Transportförsäkring

En allriskförsäkring – för total trygghet

Vi hanterar alla försänder med största försiktighet men en del omständigheter är utanför vår kontroll. TNT Insurance ersätter hela värdet av din försändelse och gäller för alla typer av händelser.

 

Varje försändelse vi accepterar regleras av lagstiftning och globala konventioner, vilka anges i våra Allmänna Transportvillkor. Dessa villkor innebär att transportörens ansvar är begränsat och beräknas efter vikt och inte det faktiska värdet på försändelsen.

 

Men, det finns ingen anledning att använda ett separat försäkringsbolag för att täcka din försändelses fulla värde. Lägg helt enkelt till TNT Insurance när du bokar så behöver du bara använda en leverantör.

 

Din valfria transportförsäkring ger dig:

Trygghet                 Täcker det fulla värdet av din försändelse mot alla risker.1
Lågt pris                  Självrisk ingår i premien. Frakt och emballage kan inkluderas.2
Enkel hantering     Välj bara TNT Insurance när du bokar.
Global täckning     Försäkra dina försändelser i över 200 länder.

 

1 Skador på grund av bristfälligt emballage är undantagna. Se Allmänna Transportvillkor.
2 Upp till ett värde av € 25 000. Kontakta Kundservice angående försändelser av högre värde. Kostnaden kan variera i olika länder.