Särskilda transporter

I enlighet med internationella transportregler (IATA, ADR osv.) kan vi utföra särskilda transport- och hanteringstjänster för klassificerade och nämnda substanser och varor.

Farligt gods

Avgiften tillämpas på försändelser som innehåller fullt reglerat farligt gods och litiumbatterier (UN3480/UN3090).


Försändelser med litiumbatterier

Serviceavgift för hantering och transport av försändelser med litiumbatterier (UN3481/UN3091).


Torris

Serviceavgift för hantering och transport av försändelser med torris (UN1845).


Farligt gods, reducerad mängd

Farligt gods i reducerat antal i enlighet med IATA-regelverken om farligt gods och som kan transporteras med flyg.


Farligt gods, begränsad mängd

Avgiften tillämpas på försändelser med farligt gods i begränsat antal (ADR) och som inte kan transporteras med flyg.


Biologiska substanser, kategori B

Tilläggsavgift för försändelser med biologiska substanser, kategori B (UN3373).

Boka nu

Kontakta oss för att boka en tillvalstjänst.