การขนส่งที่ปลอดภัย

สินค้าของคุณจะได้รับการขนส่งที่ปลอดภัย

เราทำงานตลอดเวลาเพื่อรับประกันการขนส่งที่ปลอดภัยด้วยมาตรฐานขั้นสูงสุด ตั้งแต่วินาทีแรกที่รับสินค้าเพื่อการส่งมอบที่ปลอดภัยไปยังเมืองต่างๆ ทั่วโลก.

TNT ยังคงมุ่งมั่นปรับปรุงบริการให้มีความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญกับมาตรการลดความเสี่ยงสำหรับการป้องกันอาชญากรรมและการก่อการร้าย เพื่อปกป้องพนักงาน ทรัพย์สิน และสินค้าของลูกค้า

ทีมงานด้านความปลอดภัยของเรา

ในฐานะผู้ให้บริการระดับโลก TNT ได้จัดตั้งทีมงานด้านความปลอดภัยในสำนักงานใหญ่ที่คอยมุ่งเน้นการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์แบบ ได้แก่ การพัฒนาและการนำกลยุทธ์รวมทั้งมาตรฐานด้านความปลอดภัยสากลไปใช้ การพัฒนาระบบ การจัดการประสิทธิภาพด้านความปลอดภัย การแชร์หลักปฏิบัติที่ดีที่สุด การจัดการข้อกำหนดด้านความปลอดภัยในการบิน การสนับสนุนทีมงานด้านความปลอดภัยภาคสนาม และการให้จุดติดต่อแบบเบ็ดเสร็จสำหรับลูกค้าเชิงกลยุทธ์ในระดับอาวุโสของเรา
 

ความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยเป็นหน้าที่ของผู้อำนวยการฝ่ายศุลกากรและความมั่นคงสากล ซึ่งจะรายงานผลการดำเนินงานโดยตรงต่อกรรมการผู้จัดการฝ่ายการดำเนินงานเครือข่ายความมั่นคงสากลของ TNT หน่วยการทำงานแต่ละหน่วยในแต่ละประเทศจะมีหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง ทีมงานด้านความปลอดภัย และโครงสร้างการดำเนินงานด้านความปลอดภัยที่เปี่ยมด้วยความสามารถ เพื่อจัดการมาตรฐานด้านความปลอดภัยและความเสี่ยงในระดับท้องถิ่น
 

สำหรับพื้นที่ความเสี่ยงสูง TNT ใช้มาตรการด้านความปลอดภัยเพิ่มเติม ซึ่งอาจรวมถึงศูนย์ควบคุมความปลอดภัย, GPS, เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัย, การควบคุมสถานที่โดยปรับปรุงให้ดีขึ้น และอื่นๆ  เพื่อปกป้องพนักงาน ทรัพย์สิน และสินค้าของลูกค้า TNT จึงจำกัดการจัดการด้านความปลอดภัยโดยละเอียด

 

คำแนะนำเพื่อการขนส่งที่ปลอดภัย

ทีเอ็นทีเป็นสมาชิกของสมาคมการขนส่งด่วนหลายแห่งทั่วโลก ที่ให้ความสำคัญทั้งระบบศุลกากรและความมั่นคง โดยทำงานร่วมกับหน่วยงานที่ทำหน้าที่ออกกฎข้อบังคับและพันธมิตรในวงการอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ทีเอ็นทียังมีแผนงาน คำแนะนำ

 

