การขนส่งที่ปลอดภัย

สินค้าของคุณดำเนินงานโดยผู้เชี่ยวชาญที่เชื่อถือได้

เราทำงานตลอดเวลาเพื่อรับประกันการขนส่งที่ปลอดภัยด้วยมาตรฐานขั้นสูงสุด ตั้งแต่วินาทีแรกที่รับสินค้าเพื่อการส่งมอบที่ปลอดภัยไปยังเมืองต่างๆ ทั่วโลก.

ทีเอ็นที ยังคงมุ่งมั่นปรับปรุงบริการให้มีความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญกับมาตรการลดความเสี่ยง ป้องกันโอกาสการเกิดอาชญากรรมและการก่อการร้าย เพื่อปกป้องพนักงาน ทรัพย์สิน และสินค้าของลูกค้า.

ทีมงานด้านความปลอดภัยของเรา

ในฐานะผู้ให้บริการระดับโลก ทีเอ็นที มีทีมงานด้านความปลอดภัยของสำนักงานใหญ่ที่คอยมุ่งเน้นการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอย่างสมบูรณ์แบบ ซึ่งรวมถึงการพัฒนาและดำเนินงานกลยุทธ์ด้านความปลอดภัย มาตรฐานด้านต่างๆ การพัฒนาระบบ การบริหารประสิทธิภาพด้านความปลอดภัย การแบ่งปับรูปแบบการทำงานที่ดีที่สุด การบริหารจัดการข้อกำหนดด้านความปลอดภัยในการบิน การสนับสนุนทีมงานด้านความปลอดภัยภาคสนาม และนำเสนอจุดติดต่อแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียวสำหรับลูกค้าเชิงกลยุทธ์ระดับสูง.
 

ความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยเป็นหน้าที่ของผู้อำนวยการฝ่ายศุลกากรและความมั่นคงสากล ซึ่งจะรายงานผลการดำเนินงานโดยตรงต่อกรรมการผู้จัดการฝ่ายการดำเนินงานเครือข่ายความมั่นคงสากลของทีเอ็นที หน่วยการทำงานแต่ละหน่วยในแต่ละประเทศจะมีหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง ทีมงานด้านความปลอดภัย และโครงสร้างการดำเนินงานด้านความปลอดภัยที่เปี่ยมด้วยความสามารถ เพื่อการบริหารจัดการมาตรฐานด้านความปลอดภัยและความเสี่ยงในระดับประเทศ.
 

สำหรับพื้นที่ความเสี่ยงสูง ทีเอ็นทีใช้มาตรการด้านความปลอดภัยเพิ่มเติม ซึ่งอาจรวมถึงศูนย์ควบคุมความปลอดภัย ระบบนำร่องจีพีเอส พนักงานคุ้มครอง การควบคุมพื้นที่แบบพิเศษ ฯลฯ โดยทีเอ็นทีจะจำกัดการดำเนินงานด้านความปลอดภัยในทุกรายละเอียด เพื่อปกป้องพนักงาน ทรัพย์สิน และสินค้าของลูกค้า.

 

คำแนะนำเพื่อการขนส่งที่ปลอดภัย

ทีเอ็นทีเป็นสมาชิกของสมาคมการขนส่งด่วนหลายแห่งทั่วโลก ที่ให้ความสำคัญทั้งระบบศุลกากรและความมั่นคง โดยทำงานร่วมกับหน่วยงานที่ทำหน้าที่ออกกฎข้อบังคับและพันธมิตรในวงการอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มความมั่นคงในระบบห่วงโซ่อุปทาน นอกจากนี้ ทีเอ็นทียังมีแผนงาน คำแนะนำ กระบวนการทำงาน และระบบด้านความปลอดภัยภายในองค์กรอีกมากมาย ได้แก่:

 

