Bezpečná přeprava

Vaše zboží je v dobrých rukou

Naše bezpečnostní oddělení neustále pracují na zajištění těch nejvyšších standardů bezpečné přepravy a to jak na celosvětové, tak i na místní úrovni — od chvíle, kdy zásilku vyzvedneme, až po bezpečné doručení na druhé straně města nebo na opačné straně světa.

Společnost TNT se neustále snaží vylepšovat své služby v oblasti bezpečnosti tak, že se soustředí na zavádění opatření snižujících riziko zejména tím, že omezujeme možnosti vystavení se kriminálním a teroristickým činům z důvodů ochrany našich zaměstanců, majetku a zboží našich zákazníků.

Security tým

Společnost TNT vytvořila na celosvětové úrovni svůj globální bezpečnostní tým, oddělení, které se v naší centrále soustřeďuje na bezpečnostní otázky v celém jejich rozsahu, například: vývoj a implementace globální bezpečnostní strategie, standardů, vývoj systémů, řízení bezpečnostních ukazatelů, sdílení nejlepších postupů, řízení požadavků letecké bezpečnosti, podpora bezpečnostních týmů v jednotlivých oblastech a zajištění kontaktních bodů pro naše strategické zákazníky na nejvyšší úrovni.
 

Zodpovědnost za bezpečnost má ve společnosti TNT ředitel celní a bezpečnostní divize, který je přímo podřízen hlavnímu provoznímu řediteli. Každá provozní jednotka a země má svého vedoucího bezpečnosti, bezpečnostní tým a zavedenu výkonnou bezpečnostní strukturu, která řídí bezpečnostní standardy a rizika na místní úrovni.
 

Ve vysoce rizikových oblastech zavádí společnost TNT dodatečná bezpečnostní opatření, která mohou zahrnovat střediska bezpečnostní kontroly, GPS, bezpečnostní doprovody, zvýšenou kontrolu areálu, atd. Z důvodu ochrany našich zaměstnanců, majetku a zboží našich zákazníků neposkytuje společnost TNT detailní informace o svých bezpečnostních opatřeních.

 

Zásady bezpečné přepravy

Společnost TNT je aktivním členem různých asociací přepravních společností, které se zaměřují na globální celní a bezpečnostní iniciativy a neustále spolupracují s regulačními orgány a dalšími zástupci logistického odvětví na zvýšení bezpečnosti celého řetězce. A navíc kromě toho zavedla společnost TNT celou řadu vnitřních bezpečnostních programů, zásad, procesů a systémů:

 

 • Bezpečnostní trénink
  Bezpečnost tvoří součást vstupního školení všech nových zaměstnanců. Odborný bezpečnostní výcvik, jako například bezpečnostní školení řidičů a Zlatá pravidla se zajištěním pravidelného opakování jsou nedílnou součástí odbornosti na příslušných zaměstnaneckých pozicích.
 • Kontrola zaměstnanců a dodavatelů
  TNT has a policy to screen employees and sub-contractors in line with its risk assessment and sSpolečnost TNT uplatňuje strategii testování svých zaměstnanců a dodavatelů tak, aby bylo možno snížit bezpečnostní rizika, samozřejmě v souladu s místní legislativou.
 • Vyhodnocování rizik na trase
  Společnost TNT má zaveden proces vyhodnocování rizik jednotlivých tras, který zajišťuje, že všechny nové i existující spoje jsou pravidelně posuzovány z hlediska bezpečnostních rizik.
 • TNT bezpečné uskladnění v tranzitu
  V rámci celé naší sítě jsou zavedeny zásady, které zajišťují bezpečnost všech areálů naší společnosti v čase mimo pracovní dobu, v průběhu svátků, atp.

Certifikace bezpečné přepravy

Společnost TNT zavedla bezpečnostní standardy v rámci celé svojí sítě, které zahrnují všechny stránky bezpečnosti jako například: zabezpečení vozidel, kontrola vstupu, bezpečnostní kamery, ostraha areálů, elektronické alarmy, výcvik, atd. Naše bezpečnostní standardy jsou založeny na klasifikaci ‘C’ dle asociace "Transported Asset Protection Association" (TAPA). Nicméně společnost TNT v tuto chvíli disponuje více než stovkou areálů a sortačních center, které jsou certifikovány hodnocením ‘A’ dle asociace TAPA. V neposlední řadě disponuje naše společnost množstvím dalších lokací, které nejsou TAPA ‘A’ certifikovány, nicméně úrovni tohoto vysokého bezpečnostního standardu odpovídají. Úroveň bezpečnostních opatření pro všechny lokace v TNT síti je založena na jejich výsledcích v hodnocení bezpečnostních rizik a všude jsou uplatňována opatření snižující úroveň těchto rizikových faktorů.
 

Společnost TNT vytrvale pracuje na dosažení bezpečnostních standardů v rámci různých celních bezpečnostních dodavatelských řetězců po celém světě, což dokazuje třeba naše certifikace US Customs-Trade Partnership Against Terrorism (C-TPAT (udělovaná úřadem US Customs Border and Protection ve Spojených státech) a 25 právních certifikací Authorized Economic Operator (AEO) v členských státech Evropské unie.
 

Dále je společnost TNT držitelem certifikátů v Norsku, Švýcarsku a na Taiwanu, certifikátu Secure Trade Partnership + (STP+) v Singapuru a certifikátu Partners in Protection (PIP) v Kanadě. TNT se soustřeďuje na všechny relevantní národní celní a bezpečnostní programy tak, aby mohlo neustále poskytovat bezpečné dodavatelské služby.

 

Letecká bezpečnost

Společnost TNT vytvořila velmi pokročilý program pro zajištění letecké bezpečnosti, který se soustředí na neustálé zlepšování a vývoj a který bere v potaz nejnovější bezpečnostní požadavky a technologický pokrok. Společnost TNT je mimořádně odhodlaná a velmi aktivní v dialogu s jednotlivými dohlížiteli a bezpečnostními orgány tak, aby mohla neustále a celosvětově zvyšovat standardy své letecké bezpečnosti.