Regulace a sankce pro vývoz

Jak dodržovat vývozní sankce a směrnice?

 

Přeprava zboží do určitých zemí/oblastí je ovlivněna vývozními regulacemi a probíhajícími mezinárodními sankcemi, které se odvíjí od typu zboží, země původu, cílové země a stran, které se účastní transakce.

I když TNT nabízí služby do většinu zemí/oblastí, na které jsou v současnosti uvaleny mezinárodní sankce, poskytujeme přepravu výhradně v souladu s regulacemi a sankcemi OSN, EU, USA a dalších zemí/oblastí. Podrobnosti ohledně omezeného, avšak legálního obchodu a informace o zacházení se strategickými položkami a sankcionovanými místy určení naleznete v přepravních podmínkách TNT.

Zamítnuté strany

Seznamy zamítnutých stran jsou součástí mezinárodních sankčních režimů a požadavků na regulaci vývozu. TNT nepřijímá zásilky od jednotlivců ani subjektů, které jsou na seznamu zamítnutých stran.
 

Užitečné odkazy:


Strategické položky

Strategické položky jsou vojenské položky nebo položky duálního užití, které lze použít k civilním i vojenským účelům. TNT strategické položky neklasifikuje, to je zodpovědnost vývozce. Možnosti našich služeb se liší podle lokality, vždy jsou však potřeba jasné informace na všech příslušných licencích. Pokud potřebujete další informace, kontaktujte prosím náš zákaznický servis.


Užitečné odkazy:


Sankcionovaná místa určení

TNT dodržuje povinné mezinárodní sankce. Na základě toho byly určité služby pozastaveny nebo u nich byly zavedeny další požadavky. Níže je uveden přehled zemí, jejichž sankční programy ovlivňují služby TNT.
 

Užitečné odkazy:

Krym

– Od 1. dubna 2016 TNT nepřepravuje zásilky na/z Krymu.

 

Kuba

– Od 1. dubna 2016 TNT nepřepravuje zásilky na/z Kuby.

– TNT neposkytuje služby žádným kubánským ambasádám ani konzulátům kdekoli na světě.

 

Írán

– Od 1. dubna 2016 TNT nepřepravuje zásilky do/z Íránu.

– TNT neposkytuje služby žádným íránským ambasádám ani konzulátům kdekoli na světě.

 

Severní Korea

– TNT nepřepravuje zásilky do/ze  Severní Koreje.

– TNT neposkytuje služby žádným severokorejským ambasádám ani konzulátům kdekoli na světě.

 

Rusko

EU a USA zavedly sankce proti Rusku. Aby společnost TNT mohla poskytovat optimální služby pro Rusko a zároveň dodržovala tato pravidla, byla zavedena následující opatření:

– Z Ruska ani do Ruska se nesmí vyvážet žádné vojenské zboží.
– Vojenským subjektům v Rusku se nesmí dovážet žádné zboží dvojího užití.
– Zboží uvedené na seznamu zařízení souvisejících s těžbou ropy a plynu vyžaduje pro vývoz do Ruska speciální povolení. Zobrazit dokument.

 

Súdán

– Od 1. dubna 2016 TNT nepřepravuje zásilky do/ze  Súdánu.

– TNT neposkytuje služby žádným súdánským ambasádám ani konzulátům kdekoli na světě.

 

Sýrie

– TNT nepřepravuje zásilky do/ze  Sýrie.

– TNT neposkytuje služby žádným syrským ambasádám ani konzulátům kdekoli na světě.