Palivové příplatky v Evropě


Společnost TNT u všech zásilek uplatňuje palivový příplatek, který se vypočítá na základě indexu. Výpočet vychází z ceny leteckého paliva kerosinového typu U.S. Gulf Coast (USGC). Publikuje ji agentura US Energy Information Administration zde).

Týden

Týdenní cena

Dolar za galon

Palivový příplatek

Všechny služby


Od 27. listopadu 2023 se bude palivový příplatek u zásilek přepravovaných se službami TNT upravovat jednou týdně dle následující tabulky:

TNT Evropa

Cenový rozsah

Dolar za galon*

Palivový příplatek

* at least – but less than

Index palivového příplatku vychází ze spotových cen s dvoutýdenní prodlevou. Například příplatek za 21. leden 2019 vycházel z průměrné spotové ceny z 11. ledna. Změny palivového příplatku probíhají každé pondělí. Informace o palivovém příplatku na daný týden budou k dispozici přibližně v pátek předcházejícího týdne.

Pokud budou ceny na stránkách eia.gov zveřejněny se zpožděním, může TNT uplatnit delší prodlení.

Společnost TNT si vyhrazuje právo bez upozornění tabulku a index palivového příplatku změnit. Výše a trvání příplatku závisí výhradně na uvážení společnosti TNT. Pokud výše palivového příplatku překročí maximální hodnotu, klesne pod hodnotu minimální nebo pokud dojde ke změnám aktivačních bodů, bude výše uvedená tabulka aktualizována.

Palivový příplatek se u každé zásilky TNT stanovuje na základě základních ceníkových cen a níže uvedených příplatků souvisejících s přepravou.

Od 22. srpna 2022 je při stanovení palivového příplatku u každé mezinárodní zásilky přepravované se službami TNT zohledněn příslušný Příplatek v době zvýšené poptávky (dříve nazývaný jako Sezónní příplatek).

Od 2. ledna 2023 je při výpočtu palivového příplatku na každou zásilku přepravovanou se službami TNT zohledňovat i příslušný Příplatek za dodatečnou manipulaci (Balení nebo Hmotnost).

  • Příplatek za nadměrnou velikost;
  • Příplatek za ruční manipulaci se zásilkou; 
  • Příplatek za nestohovatelnost;
  • Příplatek za doručení zásilek do vzdálené oblasti;
  • Importní příplatek;
  • Příplatek za doručení na soukromou adresu;
  • Poplatek za nesprávně zadanou adresu doručení;
  • Příplatek v době zvýšené poptávky (pouze u mezinárodních zásilek); dříve Sezónní příplatek;
  • Příplatek za dodatečnou manipulaci - Balení;
  • Příplatek za dodatečnou manipulaci – Hmotnost.

Další informace o příplatcích naleznete zde.

S účinností od 27. listopadu 2023 bude zvýšen palivový příplatek u zásilek přepravovaných se službami TNT. Aktualizovaná tabulka bude k dispozici od 24. listopadu.

Pravidelně kontrolujte tuto stránku, kde naleznete další novinky a aktualizace ohledně palivového příplatku.