พิธีการศุลกากร

การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ พิธีการศุลกากรอาจจะทำให้เกิดความล่าช้าได้ มาดูว่าในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ต้องพบปัญหาอะไรบ้าง และจะลดการใช้เวลา ณ จุดผ่านแดนอย่างไร

สิ่งสำคัญในการผ่านพิธีการศุลกากร

ตรวจสอบกฎระเบียบด้านการขนส่ง

ความแตกต่างในกฎระเบียบหมายถึงการส่งออกจะแตกต่างกันในแต่ละประเทศ จำเป็นต้องมีความเข้าใจเป็นอย่างดีเกี่ยวกับการออกใบอนุญาต ข้อกำหนดพิเศษ และสินค้าที่มีข้อจำกัดและสินค้าต้องห้ามในประเทศปลายทาง

จัดเตรียมเอกสาร

เตรียมเอกสารที่จำเป็นไว้ล่วงหน้า หากคุณต้องการหลีกเลี่ยงความล่าช้า ณ จุดผ่านแดน มั่นใจว่ามีข้อมูลที่จำเป็นครบถ้วน ระบุในใบกำกับสินค้าของคุณ เนื่องจากเป็นวิธีการที่เจ้าหน้าที่ศุลกากรใช้เพื่อจัดหมวดหมู่และดำเนินการในการจัดส่งของคุณ

ค่าภาษีและอากร

บ่อยครั้งที่การขนส่งระหว่างประเทศ จำเป็นต้องเสียค่าภาษีและอากรนำเข้า แต่เรื่องดังกล่าวไม่ได้เป็นอุปสรรคในการขนส่งของคุณ  ค่าภาษีและอากรนำเข้าจะแตกต่างกันตามจุดหมายปลายทางและตามมูลค่าการขนส่ง โดยคุณหรือผู้รับจะจำเป็นต้องชำระค่าอะไรบ้าง

ลดความยุ่งยากและความล่าช้าด้วยบริการ TNT

ตรวจสอบความถูกต้องของที่อยู่ในการจัดส่ง

ศุลกากรต้องทำการตรวจสอบความถูกต้องของแหล่งที่มาและจุดหมายปลายทางการขนส่งของคุณ ฐานข้อมูลของเราจะตรวจสอบความถูกต้องของที่อยู่โดยอัตโนมัติ ซึ่งหมายความว่า คุณจะทราบล่วงหน้าว่ามีความเป็นไปได้หรือไม่ที่สินค้าของคุณจะไปถึงจุดหมายปลายทางสุดท้าย

ใบกำกับสินค้าดิจิทัล

จำเป็นต้องมีใบกำกับสินค้าที่ครบถ้วนและครอบคลุม หากคุณต้องการผ่านพิธีการศุลกากรอย่างราบรื่น จัดทำใบกำกับสินค้าดิจิทัลบน myTNT หรือดาวน์โหลดเทมเพลตจากเว็บไซต์ของเราเพื่อเร่งรัดขั้นตอนให้เร็วขึ้น

ติดตามสถานะการขนส่ง

ข้อมูลการขนส่งของคุณยังคงปรากฎ หลังจากที่มีการขนส่งออกนอกประเทศไปแล้ว และตลอดระยะเวลาการขนส่งของคุณ ช่วยให้คุณติดตามได้ว่าสถานะการขนส่งของคุณอยู่ ณ ตำแหน่งใดในทั่วโลก และจะถึงจุดหมายปลายทางเมื่อไหร่

หัวข้อเกี่ยวกับการส่งออกและนำเข้า

ในการเข้าเยี่ยมชมและใช้งานเว็บไซต์นี้ คุณได้ยอมรับการใช้คุกกี้ของ TNT และคู่ค้าของบริษัท ค้นหาเพิ่มเติม