 • การฝึกอบรมด้านความปลอดภัย
  ทีเอ็นที มีคอร์สการฝึกอบรมพนักงานใหม่ก่อนเข้ารับตำแหน่งเพื่อเพิ่มความปลอดภัย โดยการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยเฉพาะด้าน ได้แก่ การฝึกอบรมเรื่องการตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยของพนักงานขับรถ และกฎทอง พร้อมข้อกำหนดเรื่องคอร์สการรื้อฟื้นความรู้ความสามารถสำหรับการทำงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย.
 • การคัดกรองพนักงานและผู้รับเหมาช่วง
  ทีเอ็นที มีนโยบายในการคัดกรองพนักงานและผู้รับเหมาช่วง ให้สอดคล้องกับการประเมินความเสี่ยงและข้อกำหนดตามกฎหมาย.
 • การประเมินความเสี่ยงของเส้นทาง
  ทีเอ็นทีมีขั้นตอนการประเมินความเสี่ยงของเส้นทาง เพื่อรับประกันว่าเส้นทางลำเลียงสินค้าใหม่และที่มีอยู่ได้รับการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยตามกำหนดเวลาอย่างถูกต้อง.
 • การเก็บรักษาสินค้าที่ปลอดภัยในระหว่างการลำเลียง
  ทีเอ็นทีมีคำแนะนำตลอดเครือข่ายการทำงาน เพื่อรับประกันว่าศูนย์ทุกแห่งมีความปลอดภัยทั้งในระหว่างที่ไม่มีการดำเนินงานและการปิดศูนย์.

การรับรองการขนส่งที่ปลอดภัย

ทีเอ็นที มีมาตรฐานด้านความปลอดภัยครอบคลุมทั้งเครือข่ายในทุกๆ ด้าน ซึ่งรวมถึงความปลอดภัยของยานพาหนะ การควบคุมการเข้าออก กล้องโทรทัศน์วงจรปิด การใช้พนักงานคุ้มครองความปลอดภัย ระบบเตือนภัย การฝึกอบรม ฯลฯ มาตรฐานด้านความปลอดภัยของทีเอ็นทีสอดคล้องกับข้อกำหนดของ Transported Asset Protection Association (TAPA) ระดับซี ทว่า ทีเอ็นทีมีศูนย์กระจายสินค้าและคลังสินค้ามากกว่า 100 แห่งทั่วโลกที่แม้ไม่ใช่ศูนย์ระดับเอ แต่มีมาตรฐานในระดับเอของ TAPA โดยความปลอดภัยของศูนย์ทีเอ็นทีทุกแห่งในเครือข่ายเกิดจากผลการประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยและการใช้มาตรการลดความเสี่ยงเพื่อควบคุมความปลอดภัยของทีเอ็นที.
 

ทีเอ็นทีมุ่งมั่นสร้างมาตรฐานให้สอดคล้องกับแผนงานห่วงโซ่อุปทานที่มั่นคงตามระบบศุลกากรทั่วโลก ซึ่งเห็นได้จากการได้รับการรับรอง US Customs-Trade Partnership Against Terrorism หรือ C-TPAT (อนุมัติโดยหน่วยงานศุลกากรตรวจรักษาความปลอดภัยชาย แดนแห่งสหรัฐฯ พร้อมสถานการณ์รับรองโดย C-TPAT) และการรับรองอีก 25 รายการจาก Authorized Economic Operator (AEO) จากรัฐสมาชิกของสหภาพยุโรป.
 

นอกจากนี้ ทีเอ็นทียังได้รับใบรับรอง AEO ในนอร์เวย์ สวิตเซอร์แลนด์ และไต้หวัน, การรับรอง Secure Trade Partnership + (STP+) ในสิงคโปร์ และ Partners in Protection (PIP) ในแคนาดา ทีเอ็นทีให้ความสำคัญกับแผนงานของศุลกากรและห่วงโซ่อุปทานที่มั่นคงในแต่ละประเทศ ที่การนำเสนอบริการระบบห่วงโซ่อุปทานที่มั่นคง.

 

ความปลอดภัยในการบิน

ทีเอ็นทีได้พัฒนาแผนงานด้านความปลอดภัยในการบินที่สมบูรณ์แบบ ที่มุ่งเน้นเรื่องการยกระดับและพัฒนาที่ต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญกับการพิจารณาข้อกำหนดในกฎหมายล่าสุดและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ตลอดจนการนำรูปแบบการทำงานที่ดีที่สุดมาใช้ในการดำเนินงาน ทีเอ็นทียังให้ความสำคัญกับการปรึกษากับผู้กำหนดกฎระเบียบและภาคอุตสาหกรรม เพื่อการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการบินทั่วโลก.

ในการเข้าเยี่ยมชมและใช้งานเว็บไซต์นี้ คุณได้ยอมรับการใช้คุกกี้ของ TNT และคู่ค้าของบริษัท เรียนรู้เพิ่มเติม