 • การฝึกอบรมด้านความปลอดภัย
  ความปลอดภัยเป็นส่วนหนึ่งในคอร์สการฝึกอบรมพนักงานใหม่ก่อนเข้ารับตำแหน่ง  โดยจะมีการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยเฉพาะด้าน เช่น การฝึกอบรมด้านการตระหนักถึงความปลอดภัยของพนักงานขับรถ และหลักปฏิบัติที่มาพร้อมข้อกำหนดสำหรับคอร์สทบทวนต่อเนื่องในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง
 • การตรวจคัดกรองพนักงานและผู้รับเหมาช่วง
  TNT มีนโยบายในการคัดกรองพนักงานและผู้รับเหมาช่วงที่สอดคล้องกับการประเมินความเสี่ยงและข้อกำหนดตามกฎหมาย
 • การประเมินความเสี่ยงของเส้นทาง
  TNT ใช้ขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงของเส้นทาง เพื่อรับประกันว่าเส้นทางลำเลียงสินค้าใหม่และที่มีอยู่ได้รับการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยตามกำหนดเวลาอย่างถูกต้อง
 • TNT จัดเก็บสินค้าระหว่างการขนส่งอย่างปลอดภัย
  เราทำตามคำแนะนำตลอดเครือข่ายการทำงาน เพื่อรับประกันว่าศูนย์ทุกแห่งมีความปลอดภัยทั้งในระหว่างที่ไม่มีการดำเนินงานและช่วงที่ปิดศูนย์

การรับรองการขนส่งที่ปลอดภัย

TNT ใช้มาตรฐานด้านความปลอดภัยครอบคลุมทั้งเครือข่ายในทุกๆ ด้าน เช่น ความปลอดภัยของยานพาหนะ, การควบคุมการเข้าถึง, CCTV, เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย, ระบบเตือนภัย, การฝึกอบรม และอื่นๆ โดยมาตรฐานด้านความปลอดภัยของ TNT จะอิงตามการจัดระดับซีของ Transported Asset Protection Association (TAPA) ทว่า TNT มีศูนย์กระจายสินค้าและคลังสินค้ามากกว่า 100 แห่งทั่วโลกที่เป็นศูนย์ระดับเอ นอกจากนี้ TNT ยังมีศูนย์อีกหลายแห่งที่ไม่ได้รับการรับรองว่าเป็นระดับเอจาก TAPA แต่ก็ยังมีมาตรฐานในระดับเอของ TAPA โดยระดับความปลอดภัยของศูนย์ TNT ทุกแห่งในเครือข่ายเกิดจากผลการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและการใช้มาตรการลดความเสี่ยงเพื่อควบคุมความปลอดภัยของ TNT 
 

TNT มุ่งมั่นสร้างมาตรฐานให้สอดคล้องกับแผนงาน supply chain ที่มั่นคงตามระบบศุลกากรทั่วโลก ซึ่งเห็นได้จากการได้รับการรับรอง US Customs-Trade Partnership Against Terrorism หรือ C-TPAT (อนุมัติโดยหน่วยงาน Customs Border and Protection ในสหรัฐอเมริกาซึ่งร่วมมือกับสมาชิกการตรวจสอบในต่างประเทศ C-TPAT) และหน่วยงานทางกฎหมาย 25 แห่งที่ Authorized Economic Operator (AEO) อนุมัติการรับรองในสหภาพยุโรป
 

TNT ยังได้รับใบรับรอง AEO ในนอร์เวย์ สวิตเซอร์แลนด์ และไต้หวันของจีน รวมถึงการรับรอง Secure Trade Partnership + (STP+) ในสิงคโปร์ และ Partners in Protection (PIP) ในแคนาดา TNT ให้ความสำคัญกับแผนงานของศุลกากรและ supply chain ที่มั่นคงในแต่ละประเทศ โดยให้บริการระบบ supply chain ที่มั่นคงอย่างต่อเนื่อง

 

ความปลอดภัยในการบิน

TNT ได้พัฒนาแผนงานด้านความปลอดภัยในการบินที่สมบูรณ์แบบ ที่มุ่งเน้นเรื่องการยกระดับและพัฒนาที่ต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญกับการพิจารณาข้อกำหนดในกฎหมายล่าสุดและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี รวมถึงการนำกระบวนการตามหลักปฏิบัติที่ดีที่สุดไปใช้ด้วย TNT ยังให้ความสำคัญกับการปรึกษากับผู้กำหนดกฎระเบียบและภาคอุตสาหกรรม เพื่อการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการบินทั่วโลก

ในการเข้าเยี่ยมชมและใช้งานเว็บไซต์นี้ คุณได้ยอมรับการใช้คุกกี้ของ TNT และคู่ค้าของบริษัท ค้นหาเพิ่มเติม