Palivové příplatky v Evropě


Společnost TNT u všech zásilek uplatňuje palivový příplatek, který se vypočítá na základě indexu. Výpočet vychází z ceny leteckého paliva kerosinového typu U.S. Gulf Coast (USGC). Publikuje ji agentura US Energy Information Administration zde).

Týden

Týdenní cena

Dolar za galon

Palivový příplatek

Všechny služby


Od 6. ledna 2020 se bude palivový příplatek společnosti TNT upravovat jednou týdně podle následující tabulky:

TNT Evropa

Cenový rozsah

Dolar za galon*

Palivový příplatek

*minimálně – ale méně než

Index palivového příplatku vychází ze spotových cen s dvoutýdenní prodlevou. Například příplatek za 21. leden 2019 vycházel z průměrné spotové ceny z 11. ledna. Změny palivového příplatku probíhají každé pondělí. Informace o palivovém příplatku na daný týden budou k dispozici přibližně v pátek předcházejícího týdne.

Mezi indexem ceny paliva a palivovým příplatkem existuje prodlení. Pokud budou ceny na stránkách eia.gov zveřejněny se zpožděním, může TNT uplatnit delší prodlení.

Společnost TNT si vyhrazuje právo bez upozornění tabulku a index palivového příplatku změnit. Výše a trvání příplatku závisí výhradně na uvážení společnosti TNT. Pokud výše palivového příplatku překročí maximální hodnotu, klesne pod hodnotu minimální nebo pokud dojde ke změnám aktivačních bodů, bude výše uvedená tabulka aktualizována.

Pravidelně kontrolujte tuto stránku, kde naleznete další novinky a aktualizace ohledně palivového příplatku.