändelse)
Icke-elektronisk försändelse60 SEK/försändelse90 SEK/försändelse

* För att undvika denna tilläggsavgift kan du läsa våra paketeringsriktlinjer.

** Postnumren där denna tilläggsavgift tillkommer ska uppdateras. Fullständig information finns här.

Uppdateringar av våra tilläggsavgifter för hantering av försändelser (gäller från och med 2 januari 2023)

1.    Nya tillägg för ytterligare hantering

Från och med 2 januari 2023 kan nya tillägg för ytterligare hantering (AHS) för ej standardmässiga paket komma att tillämpas för dina försändelser. Detta är för att ta hänsyn till de ytterligare resurser som krävs för att effektivt kunna skicka ej standardmässiga paket genom vårt nätverk.


a.    Tillägg för ytterligare hantering – Emballage

(400 SEK / försändelse)

AHS-Emballage utlöses av ej standardmässiga paket som inte är förenliga med våra standardprocesser och som kan utsätta vår utrustning, personal och andra paket för risker. Det krävs manuellt ingripande för att förhindra att dessa ej standardmässiga paket fastnar i transportband, blockerar rännor, förstör sorteringsutrustning eller skadar andra paket.

AHS-Emballage tillämpas för försändelser som innehåller artiklar eller paket som

 • inte är helt inneslutna i en yttre behållare eller förpackning
 • är inneslutna i en yttre behållare eller förpackning som inte är gjord av wellpapp (kartong), inklusive men inte begränsat till metall, trä, duk, läder, hårdplast, mjukplast eller expanderat polystyrenskum (t.ex. frigolit)
 • är inneslutna i en yttre behållare eller förpackning täckt av plastfolie eller sträckfilm
 • är runda eller cylindriska, inklusive (men inte begränsat till) poströr, burkar, hinkar, fat, däck eller trummor
 • är bundna med metall-, plast- eller tygband, eller har hjul (t.ex. en cykel), handtag eller remmar, inklusive förpackningar där det yttre omslaget sitter löst eller där innehållet sticker ut utanför omslaget
 • kan trassla in sig i eller orsaka skada på andra paket eller på vårt sorteringssystem.

b.    Tillägg för ytterligare hantering – Vikt

(200 SEK / försändelse)

Tillämpas för försändelser som innehåller artiklar eller paket med en faktisk vikt på över 31 kg (men under 68 kg).  Observera att AHS-Vikt inte tillämpas för artiklar, paket eller lådor på standardpallar.

Våra sorteringssystem är utformade för artiklar eller paket på upp till 31 kg. Paket över denna vikt kräver manuell hantering för att undvika att andra paket krossas eller medarbetare skadas.

Du kan läsa mer om dessa nya tilläggsavgifter här.

För att undvika dessa tilläggsavgifter kan du läsa mer om våra förpackningstips och -riktlinjer på tnt.com.


2.     Uppdaterad definition av befintliga tilläggsavgifter för att uppnå anpassning till globala operativa standarder

a
.     Ytterligare hantering – Ej systemhanterbart

AHS Ej systemhanterbart tillämpas om en artikel väger mindre än 30 kg och överskrider någon av följande dimensioner: 1,21 m (L) x 0,76 m (B) x 0,76 m (H)


b.    Ej stapelbar

Tilläggsavgift för icke stapelbart tillämpas för försändelser som innehåller minst ett kolli eller en lastpall som inte går att stapla. Icke stapelbart betyder att ett kolli eller en lastpall inte kan staplas vertikalt på ett säkert sätt. Denna tilläggsavgift tillämpas en gång per försändelse, även om flera kollin som identifieras som icke stapelbara slås samman i en försändelse.

* Vi förbehåller oss rätten att bedöma ytterligare hanteringskostnader för paket som kräver specialhantering eller som kräver att vi lägger till ytterligare emballage under transporten. Paketets form och dimensioner kan förändras under transporten, vilket kan påverka paketets berättigande för tilläggsavgifter. Om paketets form och dimensioner ändras under transporten kan vi när som helst göra tillämpliga justeringar av transportkostnaderna.

TNT förbehåller sig rätten att korrigera priser, tilläggsavgifter, transittider och zoner efter vad vi anser nödvändigt med eller utan föregående meddelande och i enlighet med våra transportvillkor.

 

Ytterligare skatter för TNT-försändelser importerade från Indien, Thailand och Vietnam där mottagaren betalar för frakten

Fakturor för importförsändelser med TNT från Indien, Thailand och Vietnam där mottagaren betalar för frakten, kommer att återspegla en ytterligare skatt på det belopp och från och med det giltighetsdatum som anges i tabellen nedan. Detta beror på en förändring av vår verksamhetsmodell och följer relevant skattelagstiftning. Skatten kommer att gälla för alla TNT-kunder vars försändelser ursprungligen kommer från Indien, Thailand eller Vietnam, inklusive betalare som faktureras utanför dessa länder. Kontakta oss på det hotlinenummer du hittar på din TNT-faktura om du har några frågor om skatten.

Försändelsens ursprungslandYtterligare skattGäller från datum
Indien18 %1 juni 2020
Vietnam10 %1 september 2020
Thailand7 %1 september 2020

Boka en tillvalstjänst

Kontakta oss för att boka en tillvalstjänst.