Palivový příplatek

Vzhledem k neustálé fluktuaci cen paliv, společnost TNT aplikuje palivové příplatky na všechny zásilky. Tento přístup zajišťuje našim zákazníkům transparentní mechanismus příplatků cen paliv, kde palivové příplatky rostou a klesají v rovině s pohyby cen paliv.

Aktuální výše palivového příplatku:

29. 10. 2017 - 2. 12. 2017 - 14 %

1. 10. 2017 - 28. 10. 2017 - 13,75 %

2. 9. 2017 - 30. 9. 2017 - 13,25 %

Palivový příplatek pro země fakturující v Evropě (včetně České republiky) je založen na indexu aktuální ceny ropy London Brent Crude Oil Spot Price. Příplatek se mění na měsíční bázi na základě aktuální ceny surové nafty. Její aktuální výši naleznete na stránkách Světové banky (World Bank). Surová nafta (Brent Crude Oil) je základním materiálem pro výrobu leteckého benzinu a motorové nafty a je adekvátním indexovým základem pro silniční a leteckou síť.

 

Mějte, prosím, na paměti, že při aplikaci palivového příplatku dochází k měsíčnímu zpoždění. Například průměrná měsíční cena ropy Brent za duben bude zveřejněna v průběhu druhého týdne v květnu a bude použita pro stanovení palivového příplatku v červnu.

 

TNT palivový příplatek bude upraven měsíčně v souladu se změnou ceny ropu Brent podle následujícího klíče:

TNT si vyhrazuje právo na změnu výše indexovaného palivového příplatku bez předchozího upozornění. Výše palivového příplatku a její doba platnosti jsou stanoveny na základě výhradního úsudku TNT.

 

Prosím, kontrolujte tuto stránku pravidelně pro případnou aktualizaci.