Palivové příplatky v Evropě


Společnost TNT u všech zásilek uplatňuje palivový příplatek, který se vypočítá na základě indexu. Výpočet vychází z ceny leteckého paliva kerosinového typu U.S. Gulf Coast (USGC). Publikuje ji agentura US Energy Information Administration zde).

Týden

Týdenní cena

Dolar za galon

Palivový příplatek

Všechny služby


Od 20. února 2023 se bude palivový příplatek u zásilek přepravovaných se službami TNT upravovat jednou týdně dle následující tabulky:

TNT Evropa

Cenový rozsah

Dolar za galon*

Palivový příplatek

* at least – but less than

Index palivového příplatku vychází ze spotových cen s dvoutýdenní prodlevou. Například příplatek za 21. leden 2019 vycházel z průměrné spotové ceny z 11. ledna. Změny palivového příplatku probíhají každé pondělí. Informace o palivovém příplatku na daný týden budou k dispozici přibližně v pátek předcházejícího týdne.

Pokud budou ceny na stránkách eia.gov zveřejněny se zpožděním, může TNT uplatnit delší prodlení.

Společnost TNT si vyhrazuje právo bez upozornění tabulku a index palivového příplatku změnit. Výše a trvání příplatku závisí výhradně na uvážení společnosti TNT. Pokud výše palivového příplatku překročí maximální hodnotu, klesne pod hodnotu minimální nebo pokud dojde ke změnám aktivačních bodů, bude výše uvedená tabulka aktualizována.

Palivový příplatek se u každé zásilky TNT stanovuje na základě základních ceníkových cen a níže uvedených příplatků souvisejících s přepravou.

Od 22. srpna 2022 bude při stanovení palivového příplatku u každé mezinárodní zásilky TNT zohledněn příslušný sezónní příplatek.
Od 2. ledna 2023 se bude při výpočtu palivového příplatku na každou zásilku TNT zohledňovat i příslušný Příplatek za dodatečnou manipulaci (Balení nebo Hmotnost)

  •        Nadměrná velikost;
  •        Příplatek za nemožnost přepravy na pásovém dopravníku;
  •        Příplatek za nestohovatelnost;
  •        Příplatek za doručení zásilek do vzdálené oblasti;
  •        Poplatek za platbu příjemcem;
  •        Příplatek za doručení do místa bydliště;
  •        Dohledání chybné či nekompletní doručovací adresy;
  •        NOVÉ: Sezónní příplatek (pouze u mezinárodních zásilek);
  •        NOVÉ: Příplatek za dodatečnou manipulaci - Balení;
  •        NOVÉ: Příplatek za dodatečnou manipulaci - Hmotnost.

Další informace o příplatcích naleznete zde.

S účinností od 20. února 2023 bude zvýšen palivový příplatek u zásilek přepravovaných se službami TNT. Aktualizovaná tabulka bude k dispozici od 17. února.

Pravidelně kontrolujte tuto stránku, kde naleznete další novinky a aktualizace ohledně palivového příplatku.