Säkra transporter

Ditt gods är i goda händer

Våra globala och lokala säkerhetsteam arbetar dygnet runt för att garanterat möta högsta möjliga säkerhetskrav - från det ögonblick vi hämtar upp till säker leverans runt om i världen.

TNT arbetar ständigt med att förbättra sina säkerhetstjänster genom att fokusera på riskreducerande åtgärder för att förhindra exponering för brottsliga handlingar och terrorism i syfte att skydda sina anställda, tillgångar och kundernas varor.

Vårt säkerhetsteam

På global nivå har TNT ett etablerat globalt säkerhetsteam på huvudkontoret med fokus på den fullständiga omfattningen av säkerhet inklusive: att utveckla och genomföra globala den säkerhetsstrategin, standarder, utveckla system, säkerhetsverksamhetens styrning, utbyta bästa praxis, hantering av flygsäkerhetskrav, stödja säkerhetsteamen på fältet och ge gemensamma kontaktpunkter för våra strategiska kunder på toppnivå.
 

Ansvaret för säkerheten ligger hos TNT:s Customs and Security Director som rapporterar direkt till TNT:s Global Network Operations Managing Director. Varje operativ enhet/land har en säkerhetschef, ett säkerhetsteam och en etablerad kompetent säkerhetsstruktur för att hantera standarder och säkerhetsrisker på lokal nivå.
 

I högriskområden genomför TNT extra säkerhetsåtgärder som kan innehålla säkerhetsledningscentraler, GPS, säkerhetseskorter, förbättrad områdeskontroll, etc. För att skydda sina anställda, tillgångar och kundernas varor, begränsar TNT informationen om sina detaljerade säkerhetsarrangemang.

 

Riktlinjer för säkra transporter

TNT är en aktiv medlem i ett antal expresstransportföreningar globalt som fokuserar både på tull- och säkerhetsinitiativ, arbetar ständigt med tillsynsmyndigheter och branschkollegor för att öka säkerheten i leveranskedjan. Dessutom har TNT många interna säkerhetsprogram, riktlinjer, processer och system inklusive:

 

 • Säkerhetsutbildning
  Säkerhet är en del av alla nya medarbetares introduktionskurser. Särskild säkerhetsutbildning som Drivers’ Security Awareness Training och Golden Rules tillhandahåller ständiga repetitionskurser för relevanta jobbfunktioner.
 • Kontroller av anställda och underleverantör
  TNT har som policy att kontrollera anställda och underleverantörer i enlighet med sin riskbedömning och lokal lagstiftning.
 • Riskbedömning av nya linjer
  TNT kontrollerar regelbundet säkerhetsriskerna på både nya och befintliga linjer för högsta möjliga säkerhet.
 • TNT säker förvaring i transit
  Riktlinjer över hela nätverket gör att vi kan säkerställa alla platser är säkra under icke-operativ och stilleståndstid.

Säkra transporter och certifieringar

Säkerhet är en mycket viktig aspekt för TNT. I TNT:s system finns flera olika säkerhetskontroller såsom passerkontroll, kameraövervakning, manuell bevakning, larmsystem och hög fordonssäkerhet. TNT:s personal innehar även olika former av säkerhetsutbildningar. TNT:s säkerhetsstandarder baseras på Transported Asset Protection Association (TAPA) "C" gradering. TNT har även fler än 100 viktiga knutpunkter och depåer globalt som är TAPA A-certifierade. TNT har också ytterligare anläggningar som inte är TAPA A-certifierad men är av TAPA A-standard. Säkerhetsnivåerna för alla anläggningar i TNT:s nätverk bygger på resultaten av sina respektive riskbedömningar och relevanta riskreducerande säkerhetskontroller genomförs. 
 

TNT följer alla relevanta nationella tull- och säkerhetsprogram för att kontinuerligt kunna tillhandahålla en säker transportservice genom hela transportkedjan.
 

TNT Sverige har AEO-tillstånd för förenklad tullhantering, säkerhet och skydd. Detta tillstånd är utfärdat av Svenska tullverket.

 

Flygsäkerhet

TNT har utvecklat ett stabilt program för luftfartsskydd som fokuserar på kontinuerlig förbättring och utveckling med hänsyn till de senaste myndighetskraven och tekniska framstegen samt att implementera processer för bästa praxis. TNT är extremt engagerat och aktivt i diskussioner med lagstiftare och branschorgan för att öka sina säkerhetsstandarder för luftfartsskydd globalt.