ข้อมูลดาวน์โหลดที่มีประโยชน์

แหล่งข้อมูลของทีเอ็นทีที่จำเป็นต่อการขนส่งสินค้าของคุณ

ดาวน์โหลดและบันทึก คำแนะนำผู้ใช้ของทีเอ็นที และแหล่งข้อมูลที่มีประโยชน์อื่นๆ ที่จำเป็นต่อการขนส่งสินค้าของคุณ.

คำแนะนำผู้ใช้ของทีเอ็นที

คู่เมือสำหรับการจัดส่งของคุณ :
ดาวน์โหลดที่นี่

 

เครื่องมือการจัดส่ง

คู่มือ ออนไลน์ บิลลิ่ง :
ดาวน์โหลดที่นี่

 

ค่าธรรมเนียมพิเศษ

ค่าธรรมเนียมพิเศษของพี้นที่ห่างไกลนอกเขตบริการ :
ดาวน์โหลด รหัสไปรษณีย์ ของพื้นที่ห่างไกล

เอกสาร ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรมยานยนต์

เรียนรู้เพิ่มเติม เกี่ยวกับทีเอ็นทีและอุตสาหกรรมยานยนต์

ดาวน์โหลด กรณีศึกษาของเรา ( สหรัฐฯไปยังยุโรป )

ดาวน์โหลด กรณีศึกษาของเรา ( ยุโรปไปยังสหรัฐฯ)

โทคโนโลยี่ - ขาเข้า เพื่อการผลิต

เรียนรู้เพิ่มเติม เกี่ยวกับทีเอ็นทีและการผลิตเทคโนโลยี

ดาวน์โหลด กรณีศึกษาของเรา

เทคโนโลยี - สินค้าสำเร็จรูป

เรียนรู้เพิ่มเติม เกี่ยวกับ ทีเอ็นที และ เทคโนโลยี การขนส่ง

ดาวน์โหลด กรณีศึกษาของเรา

การดูแลสุขภาพ - ยาทดสอบ

เรียนรู้เพิ่มเติม เกี่ยวกับทีเอ็นทีและยาทดสอบ


ดาวน์โหลด กรณีศึกษาของเรา

เทคโนโลยีอุปกรณ์การแพทย์

เรียนรู้เพิ่มเติม เกี่ยวกับทีเอ็นทีและเทคโนโลยีอุปกรณ์การแพทย์

ดาวน์โหลด กรณีศึกษาของเรา

อุตสาหกรรม - ขาเข้าเพื่อการผลิต

ดาวน์โหลด กรณีศึกษาของเรา

อุตสาหกรรม - สินค้าสำเร็จรูป

เรียนรู้เพิ่มเติม เกี่ยวกับทีเอ็นทีและการกระจายอุตสาหกรรม

ดาวน์โหลด การณีศึกษาของเรา

ได้รับการรับรอง

ได้รับการรับรอง

ในการเข้าเยี่ยมชมและใช้งานเว็บไซต์นี้ คุณได้ยอมรับการใช้คุกกี้ของ TNT และคู่ค้าของบริษัท ค้นหาเพิ่มเติม