Försändelsehantering

Om din försändelse överskrider våra operativa standardmått eller om försändelsen inte är lämplig att hantera på våra automatiserade transportband kan vi hantera den manuellt mot en extra avgift.

Inte lämplig för transportband

En avgift för ”inte lämplig för transportband” tillämpas på försändelser som innehåller ett eller flera objekt, som inte ligger på pall och som inte kan hanteras i våra nätverk via automatiserade transportband om:

  • Vikten är lägre än 30 kg och
  • Ett eller flera mått överstiger 1,2 m (L) x 0,7 m (B) x 0,6 m (H)

Överskrider tillåtna mått

Tilläggsavgiften tillämpas på försändelser när ett eller flera av objekten väger över 30 kg, samt om ett eller flera av måtten överskrider:

  • Express 1,2 m (L) * 1,2 m (B) * 1,5 m (H)
  • Economy Express 2,4 m (L) * 1,2 m (B) * 1,8 m (H)

Ej stapelbart

Om dina försändelser kräver särskild hantering och extra resurser på grund av att de inte kan staplas eller kan orsaka skador tillämpar vi en avgift för att täcka kostnaderna för extra hantering.

Boka nu

Kontakta oss för att boka en tillvalstjänst.