การจัดเตรียมเอกสาร

เอกสารสำหรับการขนส่งของคุณ

ใบกำกับสินค้าเพื่อการค้าและใบตราส่งสินค้า ที่มีรายละเอียดถูกต้อง ถือเป็นเอกสารจำเป็นเพื่อให้การขนส่งปราศจากความล่าช้าโดยไม่จำเป็น

Commercial invoices (ใบกำกับสินค้าเพื่อการค้า)

การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศจำเป็นต้องมีใบกำกับสินค้าสำหรับหน่วยงานศุลกากรของประเทศนั้น ต่อไปนี้คือสิ่งที่จำเป็นต้องทราบ

Consignment notes (ใบนำส่งสินค้า)

ใบตราส่งสินค้าที่แนบไปกับสินค้าของคุณ สามารถใช้การเขียนกรอกข้อมูลหรือใช้เครื่องมือขนส่งแบบออนไลน์

ในการเข้าเยี่ยมชมและใช้งานเว็บไซต์นี้ คุณได้ยอมรับการใช้คุกกี้ของ TNT และคู่ค้าของบริษัท ค้นหาเพิ่มเติม