Podmínky Incoterms

Co jsou zač?

„Incoterms“ je zkratka pro anglický termín „International Commercial Terms“ (mezinárodní obchodní podmínky). Jedná se o sadu 11 pravidel, která byla publikována už v roce 1936. Definují, kdo za co během mezinárodních transakcí zodpovídá.

Proč jsou tak důležité?

Protože jsou známé a přijímané od Aše až po Zanzibar. Jsou povinnou součástí každé obchodní faktury a výrazně snižují riziko potenciálně nákladných nedorozumění.

Na co se vztahují?

Podmínky Incoterms pokrývají všechny povinnosti, rizika a náklady, které vznikají během přesunu zboží od prodávajícího ke kupujícímu.

3 nejběžnější podmínky Incoterms

EXW – Ex-works (ze závodu)

 • Kupující zodpovídá za téměř všechny náklady a rizika spojená s procesem přepravy.
 • Jedinou povinností prodávajícího je zajistit, aby měl kupující ke zboží přístup.
 • Jakmile kupující získá ke zboží přístup, je už vše na něm (včetně naložení zboží).

Riziko se přenáší z prodávajícího na kupujícího:

Ve skladu či kanceláři prodávajícího nebo na libovolném místě, kde je zboží vyzvednuto.

DAP – Delivered At Place (s dodáním na místo)

 • Prodávající zodpovídá za všechny náklady a rizika spojená s přepravou na dohodnutou adresu.
 • Zboží je považováno za doručené ve chvíli, kdy se dostane na danou adresu a je připraveno k vyložení.
 • Povinnosti týkající se vývozu a dovozu jsou stejné jako u DAT.

Riziko se přenáší z prodávajícího na kupujícího:

Ve chvíli, kdy je zboží připraveno k vyložení na dohodnuté adrese.

DDP – Delivered Duty Paid (s dodáním clo placeno)

 • Prodávající přebírá téměř všechny povinnosti a zodpovědnost spojenou s procesem přepravy.
 • Dále zodpovídá za všechny náklady a rizika spojená s přepravou zboží na dohodnutou adresu.
 • Prodávající také zajišťuje připravenost zboží k vyložení, plní povinnosti týkající se vývozu a dovozu a platí veškeré celní poplatky.

Riziko se přenáší z prodávajícího na kupujícího:

Ve chvíli, kdy je zboží připraveno k vyložení na dohodnuté adrese.

 

Další podmínky Incoterms

 

CIP – Carriage And Insurance Paid To (přeprava a pojištění placeno do)

 • Prodávající má stejné povinnosti jako u podmínky CPT s jedním rozdílem: prodávající platí také za přepravu a pojištění do daného místa určení. 
 • Prodávající je povinen zakoupit maximální výši pojistného krytí podle ustanovení Clause A (Institute Cargo Clauses) proti riziku kupujícího. 

Riziko se přenáší z prodávajícího na kupujícího:

Ve chvíli, kdy přepravce kupujícího obdrží zboží.

DPU – Delivered At Place Unloaded – s dodáním na místo vykládky (dříve DAT)

 • Prodávající zodpovídá za všechny náklady a rizika spojená s doručením zboží na dohodnuté místo vykládky.
 • Místo vykládky zboží může být jakékoli, ať kryté, nebo ne. 
 • Prodávající zajišťuje celní odbavení a vyložení zboží na místě vykládky.
 • Kupující se stará o dovozní povolení a všechny související celní poplatky a povinnosti.

Riziko se přenáší z prodávajícího na kupujícího:

Na místě vykládky.

FCA – Free Carrier (vyplaceně dopravci)

 • Povinností prodávajícího je doručit zboží přepravci kupujícího na dohodnuté místo.
 • Prodávající má také povinnost celně odbavit zboží pro vývoz.

Riziko se přenáší z prodávajícího na kupujícího:

Ve chvíli, kdy přepravce kupujícího obdrží zboží.

CPT – Carriage Paid To (přeprava placena do)

 • Prodávající má stejné povinnosti jako u podmínky FCA s jedním rozdílem: platí také náklady na doručení.
 • Stejně jako u podmínky FCA je povinností prodávajícího celně odbavit zboží pro vývoz.

Riziko se přenáší z prodávajícího na kupujícího:

Ve chvíli, kdy přepravce kupujícího obdrží zboží.

FAS – Free Alongside Ship (vyplaceně k boku lodi)

 • Prodávající zodpovídá za všechny náklady a rizika do chvíle, kdy je zboží doručeno vedle lodi.
 • Poté přebírá riziko kupující, který se také postará o vývozní a dovozní povolení.

Riziko se přenáší z prodávajícího na kupujícího:

Ve chvíli, kdy je zboží doručeno vedle lodi.

FOB – Free On Board (vyplaceně na loď)

 • Prodávající zodpovídá za všechny náklady a rizika do chvíle, kdy je zboží doručeno na palubu lodi.
 • Také se stará o vývozní povolení.
 • Kupující přebírá veškeré povinnosti a zodpovědnost v okamžiku, kdy se zboží ocitne na palubě.

Riziko se přenáší z prodávajícího na kupujícího:

Ve chvíli, kdy je zboží doručeno na loď.

CFR – Cost And Freight (náklady a přepravné)

 • Prodávající má stejné povinnosti jako u podmínky FOB, ale navíc musí zaplatit náklady za přepravu zboží do přístavu.
 • Stejně jako u podmínky FOB kupující přebírá veškeré povinnosti a zodpovědnost v okamžiku, kdy se zboží ocitne na palubě.

Riziko se přenáší z prodávajícího na kupujícího:

Ve chvíli, kdy je zboží na lodi.

CIF – Cost, Insurance And Freight (náklady, pojištění a přepravné)

 • Prodávající má stejné povinnosti jako u podmínky CFR, ale navíc platí náklady na pojištění.
 • Prodávající je povinen zajistit minimální výši pojistného krytí, které činí 110 % hodnoty faktury, v měně této faktury a smlouvy.
 • Pokud kupující vyžaduje komplexnější pojištění, musí prodávající zajistit dodatečné krytí na náklady kupujícího. 

Riziko se přenáší z prodávajícího na kupujícího:

Ve chvíli, kdy je zboží na lodi.